3.9 C
Alajärvi
sunnuntai 26.5.2024
MAINOS

Alajärvellä selvitellään yksityistiekuntia ja niiden toimintaa

Alajärven kaupungin alueella on useita satoja kilometrejä yksityisteitä. Tiekuntiakin niille on virallisesti perustettu päälle 250 kappaletta.

Tiekuntien hallinnoinnin ja hoidon taso vaihtelee paljon. Osa pitää kokouksia säännöllisesti ja hoitaa teitä vuosittain, osa tiekunnista ei toimi juuri ollenkaan. Ja isolle määrälle yksityisteitä ei koskaan edes ole perustettu virallista tiekuntaa.

MAINOS

– Alajärvellä on käytössä kaikki mahdolliset mallit yksityisteiden hoidossa. Meillä on teitä, joita monet luulevat ”kunnan teiksi”, koska kaupunki hoitaa niiden osalta sekä kesä- että talvihoidon.

– Meillä on yksityisteitä, joiden osalta kaupunki vastaa pelkästään talvihoidosta ja sitten on yksityisteitä, joiden osalta kaupunki avustaa talvihoitoa joko palveluna tai avustuksena, luettelee yleisten alueiden päällikkö Pentti Yli-Olli.

Ympäri vuoden kaupungin hoidossa olevia yksityisteitä on 160 kilometriä ja niitä yksityisteitä, joille kaupunki hoitaa talvikunnossapidon, on lisäksi noin 40 kilometriä.

Käytäntö on peräisin 60 -luvun lopulta, jolloin kaikki avustusta saavat yksityistiet oli päätetty ottaa kunnan hoitoon. Aikojen muuttuessa käytäntö on jäänyt elämään ja näiden teiden hallinointikin on sitten jäänyt retuperälle asukkaiden mieltäessä yksityistiensä ”kunnan tieksi”.

Mennyt vuoden vaihde toi yksityisteille lakimuutoksen ja lisäksi vaatimukset teiden kunnolle kasvavat jatkuvasti.

Maa- ja metsätalouden, asumisen ja erilaisen yritystoiminnan tarpeet edellyttävät ympärivuotista käyttöä yhä suuremmilla kuormilla. Nämä asiat yhdessä ovat olleet syinä lähteä selvittämään sitä, missä jamassa yksityisteiden hallinnointi Alajärvellä oikein on.

Nykytila selville esiselvityshankkeella

Suomen metsäkeskuksen hallinnoima Yksityistiekunnat toimiviksi Alajärvellä -esiselvityshanke on käynnistynyt ja projektipäällikkönä toimiva Arto Valkama kertoo, että tavoite on puolivuotisella jaksolla selvittää tiekuntien tämän hetken tilanne.

Esiselvityksen jatkoksi on tarkoitus saada varsinainen tiekuntien toiminnan kehittämishanke käyntiin syksyllä.

Valkama toteaa Alajärven hankkeen olevan pilotti, sillä sillä on tarkoitus mennä syvemmälle kuin pelkissä tiedotushankkeissa on menty. Esiselvitys hakee tiekuntien mielipiteitä kevättalven aikana.

Helmikuussa pidetään Alajärven kaupungin alueella neljä yksityistieiltaa, joihin toivotaan mahdollisimman monen tiekunnan toimielimien ja osakkaiden osallistuvan.

Tieilloissa esitellään erilaisia tiekuntien toiminnan tehostamistoimia ja yksityistielain muutoksia. Niiden yhteydessä tai sen jälkeen toivotaan tiekuntien vastaavan kehittämistoimitarpeita selvittävään kyselyyn.

Asia on tärkeä, koska tiekuntien asianmukainen hallinnointi ja hoito vaativat tiekuntien toimivuuden varmistamista. Yksi tärkeimpiä asioita on osakasluetteloiden ja yksiköinnin ajantasalla pitäminen, jotta kokoukset voidaan pitää asianmukaisesti

Teiden hoitoon on myös saatavissa Elyn ja metsäkeskuksen kautta erilaisia avustuksia teiden peruskorjauksiin. Se edellyttää kuitenkin tiekuntien kokousten päätöksiä ja hakemuksia.

Tiekuntia yhteen, tieisännöinti -palvelut käyttöön?

Satojen tiekuntien hallinnointi on raskasta. Siksi mietittäväksi esitetään myös samalla alueella sijaitsevien tiekuntien yhdistämisiä?

Yksityistielaki muuttui vuoden 2019 alussa. Kunnat voivat edelleenkin halutessaan avustaa yksityisteitä, mutta pakollisiksi avustuskriteereiksi on nostettu järjestäytynyt tiekunta ja ajantasaiset tiedot.

Lakiuudistuksen yhteydessä tiekuntien vastuu kasvoi. Ennen esimerkiksi tiekunnan päätöksiin tyytymätön saattoi valittaa kuntaan, nyt valitus menee kihlakunnan oikeuteen.
– Jos tiekunnan päätökset menevät oikeuskäsittelyssä nurin, saattavat korvaukset ja valituksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset kasvaa tiekunnan osalta isoiksi. Valitusten käsittelyajat tulevat myös pitenemään.

Entistä paremmin on siis huolehdittava tiekunnan kokousten järjestelyjen ja päätösten lainmukaisuudesta, Valkama ja Yli-Olli huomauttavat.

Voisiko yksi ratkaisu teiden hallinnoinnissa ja hoidossa olla tieisännöinti palvelun käyttö? Palvelun käyttöä on kokeiltu ja siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Ammattimainen tiestön hoito helpottaa tiekuntia teiden hallinnoinnissa ja hoidossa. Kokoukset tulevat pidettyä ajallaan ja usein myös ammattitaitoisemmin.

Hoitotyöt voidaan ketjuttaa ja urakoida yhdellä kertaa ja oikea aikaisesti. Pysyisivätkö tiet paremmin kunnossa ja saavutettaisiinko pitkässä juoksussa näin myös säästöjä teiden hoidossa?

Näihinkin asioihin esiselvityshanke hakee tiekuntien mielipiteitä. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus ja sille on saatu Aisaparin myöntämä Leader -rahoitus.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät