1.4 C
Alajärvi
maanantai 26.2.2024
MAINOS

Kuivuus koetteli maatalouden kannattavuutta

Vuonna 2018 maatalouden kannattavuus jää edellisvuotta heikommaksi, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuore ennuste. Tavoitteena olleesta yrittäjätulosta saavutetaan 29 prosenttia. Yrittäjätulo on noin 11300 euroa yritystä kohti.

Maatalousyritysten keskimääräinen liikevaihto on tänä vuonna 140700 euroa.

MAINOS

Tukien osuus liikevaihdosta on 36 prosenttia. Tuotantokustannukset pysyvät kutakuinkin samoina kuin viime vuonna, noin 181000 eurossa.

– Tuotantokustannusten vähentämisen jälkeen maatalous- ja puutarhayritykset jäävät keskimäärin 29 700 euroa tappiolle, kertoo tutkija Jukka Tauriainen Lukesta.

Yrittäjätuloa jää keskivertomaatilalla 11 300 euroa. Kun yrittäjätulo jaetaan palkka- ja korkovaatimusten summalla, saadaan suhteellista kannattavuutta kuvaava kannattavuuskerroin.

– Vuonna 2018 kannattavuuskerroin jää 0,29:ään. Tämä tarkoittaa, että maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 4,6 euroon tavoitteen ollessa 15,8 euroa.
Heikko sato söi tuloja ja kasvatti kuluja

Tänä vuonna maatalous kärsi kuivuudesta. Luken ennakkosatotilaston mukaan viljasato jää viidenneksen edellisvuotta pienemmäksi. Viljojen tuottajahinta on kohonnut, mikä on korvannut osittain satomenetysten vaikutusta. Alueiden keskisatojen erot ja maatilojen väliset satoerot olivat suuria.

– Osalla tiloista sato jäi huomattavasti tilastokeskiarvoa pienemmäksi ja laatu heikommaksi. Näillä tiloilla vaikutukset näkyvät selvästi sekä maksukyvyssä että kannattavuudessa, Tauriainen summaa.

Viljatilojen ennestäänkin heikko kannattavuus jää nollaan. Vähintään puolet viljanviljelijöistä ei saa ollenkaan korvausta omalle työlleen ja omalle pääomalle. Myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus pysyy heikkona.

Maitotilojen kannattavuuskerroin alenee 0,34:ään. Myös muun nautakarjatalouden kannattavuus heikkenee hieman kertoimen ollessa 0,40. Kannattavuutta painaa alaspäin muun muassa heikko sato ja sen myötä kasvavat ruokintakustannukset. Sikatalouden kannattavuuskerroin pienenee 0,54:ään.

Siipikarjatalouden kannattavuusennuste on muita tuotantosuuntia epävarmempi, koska otos on pieni. Myös pieni yrittäjätulo suhteessa suuriin tuotantomääriin vaikeuttaa ennustamista, sillä pienilläkin tuotteiden tai tuotantopanosten hintamuutoksilla on suuri vaikutus kannattavuuteen.

– Ennusteen mukaan siipikarjatalouden kannattavuus romahtaa tänä vuonna nollaan. Ennusteen epävarmuus huomioon ottaen näkymä ei todennäköisesti ole aivan näin lohduton.

– Selvää kuitenkin on, että kohonneet rehukustannukset heikentävät siipikarjatalouden kannattavuutta selvästi edellisvuoteen verrattuna, Tauriainen jatkaa.

Ennusteet Taloustohtorissa

Vuoden 2017 tuloksista 65 prosenttia on valmiita ja loput vuoden 2016 tuloksiin pohjautuvia ennusteita.

Vuoden 2018 tulokset perustuvat noin 820 kirjanpitotilalle tehtyihin yrityskohtaisiin ennusteisiin, joissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain.

Vuoden 2017 ennusteaineistossa on käytetty todellisia myönnettyjä maataloustukia.

Tilakohtaiset tulokset on painotettu kuvaamaan 35 500 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia. Tilakohtaisissa ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Ennustetulokset ovat nähtävissä Luken Taloustohtori-verkkosivuston maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa: www.luke.fi/taloustohtori.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät