Hakuprosessi poikki Alajärvellä

Valintatoimikunta on Alajärvellä päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että hallintojohtajan viran hakuprosessi keskeytetään.

Syynä tähän on se, että henkilö, jota valintatoimikunta alkuperäisen esityksensä mukaan olisi esittänyt hallintojohtajan virkaan, on perunut hakemuksensa.

Kaupunginhallitus käsittelee esityksen hakuprosessin keskeyttämisestä maanantain 19.3. kokouksessa.

Mikäli hakuprosessi keskeytetään, tulee virka kokonaan uudelleen haettavaksi myöhemmässä vaiheessa.