1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Aisapari sai lisärahoitusta

24 parhaiten työssään menestynyttä Leader-ryhmää saa lisärahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä.Kaikkiaan 46 ryhmää haki lisärahaa yhteensä yli 25 miljoonaa euroa.

Lisärahoitusta jaettiin 7,4 miljoonaa euroa sen perusteella, kuinka hyvin ryhmät olivat onnistuneet toteuttamaan omia tavoitteitaan.

MAINOS
Toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää avasi hankeväen tapaamisen ajankohtaisilla uutisilla.

– Olemme todella tyytyväisiä saatuun lisärahoitukseen. Aisapari haki 750000 euron lisäpottia ja sai noin 425 000 euroa, kertoo Aisaparin toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää.

Lisäkehyksen kriteerinä oli paikallinen vaikuttavuus. Päätöksessä huomioitiin, miten Leader-ryhmät ovat vahvistaneet rooliaan aluekehittäjinä ja kuinka ne vaikuttavat aktiivisesti maakuntauudistuksen valmistelussa.

Leader-ryhmän hallituksessa ovat edustettuina alueen asukkaat, yrittäjät, yhdistykset ja paikallinen julkinen hallinto. Hallituksen jäsenet jakavat tietoa ja edistävät tavoitteiden toteutumista esimerkiksi kuntien strategiaryhmissä.

Aisaparin alueen paikallisen kehittämisen tarpeet määriteltiin koko alueen yhteistyönä kaudelle 2014-2020. Alueeseen kuuluvat Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli. Leader Aisapari sai Merkki päällä -strategian toteuttamiseen 10,2 miljoonaa, josta tähän mennessä on käytetty noin puolet. Sillä on rahoitettu 135 kehittämishanketta ja 44 yrityshanketta.

Paikallisten strategioiden edistymisen ja Leader-ryhmän toiminnan laadun parantumisen lisäksi vaikuttavuutta arvioitiin myös sillä, miten paljon hankkeissa tehdään talkootyötä. Aisaparin hankkeissa on tähän mennessä tehty talkootyötä lähes 800000 euron edestä. Hankkeiden omarahoituksessa talkootunti hinnoitellaan 15 euron arvoiseksi, konetunti on 45 euroa.

Leader-ryhmillä on laajat verkostot. Ne verkostoivat alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä niin maaseudulla kuin kaupungissa. Yhdistysten kansainväliset verkostot ovat laajat. Aisapari tekee järjestelmällistä kumppanuustyötä alueensa toimijoiden kanssa ja kansainvälisiä hankkeita on tällä hetkellä kolme.

Tarkastelussa oli myös, kuinka tehokkaasti Leader-ryhmän käytössä olevat rahat ovat liikkuneet hankkeiden toteuttajille, ja mikä oli uusien hankehakijoiden osuus. Aisapari on saanut hyvin uusia toimijoita liikkeelle esimerkiksi teemahankkeiden kautta. Yritysrahoituksella on syntynyt kymmenen uutta yritystä.

– Paikalliset toimijat eri puolilla toiminta-aluetta ovat olleet todella innokkaita ja idearikkaita. Hankerahoituksella saadaan ideoita vietyä eteenpäin.

– Aisaparilla on vielä noin 3 miljoonaa euroa rahoitusta käytettävissä paikallisiin hankkeisiin vuosina 2018–2020 ja tulemme hakemaan myös lisärahoitusta jälleen parin vuoden päästä, kun sitä näillä näkymin on mahdollista hakea, lupaa Mervi Niemi-Huhdanpää.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät