0.7 C
Alajärvi
tiistai 23.4.2024
MAINOS

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Kuortaneen Kuismankartanosta

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen niin kutsutussa Kuismankartanon tapauksessa. Kuortaneen kunnanvaltuusto oli päättänyt 26.4.2017, ettei Kuismankartanon peruskorjaushanketta toteuteta vaan selvitetään eri vaihtoehtoja uuden rakennuksen saamiseksi.

Viimeisessä valtuuston kokouksessaan 31.5.2017 kunnanvaltuusto päätti hyväksyä aie- ja vuokrasopimuksen Artun Palveluasunnot Oy:n kanssa, joka oli kiinnostunut rakentamaan Kuismankartanon alueelle palveluasumisen yksikön. Aiesopimuksen mukaan vuokrasopimus oli määrä allekirjoittaa ARAn vahvistettua alustavan hankinta-arvion.

MAINOS

Kunnanvaltuuston päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, vedoten hyvän hallintotavan puutteeseen ja liian vähäiseen tietoon hankkeesta. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 18.5.2018 antamassaan päätöksessä.

Hallinto-oikeuden mukaan kunnanvaltuuston päätös ei ole valituksessa esitetyistä syistä lainvastainen. Päätöksenteon perusteeksi ei ole esitetty sillä tavoin virheellisiä tai puutteellisia tietoja, että kunnanvaltuuston päätös sen johdosta olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Tavoitteena on nyt saada hanke palveluasumisen yksiköstä käyntiin elo-syyskuussa tämän vuoden puolella.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät