-0.1 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Soini suurimpia valtionosuuden menettäjiä – budjetti silti napakasti kasaan

Soinin kunta menettää ensi vuonna valtionosuuksia viidenneksi eniten koko maassa asukaslukuun suhteutettuna, mutta silti ensi vuoden talousarvioehdotus on saatu laadittua realistiseksi sekä palvelut säilyttäväksi ja poistojen jälkeen vain 241000 euroa alijäämäiseksi.

Valtionosuudet vähenevät peräti noin puoli miljoonaa euroa verrattuna kuluvaan vuoteen, mikä on Soinin kokoiselle kunnalle todella merkittävä summa.

MAINOS

Kunnan taseessa on tällä hetkellä noin 2,5 miljoonaa euroa ylijäämää ja tällä hetkellä kuluvan vuoden tulos näyttäisi muotoutuvan odotettua paremmaksi.

– Rajusta valtionosuuksien laskusta huolimatta olemme onnistuneet talousarvion laadinnassa mielestäni hyvin, toteaa Soinin kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Keisala. – Isolta osin tämä johtuu siitä, että olemme sotepalveluissa mukana Kuusiolinnassa. Ilman sitä Soini olisi nyt kriisikunta.

Keisala kertoo, että budjettiesitys turvaa kuntalaisille tutut palvelut ja se sisältää myös monia positiivisia asioita.

Lisäksi ensi vuonna tullaan satsaamaan matkailuun uudella tavalla, sillä jos 17.12. budjettiesitystä käsittelevä valtuusto niin päättää, tullaan vuodenmaan alueen kehittämiseen panostamaan ensi vuonna noin 125000 euroa.

– Kun saamme väen käymään Soinissa, he jättävät käynnillään tänne myös rahaa ja turvaavat palveluidemme säilymistä, Keisala tiivisti ja kertoi, että matkailun kehittämisessä tehdään yhteistyötä Ähtärin kanssa.

Kunnanjohtaja Juha Viitasaari on samoilla linjoilla luottaen, että ensi vuosi on vain notkahdus, jonka jälkeen saadaan talouteen taas parempi suunta.

Tätä suuntaa haetaan myös matkailun ja uusiutuvan energian kautta, sillä jo vuoden kuluttua saadaan tuloa kiinteistöverojen muodossa tuulivoimastakin.

Hallintojohtaja Hannele Hannula valotti luvuista, että perusturvan siirto vuoden 2017 alusta Kuusiolinna Oy:lle on todellakin ollut iso tekijä kunnan taloudenpidossa ja sen ennustettavuudessa.

Sivistystoimenjohtaja Kati Tiala puolestaan kertoi, että laadukkaat perusopetuspalvelut ja varhaiskasvatus ovat edelleen Soinissa tavoitteita, joista ei tingitä.

Tekninen johtaja Pentti Honkola valaisi sektorinsa tulevaa vuotta todeten, että tulopuolelle saadaan pian tuulivoimaloiden lupamaksuja. Tiepuolella on lisäksi suunnitteilla isoja investointeja.

Investoinneilla turvallisuutta ja matkailua

Soini investoi ensi vuonna varsin paljon, nettokustannukset ovat vajaat 1,5 miljoonaa euroa.

Kombihallin muutostöihin varataan 640000 euroa. Tästä investoinnista on päätetty jo kesäkuussa, mutta muutostöiden valmistelut ovat siirtyneet yritystoiminnan tilanteen mukana. Investointi onkin riippuvaien siitä, sijoittuuko alueelle yritys tai yrityksiä, joilla on tarve laajemmille toimenpiteille.

Herttualan tontille liikenneympyrän lähelle tulevan kiinteistön suunnittelu on viivästynyt, vaikka se oli tarkoitus aloitta ajo tänä vuonna. Ensi vuodelle varataan nyt määräraha suunnitteluun ja pohjatöihin.

Jotta Vuorenmaan rinteillä olisi jälleen mahdollista aloittaa lasketteluliiketoiminta ja muuta ympärivuotistakin toimintaa, on tarpeen varmistaa perustason infrastruktuurin toiminta.

Hissit tullaan huoltamaan, lumetusjärjestelmä ja sen vaatima pato kunnostetaan. Myös koneistoa korjataan ja uusitaan. Aluetta lähdetään kehittämään kohti ympärivuotista käyttöä ja rinnettä tullaan muokkaamaan erilaisiin kesä- ja talviaktiviteetteihin sopivaksi.

Vuorenmaan hankkeisiin varataan budjettiin 125000 euroa ja suunnitteilla on soinilaisiin vahvuuksiin, luontoon ja harrastuksiin, liittyvien hankkeiden kehittämistä. Rinnetoimintaa toivotaan yrittäjävetoiseksi vaikka jo ensi vuoden syksystä alkaen!

Keisala ja Viitasaari vihjaavatkin, että tulossa on monipuolinen elämyspuisto, jota vastaavaa ei läheltä löydy. Vuorenmaan alueeseen tullaan satsaamaan jatkossa pienin askelin ja kirkkain tavoittein.

Suurena ensi vuoden hankkeena on myös panostaminen turvallisuuteen liikenneväylien myötä. Liikenneväylien osalta suunnitellut bruttoinvestoinnit ovat kaikkiaan 905000 euroa ja kohteet ovat merkittäviä uudisrakennuskohteita.

Kevyenliikenteen väylää rakennetaan Kirkonmäeltä Murtokankaalle, vaikka suunnitelmat on tehty aina Hautausmaantien risteykseen saakka.

Rekkaliikennettä halutaan rauhoittaa toteuttamalla 1,5 kilometrin pituinen uusi tie välillä Yrityslaakso – Karstulantie. Hanke on tarkoitus toteuttaa kahden vuoden aikana ja siihen on tulossa valtiolta 400000 euron avustus.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät