0.4 C
Alajärvi
keskiviikko 29.3.2023
spot_img
spot_img
spot_img

Kati Puumala julkaisi työkirjan nuorten kanssa työskenteleville

Perheneuvolapsykologina 18 vuotta työskennellyt lehtimäkeläinen Kati Puumala on julkaissut Tunteiden vallassa? – Työkirja nuorten terapiatyöskentelyn tueksi tunnesäätelytaitojen opetteluun -nimisen, tietokirjaksi luokiteltavan työkirjan. Työkirja syntyi alun perin hänen vuonna 2017 loppuunsaattamansa ylemmän erikoistason psykoterapeutin opintojen lopputyön pohjalta. Hän kokosi lopputyötään varten työkirjan, josta saadun palautteen mukaan työkirja olisi hyvä julkaista, ja josta alalla työskentelevät henkilöt hyötyisivät omassa työssään.

Puumala kertoo työstäneensä Tunteiden vallassa? -työkirjaa vuoden verran työnsä ohessa. Hän sai Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen Irma Karilan rahastosta apurahaa julkaisun kirjoittamista varten. Työkirja hiottiin painettavaan kuntoon kevään aikana. Käsiteltävinä olevia asioita lähestytään tehtävien kautta. Kati Puumala on omassa työssään huomannut nuorten työskentelevän mielellään erilaisten harjoitusten ja tehtävien kautta.
– Osa tehtävistä on itse kehittelemiäni ja osa on sovellettu aikuisille suunnatuista tehtävistä. Julkaisun aihetta oli pakko rajata, eikä kaikkea tietoa voinut julkaisuun sisällyttää. Puumala halusi keskittyä siihen osaan työtä, jonka terapeutti tekee nuoren kanssa.

Työkirja sisältää myös jonkin verran teoriatietoa esimerkiksi ajatuksista ja tunteista. Työkirja on Kati Puumalan mukaan suunniteltu käytettäväksi terapeuttisena työkaluna, jolloin teoriaosuudet on tarkoitettu lähinnä terapeutin työskentelyn tueksi ja soveltuvin osin nuoren kanssa yhdessä läpikäytäviksi.

Perheneuvolatyö
vei mukanaan

Kati Puumala kertoo kiinnostuneensa lukiossa psykologisista ilmiöistä. Hän suunnitteli itselleen tutkijan uraa.
– Kiinnostuin Ähtärin perhe- ja kasvatusneuvolassa perheneuvolan työtehtävistä suorittaessani psykologin opintoihin liittyvää työharjoittelua. Työkenttä on laaja ja siihen kuuluu terapiatyötä lasten, nuorten ja perheiden kanssa sekä tutkimustyötä sekä asiantuntijana toimimista moniammatillisissa työryhmissä. Perheneuvolassa työskentely vaatii paljon lisäkoulutusta ja itsensä kouluttamista.

Puumalan mielestä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentely on palkitsevaa.
– Nuoruus ikävaiheena avaa uusia kehitysmahdollisuuksia. On hienoa nähdä, miten nuori löytää itsensä ja oppii keinoja selvitä elämään kuuluvista hankaluuksista ja vaikeuksista.

Hän painottaa, että Järvi-Pohjanmaalla on moni asia todella hyvin perheneuvolassa työskentelevän näkökulmasta.
– Meillä on valtavan ammattitaitoista väkeä, joka tekee työtä suurella sydämellä. Meillä on myös hienoja ja tosi fiksuja nuoria, vaikka he eivät itse aina sitä huomaakaan.

Puumala työskentelee Järvi-Pohjanmaan perusturvassa, jonka palveluita käyttävät alajärveläiset, vimpeliläiset ja lappajärveläiset. Hän on toiminut jo useamman vuoden ajan myös huolto- ja tapaamisriitojen asiantuntijasovittelijana tuomarin työparina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Koulutuksen tähän tehtävään on antanut oikeusministeriö.

Työkaluja ammattilaisille

Kati Puumala kertoo, ettei nuorten kanssa tehtävään terapeuttiseen työhön ole aikaisemmin ollut juurikaan materiaalia. Tunteiden vallassa? on tarkoitettu laajasti ammattiauttajien käyttöön. Psykologin tehtävissä toimivien lisäksi myös esimerkiksi koulukuraattorit tai kouluterveydenhoitajat pystyvät hyödyntämään kirjan tehtäviä ja teoriatietoa.

 

Työkirjan kuvina on Kati Puumalan itsensä ottamia ja valitsemia kuvia.

 

Työkirjassa on vahvasti esillä dialektisen käyttäytymisterapian näkökulma, mutta vaikutteita ja harjoituksia on tarttunut myös muista niin sanotun kolmannen aallon suuntauksista. Dialektisella käyttäytymisterapialla tarkoitetaan terapiamuotoa, jolla autetaan ihmisiä muuttamaan hyödyttömiä ja haitallisia käyttäytymismalleja, kuten esimerkiksi itsetuhoisuutta ja päihteiden väärinkäyttöä. Tunteiden vallassa? -työkirjassa käsitellään muiden muassa tunteiden nimeämistä, tietoisuustaitoja ja tunteita, kehon ja mielen rauhoittamista sekä esimerkiksi kriisistä selviämistä ja hyvien ihmissuhteiden vaalimista.

Kati Puumala vietti perjantaina työkirjansa julkistamistilaisuutta Alajärvellä. Paikalle hän oli kutsunut läheisiään ja kollegoitaan, jotka liittyvät työkirjan julkaisemiseen ja joita hän halusi kiittää. Hän kertoo, että aiheita ja ideoita olisi lisääkin.
– Aika näyttää, että onko joskus sopiva aika ja tilaisuus uudelle julkaisulle.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät