0.7 C
Alajärvi
sunnuntai 03.3.2024
MAINOS

Lappajärvi otetaan ilolla vastaan Järvi-Pohjanmaan perusturvaan

Lappajärvi liittyy vuoden vaihteessa Järvi-Pohjanmaan perusturvaan, mikä asia otetaan Alajärvellä ilolla vastaan. Lappajärvelle saadaan muutoksen myötä vastaanotolle lääkäri viitenä päivänä viikossa ja muutoin palvelut pysyvät ennallaan.

Muutoksen taustalla on Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven sopimus Lappajärven sote -palveluiden liittymisestä Järvi-Pohjanmaan perusturvaan 1.1.2019.

MAINOS

Valmisteluja asian hyväksi on tehty koko vuoden 2018 ajan. Yhteistyö on sujunut hyvässä hengessä ja se on ollut vuorovaikutteista.

– Päätavoitteena on ollut, että lappajärveläisten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään yhtä hyvin kuin Kaksineuvoisen aikana yhdistämällä niihin Järvi-Pohjanmaan hyvät käytänteet ja osaaminen, vs. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahti sanoo.

Lappajärvelle on järjestyy oma lääkäri vastaanottoon, äitiys- ja lastenneuvolaan sekä kouluterveydenhoitoon.

Alajärveltä jalkautuvat erityispalvelut kuten esim. päihdehuolto, psykiatrinen sairaanhoito, depressiohoitaja ja muistihoitaja antavat palvelua viikoittain tai tarpeen mukaan.

Uusia toimia ja virkoja syntyy sosiaalitoimeen. Sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari sanoo, että tyät’ tullaan tekemään asiakaslähtöisesti tuoden esimerkiksi perhepalveluita kotiin saakka.

Kotihoito jatkaa entiseen malliin ja Maijalan kotihoito yhdistyy samaan tiimiin. Palvelut tuotetaan terveyskeskuksen tiloissa. Myös työtoiminta siirtyy terveyskeskuksen avariin tiloihin. Hallinto ja johtaminen tuotetaan Alajärveltä.

Järvi-Pohjanmaan perusturva hankkii ostopalveluna Attendolta Lintukodin, Joelinkodin ja Maijalan palvelut.

Ikäihmisten palvelut

Lappajärven yhdistyessä Järvi-Pohjanmaan perusturvaan kotihoidon palvelukokonaisuus muodostuu samansuuntaisesti kuin Kaksineuvoisen aikana.

Palvelukokonaisuus sisältää kotikuntoutuksen, kotihoidon ja siihen kiinteästi liittyvät tukipalvelut sekä kotihoidon ryhmäasumisen.

– Esimerkiksi asiakkaan kotona tehtävillä kuntoutuskäynneillä tuetaan arjessa selviytymistä, kertoo vs. hoidon ja hoivan palvelujohtaja Birgitta Luoma-aho.

– Kotikuntoutustiimi koostuu eri alueen asiantuntijoista asiakkaan hoidon tarpeen mukaisesti. Lappajärven kotihoidon lääkärinä toimii Järvi-Pohjanmaan kotihoidon alueen yhteinen vastuulääkäri, joka huolehtii myös alueen tehostetun palveluasumisen asukkaista.

Lappajärven ja koko Järvi-Pohjanmaan alueen kotihoidon asiakkaiden hoitosuhteet tuttuihin hoitajiin pysyvät ennallaan, kuten myös kotihoitotiimien toiminta-alueetkin. Hoitajat liikkuvat kuitenkin joustavasti tiimien välillä niin, että kaikki asiakkaat saavat tarvitsemansa hoidon.

Kotihoitotiimien toimipisteet säilyvät entisissä tiloissa Lappajärven terveysasemalla. Kotihoidon palveluiden piiriin hakeudutaan myöskin samalla tavalla kuin Kaksineuvoisessa, eli olemalla yhteydessä palveluohjaajaan.

Jos ikääntynyttä ja/tai pitkäaikaissairasta hoidetaan kotona, voi omainen tai läheinen saada omaishoidon tukea. Silloin omaishoitajille kuuluvat vapaat järjestetään intervallihoitona mahdollisuuksien mukaan joko Lappajärven tai Vimpelin yksiköissä.

Lappajärven terveysaseman toimipisteessä toimii ikääntyvälle väestölle seniorineuvola ja muistihoitajan palvelu.

Lappajärveläiset akuuttiosastohoitoa tarvitsevat ohjataan Alajärven akuuttiosastolle. Potilaat tulevat osastolle päivystyksen tai terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton kautta sekä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon.

Osastolla hoidetaan Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen akuuttia hoitoa tarvitsevia seuranta- ja jatkohoitopotilaita sekä kuntoutus- että saattohoitopotilaita. Osastolla annetaan myös päihdehuoltolain edellyttämää katkaisuhoitoa.

Osasto toimii myöskin tukiosastona palliatiivisille potilaille, jolloin osasto voi vastaanottaa potilaan osastolle suoraan ilman lääkärin lähetettä hoitosuunnitelmaan kirjatuin ohjein.

Asiasta sovitaan aina etukäteen osastonlääkärin, potilaan ja läheisten kanssa.


Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät