-1.6 C
Alajärvi
torstai 29.2.2024
MAINOS

Ministeri Vehviläinen kannustaa kuntia alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi

Alajärven kaupungin 150 vuotista historiaa juhlittiin tänään lauantaina kutsuvierasjoukon kesken Kurejoella.

Tervehdyssanat juhlaan lausui valtuuston puheenjohtaja Antti Joensuu.

Juhlapuhujaksi tilaisuuteen oli saatu kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, joka totesi tavoitteeksi tulevaisuuden kunnalle olla yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjä, eikä enää niinkään vain palvelujen järjestäjä.

MAINOS

– Suomalainen kunnallishallinto syntyi aikoinaan pitkälti Ruotsin esimerkin rohkaisemana. Kunnallisasetuksen myötä tuli perustaa myös kunnallislautakunnat, eli nykyiset kunnanhallitukset.

– Edelleen määrättiin, että maalaiskunnan ja seurakunnan rajojen on oltava yhtenevät. Tämä periaate elää meillä edelleen.

– Kunnallishallinnon käynnistyminen on yksi suurimmista reformeista maassamme ja sen vaikutukset ovat olleet erittäin merkittävät, Vehvilainen totesi.

– Aito itsehallinto muodostuu paikallisen valinnan, riittävien resurssien ja toimintavapauden kokonaisuudesta. Kuntien asema suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut vahva erityisesti siksi, että kunta on keskeisten hyvinvointipalvelujen järjestäjä, tuottaja ja rahoittaja. Kunta onkin ollut hyvinvointiyhteiskuntamme peruspilari.

Kaupunginjohtaja Vesa koivunen, hallituksen puheenjohtaja Sari Palmu ja valtuuston puheenjohtaja Antti Joensuu saivat seuraansa kuninkaallisen, kun myös tangokuningas Marko Maunuksela tervehti juhlaan saapuvia kutsuvieraita.

– Kunnan ja paikallisten yritysten toimiva yhteistyö sekä kolmannen sektorin toiminta ja muun muassa paikallinen kylätoiminta ovat suuressa roolissa palvelujen ja kuntalaisten hyvinvoinnin turvaajina.

Menneestä Vehviläinen siirtyi ajankohtaiseen asiaan, eli maakunta- ja sote-uudistukseen. – Olemme ikääntyvä kansa, jonka pitää jatkossakin turvata laadukkaat palvelut kaikille kansalaisille eri puolilla Suomea.

– Alueelliset erot palveluiden saatavuudessa ovat Suomessa jo nyt liian suuret eikä valtiollakaan ole riittäviä välineitä johtaa suomalaista terveyspolitiikkaa kokonaisuutena.

Koska uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntiin, on Vehviläisen mukaan myös kuntapolitiikkaa syytä katsoa pidemmällä perspektiivillä.

– Ajattelen, että kunnan on palattava monessa mielessä juurilleen. Kunta ei ole vain viranomainen tai palveluntuottaja. On muistettava, että kunta on ihmisten yhteisö.

Värikkään katsauksen Alajärven historiaan antoi opetusneuvos Toivo Kivipelto.

Vehviläinen nosti esille näkökulmia tulevaisuuden kuntapolitiikkaan. – Näistä ensimmäinen on kansalaisten yhdenvertaisuus. Syntyvyyden pienentyessä on tärkeää, että myös varhaiskasvatus ja perusopetus voidaan järjestää aina lapsille.

– Kuntaliitokset eivät ole ratkaisu pienten ikäluokkien ongelmaan, jos suuremmassa kunnassa muut koulut ovat kymmenien tai satojen kilometrien päässä.

– Toinen on demokratia ja asukkaiden osallisuus. Kunta, joka osaa hyödyntää asukkaidensa aktiivisuuden, tulee olemaan vahvoilla. Kolmas näkökulma liittyy vakaaseen kuntatalouteen. Kuntien rahoitusjärjestelmän tulee taata kunnalle vakaa taloudellinen toimintaympäristö.

Puheensa lopussa Vehviläinen muistutti, että Alajärven visio 2030 on, että kaupunki on itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimainen elinkeino- ja koulutustoiminnan sekä lähipalveluiden ja paikkaan sitoutumattoman työn kaupunkikeskus.

Alavolin Roses -ryhmä ihastutti tanssillaan.

– Alajärven vahvuus perustuu turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön, elinvoimaisiin kyliin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin kuntapalveluihin, ennakkoluulottomaan yrittäjyyteen, monipuolisiin kaupan, vapaa-ajan ja kulttuurin palveluihin sekä avoimeen ja innostavaan ilmapiiriin.

– Näillä eväillä on hyvä tehdä tulevaisuutta kuntalaisille omaa paikallista identiteettiä, paikallisia vahvuuksia ja hyvinvointia unohtamatta, Vehviläinen sanoi onnitellen Alajärveä ja sen asukkaita kaupungin merkkipäivänä.


Tuula Jokiaho

Lue lisää juhlasta ja sen muusta ohjelmasta 4.10. ilmestyvästä Torstai-lehdestä!

Kaupungin 150 -vuotisjuhlaa juhlittiin kutsuvieraiden kesken Alajärvellä.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät