-6.7 C
Alajärvi
perjantai 01.12.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Soiniin perustettiin Vesiensuojeluyhdistys

Soinin Hankajärven ranta-asukkaat ovat perustaneet vesiensuojeluyhdistyksen.

Vesiensuojeluyhdistyksen tarvetta ja halukkuutta toimia yhdistyksessä kartoitettiin lokakuun aikana kaikille Hankajärven alueella oleville kiinteistön omistajille suunnatulla kirjekyselyllä, johon vastattiin aktiivisesti.

MAINOS

Vastaajat totesivat yhdistyksen tarpeelliseksi monestakin syystä. Veden laadun turvaaminen ja parantaminen oli jokaisen vastaajan tärkein toive, johon yhdistyksen toiminnan toivottiin keskittyvän.

Soinin vesistöt ovat matalia ns. latvavesiä, joiden pilaantumisuhka on suuri. Vesistöt eivät kestä lisäkuormitusta, vaan nykyistä kuormitusta tulisi vähentää. Usean kyselyyn vastanneen henkilön kokemus oli, että veden laatu on vuosikymmenien aikana huonontunut merkittävästi.

Yhdistyksen perustavassa kokouksessa 15.10.2018 Hankajärven vesiensuojeluyhdistykselle hyväksyttiin säännöt ja allekirjoitettiin perustamiskirja.

Toiminnan tarkoituksena on luoda edellytyksiä Hankajärven ja siihen liittyvien lähivesistöiden virkistyskäytölle, ympäristön viihtyisyydelle ja luonnon monimuotoisuudelle.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa monin tavoin mm. seuraamalla vesistön tilaan vaikuttavia tekijöitä lähialueella ja valuma-alueella. Yhdistys toimii myös lausunnonantajana mm. lupa-asioissa ja esitysten tekijänä vesistöön vaikuttavissa asioissa.

Kunnostushankkeissa suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdistyksen merkitys on suuri. Rekisteröityneenä se voi hakea ulkopuolista rahoitusta kunnostushankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä hallinnoida hankkeita.

Perustavassa kokouksessa päätettiin yhdistyksen nimeksi Hankajärven vesiensuojeluyhdistys, mutta toiminta-alueena ovat myös läheiset Hankajärveen liittyvät vesistöt. Yhdistyksen kotipaikka on Soini.

Hallituksen muodostaa neljä varsinaista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtaja.

Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Reino Määttä ja varsinaisiksi jäseniksi Kirsti Kivelä (varajäsen Riitta Åkerman) varapuheenjohtaja Eino Koskela (Lasse Autio), sihteeri Mauri Hietala (Taisto Åkerman) ja Olli Katajamäki (Päivi Katajamäki).

Rekisteröinnin jälkeen yhdistyksen hallitus toivoo vesistön ja ympäristö tilaa ja viihtyisyyttä arvostavien henkilöiden ja yhteisöjen tulevan mukaan yhdistyksen toimintaan. Vanha koeteltu totuushan on se, että yhdessä saamme enemmän tuloksia ja vaikuttavuutta.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät