0.5 C
Alajärvi
maanantai 04.3.2024
MAINOS

Alajärven peruskoulut mukaan Liikkuva koulu -hankkeeseen

Alajärven peruskoulut lähtevät mukaan Liikkuva koulu -hankkeeseen, sillä kaupunginvaltuusto varasi vaadittavan 50 prosentin omarahoitusosuuden, eli 30000 euron lisämäärärahan, kuluvan vuoden perusopetuksen talousarvioon.

Liikkuva koulu on osa hallituksen kärkihanketta 2015. Hankkeen tavoitteena on rakentaa liikunnallisia oppimisympäristöjä jokaiseen peruskouluun. Liikkuva koulu -hankkeessa on mukana jo 70 prosenttia suomalaisista peruskouluista.

MAINOS

Pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvaa koulupäivää omalla tavallaan.

Alajärven Liikkuva koulu -hankkeen kustannusarvioksi lukuvuodelle 2018-2019 on määritelty 60000 euroa. Kustannus pitää sisällään laadinnassa olevan hankesuunnitelman mukaisesti mm. ohjaajapalkkiot, koulutusmenot, liikuntavälineiden ja fyysistä aktiivisuutta edistävien kalusteiden hankinnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, liikuntatapahtumakulut osana muuta toimintaa ja ohjaajien matkakulut.

Valtuusto päätti, että vuoden 2018 talousarvioon varataan 23172 euron lisämääräraha Väinölä -hankkeen avustuksen piiriin kuuluvien töiden loppuunsaattamiseksi.

Väinölä valmiiksi -hankkeeseen on saatu ELY-keskukselta investointiavustusta. Kaupunki oli varannut hankkeeseen vuoden 2017 talousarvioon 86872 euroa. Hankkeen rahoituspäätöksen tultua vasta huhtikuun loppupuolella, päästiin korjaus- ja muutostyöt aloittamaan vasta toukokuulla.

Näin toteutuneet kustannukset viime vuonna olivat 63700 euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä nyt myönnetty 23172 euroa. Työt jäivät kesken lähinnä sähkötöiden ja ulkomaalausten osalta.

Hyväksyttiin kaupungin ja Mäkelä Alu Oy:n välinen tilusvaihtosopimus. Tilusvaihdon molemmat osapuolet hyväksyvät luovuttamansa maa-alueet samanarvoisiksi, eikä korvauksia makseta puolin eikä toisin.

Tilusvaihto edistää asemakaavan toteutumista Luoma-ahon teollisuusalueella kortteleiden 32 ja 34 alueella sekä Mäkeläntien katualueella.

Tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mauri Penninkangas.

Valtuusto päätti, että Alajärvelle perustetaan 1.8. alkaen erityisluokanopettajan virka Alajärven yläkoulun kuntoutusluokkaopetukseen. Kuntoutusluokan henkilöstöön kuuluvat erityisluokanopettajan lisäksi psykiatrinen sairaanhoitaja ja koulunkäynnin ohjaaja.

Suopuron asuntoalueen omakotitonttien hinnoittelu hyväksyttiin. Neliöhinta on 5,50 euroa neliöltä. Tonteilla kasvava puusto on harvennettu, joten puuston arvoa ei tarvitse huomioida tonttien hinnassa. Tonttien hinnat pyöristetään lähimpään kymmeneen euroon.

Hallintojohtajan valinnasta ei valmista

Alajärven kaupungin uuden hallintojohtajan valinta oli edennyt onnahdellen valtuuston käsittelyyn.

Asiaa varten perustettu haastattelutyöryhmä oli esittänyt, että hakuprosessi keskeytetään, koska virkaan esitetty henkilö on perunut hakemuksensa. Kaupunginhallitus kuitenkin päätti esittää valtuustolle viran täyttämistä.

Valtuuston käsittelyssä valtuutettu Jarmo Hänninen esitti, että asian käsittelyä siirretään ja palautetaan kaupunginhallitukselle valmisteluun uutta hakumenettelyä varten. Valtuutetut Aino Kanervikkoaho-Kataja ja Olli Ketola kannattivat esitystä.

Tämän jälkeen puheenjohtaja määräsi, että seuraavissa puheenvuoroissa on käsiteltävä ainoastaan siirto- ja palautuskysymystä.

Valtuutetut Jukka Joensuu ja Kauko Ukonmäki esittivät, että käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen esityksen mukaan. Valtuutettu Jaakko Aho kannatti esitystä.

Asiasta suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 ääntä Hännisen esityksen tueksi ja 12 valtuutettua olisi halunnut jatkaa asian käsittelyä uuden hallintojohtajan valintaan. Nyt asia kuitenkin palautui kaupunginhallitukselle valmisteluun uutta hakumenettelyä varten.

Aloitteita

Kaupunginvaltuusto merkitsi kokouksen lopussa tiedokseen valtuustoaloitteita.

Jaakko Aho esitti Alajärvelle muuttaville tervetuliaispalaveria.

Markku Sillanpää esitti vuoden 2019 talousarvioon määrärahaa Takalan asuntoalueen katuosuuksien päällystämiseen.

Tapio Höykinpuro esitti, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, että Jamin opiskelijoita saataisiin muuttamaan kirjansa Alajärvelle.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät