14.3 C
Alajärvi
sunnuntai 19.5.2024
MAINOS

Sivistystoimen toiminta- ja toimitilaverkkomuutoksen lapsivaikutukset arvioidaan Alajärvellä

Alajärven kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että sivistystoimeen laaditaan toiminta- ja toimitilaverkkoselvitys.

Toiminta- ja toimitilaverkkoselvityksen tarkoituksena on kartoittaa sivistystoimen käytössä olevat kiinteistöt ja niissä tarjottavat palvelut. Sen pohjalta tehtävät päätökset saattavat vaikuttaa siihen, missä yksiköissä esi- ja perusopetusta jatkossa järjestetään.

MAINOS

Tulevan päätöksenteon tueksi tullaan nyt suorittamaan myös lapsivaikutusten arviointi. Varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho ja sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto kertovat, että kyseinen prosessi tehdään pilottina.

– Lapsivaikutusten arviointi on prosessi, jossa arvioidaan etukäteen päätöksen tai toiminnan vaikutuksia lasten oikeuksien toteutumiseen. Sen yhteydessä tarkastellaan millaisia hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvista päätöksistä tai toiminnasta seuraa, Luoma-aho selvittää.

– Lapsivaikutusten arviointi mahdollistaa eri vaihtoehtojen vertailun ja parhaan ratkaisun löytämisen. Päätösten ennakkoarviointi mahdollistaa myös mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin varautumisen etukäteen.

Arvioinnin lähtökohtana on, että lapsilla ja nuorilla pitää olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kasvuympäristöissään itseensä kohdistuvaan päätöksentekoon ja toimintaan. Asiaa säädetään lukuisissa eri lakipykälissä.

– Lapsivaikutusten arvioinnissa hyödynnetään vahvasti lapsia ja heidän asiantuntemustaan. Taustalta löytyvät perus- ja ihmisoikeudet, erityisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimus, Luoma-aho sanoo ja kertoo, että käytännössä tämä näkyy muun muassa siinä, että lapsilta kysytään.

Alajärven kaupungin sivistystoimessa suoritettava lapsivaikutusten arviointi toimii Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen yhtenä maakunnan lapsiystävällisen toimintakulttuurin pilottina.

Pilotin tarkoituksena on koota kokemuksia lapsivaikutusten arvioinnin menetelmistä tulevan maakunnan sekä maakunnan muiden kuntien käyttöön. Pilotin kokemuksia hyödynnetään mahdollisen yhteisen maakunnallisen toimintamallin rakentamisessa.

Toiminta- ja toimitilaverkkoon liittyvä lapsivaikutusten arviointi toteutetaan mm. kyselyiden ja virkamiesvalmistelun avulla helmikuun aikana.

Lapsille, huoltajille ja lasten kanssa työskenteleville laaditaan omat, pääosin sähköisesti täytettävät kyselynsä. Lapsille tehtävät kyselyt laaditaan ikätasoa vastaaviksi.

Kyselyiden tuloksista ja muusta valmistelusta laaditaan yhteenveto, joka on käytettävissä toiminta- ja toimitilaverkkoselvitykseen liittyvässä päätöksenteossa.

Kyselyjä lähtee vanhemmille jo ensi viikolla. Asiassa edetään varsin ripeästi, sillä toiminta- ja toimitilaverkkosuunnitelma elokuusta 2019 alkaen toteutettavaksi, tulee valtuustolle jo huhtikuussa. Siinä yhteydessä lapsivaikutusten arviointi tulee olla päättäjien käytössä.

Kymmenen perusopetuksen yksikköä

Alajärvellä on edelleen kymmenen perusopetusta antavaa yksikköä. Kouluissa on keskenään suurta vaihtelua sikäli, että osassa oppilasmäärän kehitys vaikuttaa tasaiselle, mutta toimitilat ovat huonot, kun taas osassa oppilasmäärä on rajussa laskussa, mutta toimitilat hyvät.

– Olemassa olevat tilamme ovat osin väärässä paikassa tai väärän kuntoisia, Kaunisto summaa. Keskustassa Paavolan koulu taas on ahdas nykyiselle oppilasmäärälle.

Kouluverkkoa ja muita sivistystoimen tiloja koskevia ratkaisuja ei haluta nyt jättää loppuvuoden budjettikokoukseen, vaan asiat halutaan valtuuston käsittelyyn jo keväällä. Näin vältetään se, että budjettikokouksessa päätettäisiin asioita, jotka heilauttavat numeroita oleellisesti.


Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät