-0.3 C
Alajärvi
lauantai 02.3.2024
MAINOS

Kultakämmenen, Wilhelmiinan sekä Venlan ja Väinön henkilöstömitoitukset yli minimin

Vanhustenhuolto ja henkilöstömitoitukset ovat nousseet valtakunnalliseen keskusteluun.

Ikäihmisten hoitoon liittyvää henkilöstömitoitusta säädellään vanhuspalvelulaissa sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamassa päivitetyssä laatusuosituksessa (6/2017).

MAINOS

Laatusuosituksessa henkilöstön vähimmäismäärä ympärivuorokautisessa hoidossa on tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa 0,50 hoitotyöntekijää asiakasta kohden.

Alajärven kaupungin osalta voidaan todeta, että poliittisen linjauksen mukaan henkilöstömitoituksia ei ole viety laatusuosituksen alarajaan 0.5 hoitotyöntekijää asiakasta kohden.

Henkilöstömitoitus on Kultakämmenessä 0.65, Wilhelmiinassa 0.63 ja Vimpelin Venlassa ja Väinössä 0.63. Tämän lisäksi ruuan valmistuksen ja siivouksen hoitaa eri henkilöt, eikä heitä ole laskettu mukaan henkilöstömitoitukseen.

Ostopalveluina ostettavien palveluiden osalta henkilöstömitoituksen alarajaksi on vaadittu 0.6 ja tukipalveluiden 0.10–0.15.

Ostopalvelusopimusten valvonta ja seuranta Ostopalvelusopimuksen sisältöön kuuluu yli 100 yksilöityä vaatimusta, liittyen mm. asumisolosuhteisiin ja henkilökuntaan.

Näitä Alajärven kaupunki valvoo suorittamalla omalta osaltaan vuosittaisia valvontatarkastuksia palveluntuottajan tiloissa sekä seuraamalla toimintaa laadunvalvontamenetelmin (mm. asiakaspalautteet).

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo toiminnan lainmukaisuutta.

Alajärven kaupunki tulee tarkistamaan tämän hetken valvontamenetelmiensä riittävyyden.

Alajärven kaupungin tavoitteena on tuottaa ja ostaa laadukkaita vanhustenhuollon palveluita. Palveluita ja valvontaa pyritään kehittämään jatkuvasti.

Kaupunki ottaa mielellään vastaan asiallista palautetta palvelun laadusta tai ideoita toiminnan kehittämiseksi niin perusturvan kuin muidenkin hallintokuntien osalta.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät