MAINOS

Soiniin ja Karstulaan rahaa liikunnallisen elämäntavan kehittämiseen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt
valtionavustusta yhteensä 574300 euroa liikunnallisen elämäntavan
paikalliseen kehittämiseen. Avustusta myönnettiin 36 hakijataholle.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja
väestöryhmiin kohdistuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan
paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa
liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista
osaksi arkea.

MAINOS

Päätavoitteena on lisätä liikuntaa väestön koko elämänkaaren
ajan, erityisesti vähän liikkuvien ihmisten keskuudessa. Erityisenä
painopisteenä vuodelle 2018 on edistää päivien liikunnallistamista
varhaiskasvatuksessa.

Alueeltamme avustusta on myönnetty Karstulan kunnalle 4000 euroa ja Soinin kunnalle komeat 24500 euroa.

MAINOS
Exit mobile version