-14.7 C
Alajärvi
torstai 30.11.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Elämäntapaohjauksessa metsästetään kadonnutta vyötäröä ja liikunnallista elämäntapaa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on maakunnan ja kunnan yhteinen tehtävä. Maakunnan ja kunnan roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tullaan määrittelemään tarkemmin Sote- ja maakuntauudistuksessa.

Yhdyspintapalveluiden suunnittelussa ja järjestelyissä tarvitaan kunnan ja maakunnan välistä tiivistä yhteistyötä.

Esimerkki tästä on elintapaohjauksen palveluketju, jota kehitetään parhaillaan kaikissa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistoiminta-alueissa sekä kunnissa hallituksen VESOTE-kärkihankkeen puitteissa.

MAINOS
VESOTE-hankkeen aluekoordinaattori Juha Vuorijärvi EPSHP:stä sekä liikuntaneuvoja Maija Kuoppala PLU:sta kertoivat hankkeen etenemisestä.

Yksilöllistä elintapaohjausta toteutetaan hankkeessa sen myötä kuudessa pilottikunnassa Alavudella, Alajärvellä, Lappajärvellä, Lapualla, Kurikassa ja Seinäjoella.

Siitä, miten elintapaohjausta on Alajärven alueella hankkeen aikana toteutettu, kerrottiin maanantaina alan toimijoille. VESOTE-hankkeen ja PLU:n puolesta tilaisuudessa olivat aluekoordinaattori Juha Vuorijärvi EPSHP:stä sekä liikuntaneuvoja Maija Kuoppala PLU:sta.

Mukana tilaisuudessa oli myös mm. terveydenhoitaja Marja-Terttu Akonniemi Järvi-Pohjanmaan perusturvasta sekä Alajärven kaupungilta vastaava vapaa-aikaohjaaja Kirsti Kivelä ja liikuntaneuvoja Joonas Vesala.

Juha Vuorijärvi selvitteli, että alueella hankkeessa kolmen asian kärkenä on elintapaohjausta tarvitsevien henkilöiden tunnistaminen ja ohjaaminen ohjaukseen, ammattilaisten osaamisen vahvistaminen sekä alueellisten sähköisten palvelujen saaminen kansalaisten käyttöön.

Erityiskohderyhminä Etelä-Pohjanmaalla hankkeessa ovat olleet mielenterveysasiakkaat ja diabeetikot.

Alajärvellä Maija Kuoppalan toteuttamaan elämäntapaohjaukseen lähti mukaan 12 henkilöä, samoin Lappajärvellä. Alajärvellä kohderyhmäksi täsmentyi aikuiset diabetesriskissä olevat henkilöt ja Lappajärvellä diabeetikot.

Elämäntapaohjauksessa Maija Kuoppala tapaa asiakkaan useita kertoja ja heti alussa tehdään ensimmäiset mittaukset. Ohjaus on yksilöllistä ja asiakaslähtöistä, se tukee liikunnallista elämäntapaa ja kannustaa pitkäjänteisyyteen.

– Muutos lähtee asiakkaan omasta elämästä, siitä minkä hän itse kokee tarpeelliseksi muuttaa. Heti alussa mietimme unta, miten asiakas nukkuu, sitten ruokailurytmiä. Liikunta tulee vasta näiden jälkeen, Kuoppala kertoo. – Muutokset joita tehdään ovat pieniä, arkisia asioita.

Ensimmäisiä testien seurantatuloksia Kuoppala saa Lappajärveltä heti kesäkuun alussa. Monipuoliset testit mittaavat tuloksia paitsi mittanauhalla, niin myös verikokein.

Kokemuksista VESOTE -hankkeesta Kirsti Kivelä totesi sen jo tähän mennessä alleviivanneen liikunnan ja ravitsemuksen, mutta myös unen merkitystä. Esille on noussut se, miten tärkeitä matalan kynnyksen liikuntaryhmät ja liikuntaneuvonta ovat.

Marja-Terttu Akonniemi kertoo perusterveydenhuollon puolella löytyneen selviä kehittämisen paikkoja hankkeen myötä, ja asioita tullaankin esittelemään esimiehille mietittäväksi. Tällaisia ovat mm. resurssien siirtäminen enemmän ennaltaehkäisevään työhön myös aikuispuolella sekä se, missä kohtaa asiakas kuuluu terveydenhuollon neuvonnan pariin ja kenet voi siirtää esimerkiksi liikuntatoimen neuvonnan asiakkaaksi?

Paikalla olleet olivat yksimielisisä siitä, että liikkumattomuus on yhteiskunnalle hyvin kallis asia, mistä syystä asia on tärkeä ja siihen on hyvä pureutua yhdessä erilaisia toimintamalleja etsien.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät