-0.1 C
Alajärvi
torstai 29.2.2024
MAINOS

Kuntalaiset kuulolla kantatien kaavasuunnitelmista

Vimpelin valtuustosalissa järjestettiin torstai-iltana asemakaavojen vireille tuloa käsittelevä yleisötilaisuus.

Kunta ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus ovat laatimassa tiesuunnitelmaa Vimpeliä halkovalle Vimpelintielle eli kantatie 68:lle. Suunnitelma koskee kantatien Kehätien ja Isokankaantien välistä osuutta.

MAINOS

Tavoitteena on muuttaa ja laajentaa asemakaavaa niin, että alueella voidaan toteuttaa samanaikaisesti vielä laadittavana olevan tiesuunnitelman mukaiset uudet liikennejärjestelyt.

Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen kustannusarvio on 900 000 euroa. Eduskunnan toissavuonna myöntämän niin sanotun joululahjarahan osuus on 550000 euroa.

Kunnanvaltuusto on puolestaan päättänyt, että hankkeen kuntarahoituksen osuus on enintään 250000 euroa. Kuntarahoitusta koskeva osuus varataan ensi vuoden talousarvioon.

Vain yksi kiertoliittymä

Vimpelissä on puhuttu pitkään kantatie 68:n turvallisuudesta ja ajonopeuksista.

Keskusteluissa on väläytelty kiertoliittymien rakentamista Männikön ja Ventilän risteyksiin. Asia nousi esiin myös torstai-illan tilaisuudessa.

Kahta kiertoliittymää ei tieosuudelle kuitenkaan rakenneta. Kiertoliittymä rakennetaan Ventilän risteykseen eli Isokankaantien, kantatien ja Patruunantien risteykseen.

Lakaniementien ja Koskelantien liittymiin eli Männikön risteykseen rakennetaan turvasaarekkeet nykyisten saarekkeiden tilalle.

Kaavaluonnoksessa näkyy Ventilän risteykseen suunniteltu kiertoliittymä.

Hankkeeseen sisältyy myös muiden muassa uusi yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie Lakaniementien varteen Suksitien ja kantatien välille.

Uusi, kevyelle liikenteelle tarkoitettu alikulku rakennetaan Patruunantien eteläisemmän liittymän pohjoispuolelle. Yleisötilaisuudessa kysyttiin mahdollisuutta kevyelle liikenteelle tarkoitetun ylikulkusillan rakentamiseen.

Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista muiden muassa siksi, että kantatie 68 on myös erikoiskuljetusten reitti, joita varten täytyisi varata seitsemän metriä leveä ja seitsemän metriä korkea vapaa aukko.

Kuntalaisia kuullaan

Lakisääteiseen, asemakaavojen vireille tuloa koskevaan tilaisuuteen oli saapunut noin 25 henkeä: kiinteistön- ja maanomistajia, kunnan virkamiehiä ja kuntapäättäjiä sekä muita asiasta kiinnostuneita.

Tilaisuudessa kuultiin muiden muassa kaavan laatijaa eli projektipäällikkö Anne Koskelaa Ramboll Finland Oy:stä. Hän selvitti muiden muassa asemakaavan muutosten ja laajennusten alustavaa aikataulua.

Kaavaluonnos tulee nähtäville tammikuussa, jolloin saatetaan pitää myös yleisötilaisuus. Helmikuussa käsitellään esimerkiksi maanomistajien esittämät mielipiteet ja tehdään muutokset kaavaluonnokseen.

Kaavaehdotus asetetaan alustavan suunnitelman mukaan esille huhtikuussa. Kunnanvaltuusto hyväksynee kaavan touko-kesäkuussa.

– On hyvin tärkeää saada kuntalaiset ymmärtämään, mistä on kyse: liikenneturvallisuuden parantamisesta. Ihmisiä kiinnostaa myös talous.

Ramboll Finlandin projektipäällikkö Anne Koskela ja Insinööritoimisto Kolmostie Oy:n toimitusjohtaja Mika Latvamäki esittelivät kaavaluonnosta tilaisuuden aluksi.

Lisäksi tilaisuuteen olivat saapuneet muiden muassa hankkeen projektipäällikkö Veijo Rajamäki ja investointipäällikkö Ari Perttu Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksesta.

Tilaisuuden osallistujat saivat esittää kommentteja ja huomioita esillä olleista suunnitelmista. Korvenkujan alueella asuva Juha-Matti Peltola kantoi huolta siitä, miten ihmiset pääsevät tulevaisuudessa kulkemaan turvallisesti Korvenkujan asuntoalueelta kevyen liikenteen väylälle.

Hän kysyi alikulun rakentamismahdollisuutta vanhan tien eli aikaisemmin käytössä olleen Korvenkujan liittymän kohdille. Peltola piti tilaisuutta hyvänä ja myös mahdollisena vaikutuskanavana.

– Suunnitelmiin ei osattaisi tehdä muutoksia, jos niiden tekijöille ei kukaan kerro asioista.

Tilaisuudessa virisi vilkas keskustelu kaavaluonnoksesta. Kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa palautetta myös kirjallisesti.

Vimpelin tekninen johtaja Ville Karjalainen kokee, että Vimpelin kunta on saanut hyvin olla mukana hankkeen tähänastisissa vaiheissa.

– Ely-keskus on hyvin kuunnellut kunnan kantoja. Meillä on ollut neljä yhteistä suunnittelukokousta. Haemme kokonaistaloudellisesti kannattavinta ratkaisua. Kantatien peruskorjaus vaikuttaa kunnan kehittämiseen ja kehittymiseen.

Karjalainen kertoo, että on tärkeää saada kaavaprosessi päätökseen kesäkuuhun mennessä, jotta projekti saadaan toteutettua.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät