Pieni kevättulva, järvien pinnat nousussa kohti kesätasoa

Mainos[adrotate banner="3"]

Tänä keväänä lumien sulaminen on pohjalaismaakunnissa sujunut rauhallisesti melko suuresta lumimäärästä huolimatta. Yöpakkaset ja vähäiset sateet sekä lämpimien jaksojen väliin ajoittuneet pakkasjaksot hillitsivät sulamista.

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan jokien virtaamat ovat pysyneet pitkään melko suurina, mutta eivät yltäneet keskimääräisten tulvavirtaamien tasolle. Myös jääpatojen kanssa päästiin helpolla, koska jäät pääosin haurastuivat ja sulivat aurinkoisina päivinä paikoilleen.

MAINOS

Keski-Pohjanmaalla jokien virtaamat ovat vielä nousussa ja virtaamahuippuja odotetaan lähipäiville.

Ennusteiden mukaan virtaamat jäävät myös Keski-Pohjanmaalla keskimääräistä kevättulvaa pienemmiksi.

Järvien pinnat nousevat tällä hetkellä useita senttimetrejä päivässä

ELY-keskus on perinteisesti helpottanut kevään tulvatilannetta hyödyntämällä alueen säännösteltyjä järviä, jotka lasketaan lupapäätösten mukaisesti matalimmilleen maaliskuun lopussa.

Koska Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan jokien kevään tulvahuippu jäi pieneksi, on sulamisvesiä kerätty pääosin jo huhtikuun alusta lähtien säännöstelyihin järviin säätämällä järvien lähtövirtaama mahdollisimman pieneksi. Säännöstelypatoja ei voida kuitenkaan kokonaan sulkea, sillä lupapäätökset edellyttävät tietyn vesimäärän juoksuttamista myös alavirtaan.

Virtaaman pienennyksen seurauksena Ähtävän-, Lapuan- ja Kyrönjoen järvien pintojen nousu on viime aikoina ollut useita senttejä päivässä. Lupapäätösten mukaisesti ELY-keskus pyrkii nostamaan säännösteltyjen järvien pinnat ns. kevätkuopasta kesätasoon huhti-toukokuun aikana.

Tämän hetken vesitilanteen ja vesistöennusteiden perusteella säännöstellyt pohjalaisjärvet tulevat nousemaan kesäkuuhun mennessä normaalille kesätasolle.

Tilanteeseen vaikuttavat toki myös kevään sademäärät. Mikäli sadetta saadaan toukokuussa todella vähän, niin Hirvijärven tekojärvi ei välttämättä ole kesätasossa kesäkuun alussa.

Ähtävänjoella viime kesän ja loppuvuoden kuivuuden vuoksi poikkeuksellisen alhaalla olleen Lappajärven pinta nousee ennusteiden mukaan tavoitevyöhykkeen yläosalle kesäkuun alkuun mennessä.

Lappajärven pinta on noussut viime päivinä noin kolme senttiä vuorokaudessa, mikä on näin isossa järvessä nopeaa muutos.

Soinin alueelta vesiä tuovan Kuninkaanjoen virtaama on edelleen nousussa, joten nousu tulee jatkumaan. Alajärven pinta on noussut pääsiäisen aikana säännöstelyn ylärajan tuntumaan. Evijärven pinta nousee ennusteiden mukaan kesätasolle kesäkuun alkuun mennessä.

Kyrönjoen vesistöalueella Kalajärven tekojärven nousunopeus on ollut koko huhtikuun noin 10 cm/vrk ja pinta on noussut kevätkuopasta huhtikuun aikana jo 2,2 metriä. Nousumatkaa normaalille kesätasolle on noin 50-60 senttiä.

Kyrönjoen vesistöalueella myös Kyrkösjärven, Pitkämön ja Liikapuron tekojärvet alkavat olla jo kesätasoilla ja myös Seinäjärvi saavuttaa tavanomaisen alkukesän vedenpinnan tason toukokuun alkupuolella.

Lapuanjoen vesistöalueella Kuortaneenjärven tulvakorkeus jää tänä keväänä poikkeuksellisen hillityksi. Kuortaneenjärven tulvakorkeuden ennustetaan jäävän noin 1,3 metriä alemmaksi kuin viime kevään tulvalla.

Hirvijärven tekojärven pinta on noussut kevätkuoppatasolta noin metrin. Nousumatkaa tavanomaiselle kesätasolle on vielä noin 40-50 senttiä.

ELY-keskus on ohjeistanut juoksutukset Hirvijärvestä poikkeuksellisen pieneksi huhtikuun ajaksi. Varpulan tekojärven pinta alkaa jo olla lähellä tavanomaista kesätasoa. Nurmonjoen latvajärvien pinnat nousevat ennusteiden mukaan kesätasolle viimeistään toukokuun puolivälissä.

Sääolot ja lupaehdot vaikuttavat säännösteltyjen järvien vedenkorkeuteen

ELY-keskukseen on viime viikkoina tullut paljon kyselyjä järvien vedenkorkeuksista. Nopea lumien sulaminen ja lämpimät säät aiheuttavat huolta siitä, että säännösteltyjen järvien pinnat jäisivät koko kesäksi näin alas.

ELY-keskus on kevään aikana tarkkaan seurannut olosuhteiden muutoksia ja muuttanut juoksutuksia lupaehtojen sallimissa rajoissa niin, että järvet ovat nyt huhtikuun lopulla hyvinkin ajankohdan edellyttämällä tasolla ja saavuttavat todennäköisesti kesäkorkeutensa kesäkuun alkuun mennessä.

Jos kesästä 2019 tulee yhtä vähäsateinen ja lämmin kuin viime vuonna, niin järvien matalia vedenkorkeuksia ei valitettavasti voida välttää. Tulevan kesän vedenkorkeudet riippuvat kesän sääoloista ja lupapäätösten määräämistä minimijuoksutuksista.

MAINOS
Edellinen artikkeliVenla ja Roosa SM -mitaleille
Seuraava artikkeliRauhallisuus takaa pyöräilijän turvallisen ohittamisen