Vimpelin uusi elinkeinovaliokunta tarttui työhön

Mainos[adrotate banner="3"]

Vimpelin uusi elinkeinovaliokunta on järjestäytynyt ensimmäisen kokouksensa yhteydessä.

Aloite elinkeinovaliokunnan perustamisesta tuli Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelulta, Vesa Alanko-Luopalta. Selkeää keskusteluareenaa elinkeinoelämän ja kuntapäättäjien välille on Vimpelissä kaivattu jo pitkään molemmin puolin. Elinkeinovaliokunta tukee yhteistä asioiden edistämistä sekä päätöksentekoa. Se on yrittäjien, kunnan ja elinkeinoyhtiö JPYP:n yhteinen.

MAINOS

Elinkeinovaliokunta kokoontuu säännöllisesti noin neljä kertaa vuodessa tai tarvittaessa useammin. Toimintakausi on valtuustokausi. Kokoonpanoa voidaan täydentää. Elinkeinovaliokunnalle voi esittää jokainen vimpeliläinen yrittäjä kysymyksiä, aloitteita tai kehittämistoiveita.

Ensimmäisen kokouksen keskustelu oli innostunutta. Vimpelissä on selvästi kaivattu yhteistä keskusteluareenaa. Yritykset haluavat, että heitä kuunnellaan ja otetaan huomioon.

Vimpeliin on tehty uusi kuntastrategia viime vuonna, joka on yritysmyönteinen. Yhtenä painopistealueena on elinkeinotoiminta. Elinkeinovaliokunnan perustaminen tukee Vimpelin kunnan strategiaa. Elinkeinojen kehittämistä ei voida kuitenkaan asettaa yhden henkilön tai edes yhden tahon harteille, yhdessä tekemällä päästään tavoitteisiin.

Yhteisen tahtotilan ja tavoitteiden asettaminen vie eteenpäin. Seuraavassa valiokunnan kokouksessa lähdetäänkin hahmottelemaan Vimpelin elinkeinostrategiaa. Elinkeinovaliokunta on jälleen yksi askel kohti entistä parempaa ja tehokkaampaa yhteistyötä.

Vimpelin uudella kunnanjohtajalla on hyvää näkemystä yrittäjyydestä ja elinkeinoelämästä sekä hyvät verkostot. Hänellä on selvästi halua parantaa kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä.

Ensimmäisen toimintavuoden tavoitteiksi on kirjattu Vimpelin kunnan elinkeinostrategian luominen ja painopiste-alueiden valitseminen. Elinkeinostrategia tarvitaan kunnan päätöksentekoon työkaluksi ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi.

Strategiassa mukaillaan nykyistä elinkeinorakennetta, keskustellaan matkailusta ja siitä minkälaisen roolin matkailulle halutaan antaa, huomioidaan sote-maakunta-uudistus sekä maatalousyrittäjät ja myös lähialueiden vahvat teollisuudenalat.

Tavoitteena on myös selvittää yritysten tämänhetkinen tilanne ja kehittämistavoitteet kuntayhteistyön näkökulmasta. Miten varmistetaan osaavan työvoiman saanti tulevaisuudessa teollisuuden yrityksiimme?
Kolmannessa tavoitteessa pureudutaan kunnan hankintoihin ja hyvän hankintakäytännön jalkauttamiseen Vimpelissä. Miten tieto tulevista hankinnoista saadaan yrityksiin?

Tavoitelistalla on myös yritysvaikutusten arvioinnin saaminen päätöksentekoon. Kunnallisessa päätöksenteossa arvioitava tehtävien päätösten vaikutukset yritystoiminnalle.

Elinkeinovaliokuntaan osallistuva virkamies valmistelee tai vie valmisteltavaksi elinkeinovaliokunnassa käsiteltyjä asioita päätöksentekoon. Luottamushenkilö vie valiokunnassa esille tulleita näkemyksiä ja toiveita eteenpäin sekä osallistuu tiedonvälitykseen omalta osaltaan tuoden keskusteluissa esille tulleita asioita muiden luottamushenkilöiden tietoon aktiivisesti.

Jäsenet ensimmäisellä toimikaudella ovat (varajäsenet sulkeissa) Esa Salmela, yrittäjäyhdistyksen hallituksen jäsen, Plastec Oy (Sari Salmela), Pasi Arvola, Tikli Oy (Timo Mastokangas), Mika Herrala, Fibrux Oy ja Maatalousyhtymä Veljekset Herrala, Jouni Niemelä, Lakis Oy, Petri Toppinen, Eurosteri (Hannu Uusitalo), Sami tai Sanna Laitila, Ristiviitonen Oy, Hannu Särkinen, Särkisen perhekoti Oy (Tiina Särkinen), Vesa Alanko-Luopa, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu (Jouko Etula), Jari Lakaniemi, yrittäjäyhdistyksen varapuheenjohtaja, Järviseudun Vi-herrakennus Oy, Ismo Kääriä, Ruukki (Tuomo Hovila), Petteri Pyhälahti, K-Rauta Pyhälahti, Timo Kärkkäinen, kunnanjohtaja (Ville Karjalainen, tekninen johtaja) ja Terhi Honkonen, kunnanhallitus & kehittämistyöryhmä (Marko Timo).

Jäsenistö koostuu teollisuuden, matkailu- ja ravintola-alan, kaupan, sotealan sekä maatalouden yrittäjistä. Valiokunnan kokoonpanoa voidaan täydentää tai muuttaa toimintakauden edetessä joustavasti.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliTyöttömien työnhakijoiden määrä jatkaa laskuaan
Seuraava artikkeliKesäduuniin kaupungille