-1.2 C
Alajärvi
keskiviikko 28.2.2024
MAINOS

Koulun arki tutuksi teemapäivänä

Vimpelin yhteiskoulun ja lukion käytävillä ja luokissa näkyi uutta väkeä, kun koululla vietettiin jo perinteeksi muodostunutta Kodin ja koulun päivää. Tänä vuonna koululla tutustuttiin sen arkeen, eikä joidenkin edellisvuosien tapaan järjestetty erikoisohjelmaa.

Positiivisuuden portaat lisäävät kouluviihtyvyyttä.

Kodin ja koulun päivä toteutettiin avoimien ovien periaatteella. Oppilailla oli lukujärjestyksen mukainen päivä, jonka aikana vanhemmat tai vaikkapa isovanhemmat pääsivät tutustumaan opetukseen, oppilaan opettajiin ja luokkatovereihin.

MAINOS

Välituntien ohjelmassa oli tukioppilaiden sekä välituntitoimintaan kouluttautuneiden oppilaiden järjestämää ohjelmaa. Viimeisellä tunnilla järjestettiin yhteisöllinen toimintahetki liikuntahallin kentällä.

Tiiviisti mukana

Anneli Pohjoispään Kodin ja koulun päivä alkoi 6 A -luokan englannintunnilla.

– Pojantyttäreni Iiris soitti, että joutaisitko tulemaan.

Englantia kuutosluokkalaisille opettaa englannin tuntiopettaja Sari Juntunen.

Pohjoispää oli mukana myös kahdella muulla oppitunnilla. Hän piti päivää ja sen ideaa mielenkiintoisena.

– En ole täällä käynytkään sen jälkeen kun poikani päättivät koulunkäynnin.

Anneli Pohjoispään mielestä opetus on ihan erilaista kuin hänen koulunkäyntiaikanaan, jolloin pulpetissa piti istua paikallaan ja kädet pulpetin päällä.

– Nykyisin opetus on paljon vapaampaa. Tunti kului paljon nopeammin kuin omana kouluaikanani.

Englannin tuntiopettaja Sari Juntunen piti 6 A -luokalle englannin oppituntia, jota Anneli Pohjoispää seurasi.

Yhteistyö pelaa

Vimpelin yhteiskoulussa annetaan perusopetusta 5.–9. luokille. Yhteiskoulussa on tänä lukuvuonna 184 oppilasta. Lukiossa opiskelee puolestaan 82 nuorta.

Opettajia yhteiskoulussa ja lukiossa on yhteensä 24. Ohjaajia on neljä ja tällä hetkellä harjoittelijoita kaksi. Lisäksi koululla työskentelee koulusihteeri, talonmies, kolme siivoojaa, terveydenhoitaja ja koulukuraattori. Koulupsykologi käy viikoittain ja koululääkäri 1–2 kertaa kuukaudessa.

Yhteiskoulun rehtori Maija Peltola sanoo vanhempien olevan todella aktiivisia yhteydenpidossa koulun suuntaan. Henkilökohtaista kanssakäymistä on keskustelujen muodossa.

– Yläkoulun puolella on vanhempainvartit. Viitosluokkalaisten vanhemmilla on arviointikeskustelu ja kuutosluokkalaisten vanhemmilla nivelvaihepalaveri ennen kuin oppilas siirtyy seitsemännelle luokalle.

Terveydenhoitaja Marja-Leena Rauhala kertoo puolestaan, että työn oleellinen osa on, että kodin kanssa tehdään yhteistyötä.

Tukioppilastoimintakin esillä

Tiistaisen Kodin ja koulun päivän aikana pääsi seuraamaan esimerkiksi yhdeksänsien luokkien yhteisen, tukioppilastoiminnan valinnaisaineryhmän kaksoistuntia.

Ryhmä suunnitteli koko koulun ohjelmaan kuuluvaa Väripäivää sekä viides- ja kuudesluokkalaisille Väripäivänä tarjottavaa erikoisohjelmaa. Väripäivänä pukeudutaan määrätyn värisiin vaatteisiin.

Jokainen tukioppilasryhmä on saanut valita itselleen nimen. Kuluvan lukuvuoden yhdeksäsluokkalaisten ryhmä on nimeltään A cappella.

Tukioppilastoiminta on jo pitkään kuulunut Vimpelin yhteiskoulun valinnaisaineisiin. Kouluun on rakennettu oma tukioppilastoiminnan malli.

Kahdeksannella luokalla valinnaisaineryhmä käy tukioppilaskoulutuksen, jossa käy myös koulun ulkopuolisia vierailijoita – kuten esimerkiksi terveydenhoitaja tai Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vimpelin paikallisyhdistyksen edustaja.

Varsinaiseen tukioppilastoimintaan Vimpelissä osallistutaan yhdeksännellä luokalla. Opettaja Päivi Vihriälä kertoo Vimpelin mallilla olevan ajankäytölliset ja laadulliset syyt.

– Pystymme oikeasti satsaamaan tukioppilastoimintaan. Tukioppilastoiminnalla on koulussamme vankka asema, joka toivottavasti myös pysyy sellaisena.

Tukioppilaat pitävät koulun nuorimmille tunteja ja päivänavauksia koko koululle sekä järjestävät välituntitoimintaa. He ovat esimerkkejä koulumyönteisyydestä omassa luokassaan.

Juho-Joel Mäenpää, Lotta Kangasaho (edessä vas.), Sofia Laitila, Helmi Anttila ja muut A cappella -tukioppilasryhmän jäsenet suunnittelivat tulevaa Väripäivää.

Tukioppilaat ovat antaneet oman panoksensa koulun viihtyvyyteen. Positiivisuuden portaat johdattavat oppilaita koulun toiseen kerrokseen.

– Oppilaat kirjoittivat lappusille myönteisiä tunteita. Positiivisuuden portaat ovat saaneet hyvää palautetta ja piristäneet kouluviihtyvyyttä, vakuuttaa Päivi Vihriälä.

Virpi Poikelin

 

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät