-2.9 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Metsäsektorin osuus lähes 40 prosenttia Suomen biotaloudesta vuonna 2017

Biotalouden osuus Suomen kansantalouden tuotoksesta oli 16 prosenttia ja arvonlisäyksestä 12 prosenttia vuonna 2017. Nämä osuudet ovat pysyneet muuttumattomina kuluvalla vuosikymmenellä.

Suomen biotalous perustuu edelleen vahvasti metsäsektoriin, jonka osuus on lähes 40 prosenttia koko biotalouden tuotoksesta ja arvonlisäyksestä. Lähihistoriasta poiketen biotalouden työllisten lukumäärä lisääntyi hieman vuonna 2017.

MAINOS

Vuoden 2017 ennakkotietojen mukaan biotalouden toimialojen yhteenlaskettu tuotos oli 67,7 miljardia euroa ja niiden tuottama arvonlisäys 23,5 miljardia euroa.

Vaikka molemmat kasvoivat nimellisesti viisi prosenttia edellisvuodesta, reaalisesti sekä tuotos että arvonlisäys jäivät edellisvuoden tasolle.

– Tuotoksesta 62 prosenttia syntyi biotalouden kahdella päätoimialalla, eli metsäsektorilla ja elintarvikesektorilla. Metsäsektori yksin edusti 38 prosenttia koko biotalouden tuotoksesta, eikä osuus ole viime vuosina merkittävästi muuttunut.

– Myös arvonlisäyksestä elintarvike- ja metsäsektoreiden osuus nousi yli puoleen eli 52 prosenttiin vuonna 2017, kertoo johtava asiantuntija Martti Aarne Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Biotalouteen investoidaan rivakasti

Suomen biotalousstrategiassa vuodelta 2014 on asetettu tavoitteeksi biotalouden tuotoksen kasvattaminen sataan miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteen toteutuminen edellyttäisi, että biotalouden tuotos kasvaisi jatkossa viiden prosentin vuosivauhdilla.

Biotalouteen kuitenkin investoidaan rivakkaa tahtia, mikä luo edellytyksiä kasvulle ja biotalouden rakenteen monipuolistamiselle lähivuosina.

Vuonna 2017 biotalouden investoinnit olivat 5,7 miljardia euroa, missä oli reaalikasvua lähes viidennes edeltävään viisivuotiskauteen verrattuna.

Elintarvikesektori investoi 1,7 miljardin euron arvosta, mistä maatalouteen meni kaksi kolmasosaa. Seuraavina tulivat metsäsektori ja uusiutuvan energian tuotanto, molemmat 1,3 miljardia euroa.

Biotaloudessa työskenteli entistä useampi

Aikaisemmista vuosista poiketen biotalouden työllisten lukumäärä lisääntyi hieman vuonna 2017, lisäystä oli yksi prosentti edellisvuodesta. Biotalouden toimialat työllistivät yhteensä 315 000 henkilöä, mikä vastaa 12 prosenttia työllisten kokonaismäärästä.

Eniten työllisyys koheni puurakentamisessa ja biotalouden palveluissa. Yksittäisistä biotalouden toimialoista suurin työllistäjä oli maatalous, jossa työskenteli 81 500 henkilöä, lisäystä oli yksi prosentti.

– Biotalouden tuotos, arvonlisäys ja investoinnit ovat kasvaneet merkittävästi 2010-luvulla. Biotalouden työllisyyteen tällä ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta, toteaa Martti Aarne.

Vuonna 2017 biotalous työllisti 11 100 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2010.

Biotaloutta seurataan toimialoittain

Valtaosan Suomen biotalouden perustilastoista laatii Luonnonvarakeskus.

Biotalouden toimialojen merkitystä toimialoittain seurataan Tilastokeskuksen mittaristolla, joka perustuu kansantalouden tilinpitoon.

Luonnonvarakeskus ja Tilastokeskus kehittävät yhteistyössä biotalouslaskelmien tietosisältöä ja menetelmiä.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät