-6.8 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

Lappajärvi yrittää ja työllistää

Lappajärven kunnan työttömyysluku painui syyskuussa 3,9 prosenttiin eli alemmas kuin missään muussa eteläpohjalaisessa kunnassa.

Kunnassa on parin viime vuoden kuluessa panostettu sekä yrittäjyyteen että työllisyyspalveluihin. Viime vuonna vahvistettiin Elinvoimapoliittinen ohjelma, jonka yleisotsikon mukaan Lappajärvi on ”Yrittäjyyteen ja työhön kannustava kunta”.

MAINOS

Jo ensimmäisen vuoden kuluessa yhtenäisen toimintaohjelman avulla on saavutettu monenlaista hyvää.

Uusia yrityksiä syntyy ja aloittelevia yrittäjiä tuetaan

Yrittäjyyttä on pyritty herättelemään eri tavoin ja uusia yrityksiä perustettiinkin kymmenkunta samalla, kun tehtiin pari omistajanvaihdosta.

Aloittavien yritysten konsultointiin on panostettu perustamisvaiheessa ja madallettu kynnystä tiedon hakemiseen. Hotelli Kivitipun toiminta on ollut vilkasta ja sen ansiosta muutama yritys on jo laajentanut palveluvalikoimaansa matkailutuotteisiin.

Matkailu ja sitä tukevat palvelut on jatkuvasti yksi strategisen kehittämisen avainalue.
Kunta pyrkii aktiivisesti saattamaan yrityksiä ja muita toimijoita yhteistyöhön. Tätä toteutetaan erilaisten kumppanuustilaisuuksien avulla.

Ideaa yrittäjyydestä viedään myös oppilaitoksiin. Järviseudun ammatti-instituutti JAMIlla on opiskelijoille esitelty lappajärveläisiä yrityksiä ja yrittäjyyttä.

Lappajärveltä on pitkä matka kaikkialle

Lappajärvelle infrastruktuurista huolehtiminen on elintärkeä kysymys. Niin tiestön kunto kuin tietoliikenneyhteydet ovat olleet kriittisen tarkastelun ja kehitystyön kohteena.

Yhteyksien parantamisen ohella kuntaa aktivoitiin myös tonttimarkkinointikampanjalla, joka osoittautui tulokselliseksi.

Harrastusmahdollisuuksia parannettiin rakentamalla frisbeegolf-kenttä sekä uusimalla tennis- ja beach volley -kenttä.

Työllisyysluvut kohentuneet hyvää vauhtia

Kunnan työttömyysluvut ovat laskeneet tasaisesti. Osittain tämä on toteutetun toimenpideohjelman, osittain tietenkin vallinneen nousukauden ansiota.

Yrittäjyyden tukemisen ohella työllisyyteen vaikuttaminen on tärkeä osa kunnan kehittämistä. Vuoden 2017 marraskuun alusta Lappajärvi sai Te-toimistolta hankerahaa työllistämistoimintaan.

Tällöin käynnistyi Evijärven kunnan kanssa yhteinen Majakka-hanke, joka tällä erää jatkuu kuluvan vuoden loppuun. Sille on haettu jatkorahoitusta myös ensi vuodelle.

Lappajärven ja Evijärven kunnassa toimiva Majakka-hanke on saavuttanut myönteisiä tuloksia ja hyvä työllisyysaste lasketaan erityisesti Lappajärvellä osittain hankkeen ansioksi, kun kunnan työttömyysprosentti on tällä hetkellä 3,9 eli Etelä-Pohjanmaan alhaisin.

Hanke on myös osoittautunut positiiviseksi linkiksi alueen työnhakijoiden ja yritysten välillä. Oman ja naapurikunnan yrityksiin on helppo olla yhteydessä ja yrittäjätkin ovat oppineet kysäisemään sopivaa työntekijää hankkeesta.

Henkilökohtainen ote tuo tulosta

Hankkeessa työnohjaaja tapaa henkilökohtaisesti työtä etsiviä ja avustaa heitä työnhakuprosessissa.

Tavoitteena on löytää kullekin asiakkaalle paras mahdollinen ratkaisu. Se voi olla työpaikka, kouluttautuminen uudelle alalle tai työkokeiluun meno mahdollisen alanvaihdon testaamiseksi.

Työnohjaaja tapaa asiakkaita kasvokkain ja pystyy tämän ansiosta tukemaan ja kannustamaan jokaista asiakastaan tämän pyrkimyksissä.

Työnhakuprosessiin kuuluvat oleellisena osana pettymykset ennen työpaikan löytymistä, mistä syystä sparraus ja kannustus on tarpeen matkan varrella.

Moni työnhakija on myös todennut, että ulkopuolisen näkemys omaan tilanteeseen voi johtaa ajattelussa aivan uusille urille, myös konkreettisesti.

Te-palveluilla kattava palveluvalikoima

Te-palveluilla on käytettävissään kattava palveluvalikoima. Suurista asiakasmääristä ja etäisyyksistä sekä asiointipisteiden vähenemisestä johtuen verkossa ja puhelimitse tapahtuva asiointi korostuvat haja-asutusalueilla.

Työtä etsivän asiakkaan on osattava digitaalinen asiointi ja löydettävä Te-toimiston monet palvelut itsenäisesti verkosta. Koska tämä vaatii osaamista ja aktiivisuutta, jota kaikilla asiakkailla ei ole, on Majakka-hankkeen henkilökohtaiset palvelut otettu ilolla vastaan sekä Lappajärvellä että Evijärvellä.

Työnohjaaja varaa riittävästi aikaa jokaiseen asiakkaaseen ja hänen vahvuuksiinsa tutustuakseen. Asiakkaan kanssa käydään läpi työnhaussa tarvittavat dokumentit ja saatetaan ne päivän tasalle. Asiakas ohjataan tarvittaessa Te-palveluiden työnhakuvalmennukseen.

Mikäli ammatillinen osaaminen vaatii päivittämistä tai tutkinto puuttuu, asiakasta voidaan auttaa pyrkimään sopivaan koulutukseen. Asiakkaalla voi olla oikeus opiskella työmarkkinatuella joko alueensa oppilaitoksessa tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa.

Oikeiden koulutuspolkujen löytymiseksi Te-palveluilla on myös käytössään asiantuntija, jolle voi soittaa tai lähettää sähköpostia. Terveydellisissä kysymyksissä Majakka-hanke ohjaa tarvittaessa työnhakijoita työterveyshoitajan konsultaatioon.

Majakka-hanke on saanut menestyksekkäästi avustettua työnhakijoitaan näiden pyrkimyksissä. Vajaalle puolelle hankkeessa asiakkaina olleista on löytynyt joko työtä, koulutusta tai työkokeilujakso. Työnhakijaa innostaa ja aktivoi monesti jo se, että joku on kiinnostunut hänestä ja hänen työn etsimisestään.

Aktiivinen yhteydenpito saa myös työnhakijat ponnistelemaan enemmän työnhaun eteen. Yhdessä luodaan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitelmia ja seurataan, miten onnistuttiin. Tavoitteita on erikokoisia, jotta työnhakija pääsee kokemaan onnistumisia.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät