2.6 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Alueen nuoria halutaan kuunnella ja kuulla

Työnsä ohessa sosiaalialan ylempää AMK tutkintoa opiskeleva Minna Paloheimo-Asunmaa tekee parhaillaan opinnäytetyötä E-P:n Ohjaamo-hankkeelle.

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Alajärvi-Vimpeli alueen nuorten aikuisten mielipiteitä ohjauspalveluista, niiden tarpeista ja esimerkiksi nuorten tarvitsemia ohjauksen kanavia ja välineitä. Tätä nuorilta saatua tietoa hyödynnetään alueen Ohjaamo-toimintamallin suunnittelussa.

MAINOS

– Etelä-Pohjanmaalla Ohjaamo-toimintamallin luominen eri puolille maakuntaa on parhaillaan käynnissä ja alueilla kehittäminen on eri vaiheissa. Opinnäytetyöni aihetta pohtiessani otin yhteyttä Ohjaamo EP-hankkeen projektipäällikköön Annukka Haapa-ahoon ja kysyin olisiko hankkeella tarvetta tutkimukselle, Paloheimo-Asunmaa kertoo.

– Haapa-aholta sain ehdotuksen ottaa palvelun käyttäjät eli nuoret mukaan Ohjaamo toimintamallin kehittämiseen ja selvittää Järvi-Pohjanmaan 20-29-vuotiaiden nuorten palvelutarpeita. Nuorten oma näkökulma kehittämistyöhön on tärkeää ottaa huomioon, kun ohjaamotoimintaa rakennetaan ja palvelumallia kehitetään.

Ohjaamo Etelä-Pohjanmaa on Sedun hallinnoima ESR- rahoitteinen maakunnallinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on luoda ohjaamoiden verkostomalli maakuntaan. Hankkeeseen kuuluu 13 kuntaa ja ohjaamoja kehitetään Etelä-Pohjanmaalla yhteensä seitsemällä alueella.

Ohjaamot ovat kaikille alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettuja ohjaus- ja neuvontapisteitä, joissa on tarjolla monialaista palvelua. Keskeisiä ohjaamo-toimijoita ovat esimerkiksi oppilaitokset, te-palvelut, kunnan nuorisotyö, työllisyyspalvelut sekä yritykset. Ohjaamojen pääkärkenä on nuorten työllisyyden ja kouluttautumisen tukeminen.

Nuorten näkökulma esille

Paloheimo-Asunmaan opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille nuorten oma näkökulma palvelujärjestelmään. Monissa nuoriin liittyvissä tutkimuksissa ja selvityksissä nuorten oma näkökulma ja heidän kokemuksensa kohtaamisista palvelujärjestelmän kanssa jäävät vähälle huomiolle tai kokonaan katveeseen.

– Nuorille tarkoitettuja palveluja ja palvelupolkuja on kyllä kartoitettu, mutta nuorten kokemuksia palvelujärjestelmästä on tutkittu vähän. Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää millaisiin asioihin Alajärvi-Vimpelin alueen nuoret tarvitsevat apua ja miten toivovat palvelua saatavan alueellaan.

– Lisäksi pyrin selvittämään nuorten näkemystä siitä, millaisia palveluja kehitteillä olevassa Ohjaamossa tulisi olla tarjolla nuorille ja nuorille aikuisille.

Ohjaamo auttaa kaikkia alle 30-vuotiaita nuoria, mutta tutkimuksessa kohderyhmäksi on valittu 20-29-vuotiaat nuoret. Tämän ikäryhmän mielipiteiden saamisen on koettu olevan haasteellisempaa kuin nuorempien ja tämän vuoksi kohderyhmäksi ei ole valittu tässä tutkimuksessa kaikkia Ohjaamon palvelujen alle kuuluvia.

Nuorille on haluttu antaa mahdollisuus tuoda esiin toiveensa, haaveensa ja ideansa ohjauspalvelujen kehittämiseksi Hotelli-Ravintola Alvariinissa tiistaina 20.3. kello 18. Tilaisuuden alussa esitellään ensin Ohjaamo-toimintaa ja tämän jälkeen nuorilla on mahdollisuus tuoda itsensä kuulluksi.

Tilaisuuden kesto on noin kaksi tuntia. Osallistuneiden kesken järjestetään arvontaa.

– Nuorten oma näkökulma ja toiveet kehittämistyössä ovat erittäin arvokkaita ja toivomme, että mahdollisimman moni osallistuisi tilaisuuteen. Tilaisuus on osa opinnäytetyöprosessiani.

– Tilaisuudessa saadut toiveet, haaveet ja ideat välitetään tiedoksi Ohjaamo-hankkeelle sekä Alajärven alueen palveluita kehittäville. Saatuja tuloksia on mahdollista käyttää kehitettäessä Alajärvi-Vimpeli alueen palveluja ja Ohjaamo toimintaa, muistuttaa Paloheimo-Asunmaa.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät