Liikkuva opiskelu -hanketukea Alajärvelle 30000 euroa

32
Mainos[adrotate banner="3"]

Aluehallintoviraston myöntämän Liikkuva opiskelu -hanketuen tavoitteena on kehittää aktiivista toimintakulttuuria, lisätä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia sekä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta toisen asteen liikunnan tukemiseen 750000 euroa. Avustusta myönnettiin 48 oppilaitokselle, joista 34 tarjosi lukio-opetusta, yhdeksän ammatillista opetusta ja viisi sekä ammatillista koulutusta että lukio-opetusta.

MAINOS

Kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Keskeisintä toiminnassa on jokaisen oppilaitoksen mahdollisuus toteuttaa liikkuvampia opiskelupäiviä omalla tavallaan. Liikkuva opiskelu laajentaa peruskoulujen Liikkuva koulu -toiminnan ideaa toiselle asteelle.

Suosituimmiksi liikunnan lisäämisen välineiksi nousi useissa hankkeissa liikuntatutoreiden hyödyntäminen, liikuntatilojen avoin käyttö sekä väline- ja kalustehankinnat. Liikuntatutorointi on opiskelijoiden välistä vertaisohjaamista, jota on käytetty myös Liikkuva koulu -toiminnassa.

Ideana on kouluttaa opiskelijoiden keskuudesta liikuntatutoreita, joiden tehtävänä on lisätä liikettä väli- ja hyppytunneille sekä suunnitella ja toteuttaa liikunnallisia tapahtumia.

Avaamalla oppilaitosten liikuntatilat opiskelijoiden vapaaseen käyttöön saadaan lisättyä liikettä päivään. Yhteistyösopimukset sekä kaupunkien liikuntapaikkoihin että yksityisiin liikuntakeskuksiin kasvattavat opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien määrää.

Lisäksi istumista ja paikallaoloa vähentävät kalusteratkaisut sekä liikuntavälinehankinnat auttavat opiskelijoita aktivoitumaan. Esimerkiksi seisomapöydillä voidaan vähentää mahdollistaa erilaiset työskentelyasennot.

Avustusta myönnettiin alueellemme seuraavasti: Alajärven kaupunki, ”Vireyttä ja hyvinvointia” 30000 euroa, Evijärven kunta/Evijärven lukio – Liikkuva opiskelu 2500 euroa, Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry / LIIKKIS – Liikuta itsesi liikkeelle -hanke 13500 euroa, Karstulan kunta / Aktiivinen elämäntapa kantavaksi voimaksi 12000 euroa ja Perhon kunta / Muutosta liikkeellä Perhon lukiossa! sai 10000 euroa.

MAINOS
Priimatassi alusasujen pop-up-myynti Kyyjärven Paletissa