Maakuntauudistuksen jälkeisiin kuntiin haetaan elinvoimaa hankevoimin

Mainos[adrotate banner="3"]

Maakuntauudistuksen myötä kuntien rooli tulee muuttumaan. Kunnat ovat jatkossa yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, hyvinvoinnin, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjiä.

Elinkeinopolitiikkaa tulee jatkossa tehdä korostuneesti kumppanuus- ja verkostoperiaatteella, sillä yksikään kunta ei menesty yksin. Elinvoimaisessa kunnassa on aktiivisia kuntalaisia, järjestöjä, vapaaehtoistoimintaa ja yrityksiä.

MAINOS

– Mikä kuntamme toiminnassa muuttuu? Miten muutos näkyy kuntamme strategiassa? Muuttuvatko tavoitteet ja painopistealueet? Nyt on aika muodostaa käsitys oman kunnan tulevaisuudesta ja sen toimintaedellytyksistä, kartoittaa oman kunnan mahdollisuudet ja uhat ja löytää oman kunnan menestystekijät, joiden avulla kunta luo asukkailleen hyvää tulevaisuutta, toteaa projektipäällikkö Tiina Pelkonen maakunnallisesta Elinvoimaa kuntiin -kehittämishankkeesta.

– Entistä elinvoimaisempi ja houkuttelevampi maakunta rakentuu vain yhteisin ponnistuksin.
Hankkeen hallinnoijana toimii Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy ja sen vastuuhenkilönä on toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa.

Hankkeella tähdätään siis maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan ja tavoitteena on käynnistää suunnittelutyötä ja kehittää uudenlaisia yhteistyörakenteita ja toimintamalleja, jotka tuovat muuttuvassa tilanteessa uutta kehittämisnäkökulmaa ja toimintaa kuntien elinvoimatyöhön.

– Miten kunnat ottavat uuden roolinsa vastaan maakuntauudistuksen jälkeen, Tiina Pelkonen kysyy ja muistuttaa, että jatkossa menestyvän kunnan on tärkeä vuoropuhella kuntalaisten kanssa ja ottaa ideoita vastaan muutenkin, kuin vain valtuustojen ja aloitteiden kautta.

– Mitä ketterämpi ja muutoshaluisempi kunta on, sitä paremmin se menestyy ja pärjää.

Hankkeen avulla myös välitetään hyväksi koettuja käytäntöjä ja käydään vuoropuhelua maakunnallisten, seudullisten ja paikallisten kehittämistoimijoiden kesken sekä välitetään ajankohtaistietoa paikallisille toimijoille.

Kohderyhmänä ovat julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, yritykset sekä oppilaitokset. Hyödynsaaja on koko Etelä-Pohjanmaan alueen väestö. Hanke on alkanut 9.10. ja päättyy 31.12.2018.

Hanke on saanut päärahoituksen 70 prosenttia Etelä-Pohjanmaan liitolta ja hankkeeseen osallistuvilta kunnilta Alajärvi, Vimpeli, Soini, Evijärvi, Lappajärvi, Kauhava, Kuortane, Ähtäri, Alavus, Karijoki, Kauhajoki, Isojoki ja Teuva 26 prosenttia sekä hankkeen hallinnoijalta Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelulta neljä prosenttia. Kustannusarvio on yhteensä 132160 euroa.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliVimpelin Osuuspankki sai uuden johtajan
Seuraava artikkeliKelirikkoa ja painorajoituksia odotettavissa sorateillä