1.6 C
Alajärvi
sunnuntai 25.2.2024
MAINOS

Elämys- ja kuntoportaat Vuorenmaahan

Soinin Sisu ry on hakemassa Ely -keskukselta rahoitusta elämys/kuntoportaiden rakentamiseksi Vuorenmaan päärinteeseen.

Kunnanhallitus on jo aikaisemmin vuokrannut tarvittavan maa-alueen Soinin Sisu ry:lle. Portaiden kustannusarvio on 166000 euroa ja kuntarahan osuus on 25000 euroa. Kuntaraha on varattu vuoden 2019 talousarvion investointiosaan.

MAINOS

Investointiosassa on 75000 euroa Vuorenmaan hankeinvestointeihin. Kun porrashankkeen kuntaraha on avustuksena Soinin Sisu ry:lle, tulee 25000 euron avustusmääräraha siirtää talousarviomuutoksena käyttöpuolelle.

Valtuusto päätti, että vuoden 2019 talousarvion rahoitusosaan varataan lisää 40000 euroa käytettäviksi antolainoihin.

Valtuusto myönsi Soinin Sisu ry:lle 80000 euron suuruisen korottoman tilapäislainan käytettäväksi elämys-/kuntoportaiden rakentamisen väliaikaiseen rahoitukseen. Laina maksetaan pois sitten, kun Soinin Sisu ry saa avustuksen maksuun Ely -keskukselta.

Valtuusto päätti, että valtuuston kokouskutsut saatetaan tiedoksi julkipanemalla varsinainen kokouskutsu ja esityslista kunnan kotisivuille.

Kokouskutsu sekä allekirjoitettu yksityiskohtainen esityslista liitteineen/oheismateriaaleineen lähetetään sähköpostitse kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille sekä kunkin ryhmän ensimmäiselle varavaltuutetulle.

Tämän lisäksi esityslista liitteineen/oheismateriaaleineen lähetetään sähköpostilla tiedotusvälineiden edustajille. Tärkeimmät asiakirjat, kuten talousarvio ja tilinpäätös, toimitetaan valtuutetuille myös paperisena.

Lisäksi Keskustaryhmän esityksestä päätettiin yksimielisesti, että valtuuston asialista julkaistaan pääsääntöisesti myös Torstai-lehdessä.

Valtuusto päätti, että kunnan ilmoitukset julkaistaan vuonna 2019 kunnan kotisivuilla ja tarvittaessa Torstai-lehdessä. Virka- ja työsuhteen auki julistava viranomainen päättää niistä tiedotusvälineistä, joissa hakuilmoitus julkaistaan.

Valtuusto hyväksyi myös seutustrategian. Kuusiokuntien yhteistyöstrategian ohjaamaan yhteistyötä ja alueen kehittämistä sekä määrittelemään seutuneuvoston roolia yhteistyössä.

Seutuneuvosto päätti toimittaa seutustrategian vielä Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin valtuustojen hyväksyttäväksi. Strategia perustuu Kuusiokuntien päivitettyyn seutusopimukseen, joka on hyväksytty Soinin kunnanvaltuuston kokouksessa syksyllä.

Seutusopimuksessa Seutuneuvoston tehtäväksi mainitaan ”Seutuneuvoston tehtävänä on päättää seutuyhteistyön kehittämisen linjoista ja strategioista.”

Seutustrategiana toimiva Kuusiokuntien yhteistyöstrategia on valmisteltu kuntien strategioiden pohjalta sekä seutuneuvoston ja kuntajohtajien yhteistyöllä.

Sen roolina on ohjeellisesti määrittää yhteistyön suuntaviivoja ja tapoja. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kaikille yhteisiksi tunnistetuissa teemoissa sekä alueen kehittämisen kannalta tärkeiksi valituilla painoaloilla.

Sivistyssektorilla on saatu hankerahaa/ erityisavustusta sivistystoimelle. JOPO-aluekoordinaattori -hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka, johon varataan määrärahaa 19500 euroa ja tuloksi merkitään saatu valtionavustusta 15600 euroa ja muiden kuntien maksuosuudet.

Kuntien maksuosuudet selviävät käsittelyyn mennessä. Esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen tasa-arvon hankkeelle on jo varattu määräraha vuoden 2018 talousarviossa omalla kustannuspaikalla.

Nyt saatu erityisavustus ohjataan tähän kohtaan tuloksi.

Tutoropettajatoiminnalle ja osaamisen kehittämiseen perustetaan oma kustannuspaikka ja siihen merkitään menoksi 6251 euroa ja tuloksi saatu erityisavustus 5000 euroa.

Tilinpäätökseen liittyen tekninen lautakunta esittää hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat ylitysoikeudet tilapalveluun 22 324 euroa, ravitsemuspalveluun 8 375 euroa ja lämpölaitoksen menoihin 19 817 euroa.

Muissa asioissa kunnanjohtaja Juha Viitasaari kiitteli onnistunut viime vuoden tilinpäätöstä.

– 372000 euron ylijäämäinen tilinpäätös oli onnistunut. Suuri kiitos kuuluu kunnan tekemään Sote-päätökseen pari vuotta sitten. Sote-kustannusten heilahtelut eivät horjuta nyt talouttamme.

– Tosin kyllä meillä haasteita riittää jatkossa, kun valtionosuudet tippuvat tänä vuonna reilut 500000 euroa, totesi Viitasaari.

Muissa asioissa keskusteltiin useissa puheenvuoroissa äänestysaktiivisuuden tärkeydestä.

Rami Puro

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät