Perustulokokeilu päättyy vuoden lopussa – näin arviointitutkimus etenee

Mainos[adrotate banner="3"]

Suomen perustulokokeilu päättyy suunnitelman mukaisesti 31.12. Kokeilun tieteellinen arviointitutkimus on nyt käynnissä, ja ensimmäisiä tuloksia saadaan alkuvuodesta 2019.

Arviointitutkimus tuottaa tietoa perustulon vaikutuksista kokeiluun osallistuvien työllisyyteen, tuloihin ja hyvinvointiin.

MAINOS

– Rekisteritietojen perusteella saamme tietoa kokeilun osallistujien ja verrokkien työllisyydestä, tuloista ja sosiaalietuuksien käytöstä. Rekistereistä saatuja tietoja syvennämme kyselyillä ja haastatteluilla. Lisäksi selvitämme perustuloa koskevia asenteita ja julkista keskustelua, Kelan johtava tutkija Minna Ylikännö sanoo.

– Alustavat, suppeat tiedot valmistuvat arviolta helmikuussa 2019. Laajempi tutkimusraportti ensimmäisestä kokeiluvuodesta valmistuu myöhemmin keväällä, ja se sisältää rekisteri-, kysely- ja haastattelututkimuksen tuloksia. Koko kokeilua koskevat tulokset valmistuvat noin vuotta myöhemmin eli keväällä 2020.

Kyselytutkimus käynnissä

Perustulokokeilua koskeva kyselytutkimus käynnistyi lokakuun puolivälissä. Kokeilun osallistujilta ja verrokkiryhmän edustajilta kysytään puhelimessa heidän työtilanteestaan, terveydestään ja hyvinvoinnistaan sekä sosiaaliturvaa koskevista mielipiteistään.

– Kyselytutkimukseen saavat kutsun kaikki 2000 perustulon saajaa ja 5000 verrokkiryhmän edustajaa. Verrokit ovat saaneet marraskuussa 2016 Kelan työttömyysturvaetuuksia, mutta eivät ole mukana perustulokokeilussa. Osa saa lisäksi keväällä 2019 kutsun temaattisiin syvähaastatteluihin, Ylikännö kertoo.

Kela vastaa arviointitutkimuksen kokonaisuuden organisoinnista ja toteuttaa tutkimuksen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkimuksen rahoittavat sosiaali- ja terveysministeriö ja Kela.

Poikkeuksellinen yhteiskuntakokeilu

Suomen perustulokokeilu alkoi tammikuussa 2017. Kokeilussa 2 000 satunnaisesti valittua työtöntä henkilöä saa perustuloa 560 euroa kuukaudessa riippumatta muista tulostaan tai esimerkiksi siitä, hakevatko he aktiivisesti töitä.

Osallistujat valittiin peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea marraskuussa 2016 saaneista 25–58-vuotiaista henkilöistä.

– Perustulokokeilu on poikkeuksellinen yhteiskuntakokeilu sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti, sillä se perustuu satunnaistettuun kenttäkoeasetelmaan. Koska kokeiluun osallistuminen on lisäksi ollut siihen valituille pakollista, kokeilun vaikutuksista voi tehdä luotettavampia arvioita kuin aiemmissa kokeiluissa on ollut mahdollista, sanoo tutkimushankkeen tieteellinen johtaja, Turun yliopiston työelämäprofessori Olli Kangas.

Kela lähettää loka–marraskuun aikana kokeilun osallistujille kirjeen, jossa neuvotaan, miten heidän tulee toimia kokeilun päättyessä. Kelalla on käytössä oma puhelinpalvelunumero kokeilun osallistujille.

MAINOS
Edellinen artikkeliVarustaudu talveen
Seuraava artikkeliSoiniin perustettiin Vesiensuojeluyhdistys