Pohjavesialueita rajataan ja luokitellaan uudelleen Alajärvellä ja Kuortaneella

Mainos[adrotate banner="3"]

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen.

Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta.

MAINOS

Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä.

Nyt vuorossa ovat Alajärven ja Kuortaneen alueella sijaitsevat pohjavesialueet ja rajaus- ja luokitusmuutoksista järjestetään kuuleminen, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus esittää pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista tietoa.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti.

1-luokkaan luokitellaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin kymmenen kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

2-luokkaan luokitellaan muuhun vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuvat ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Alajärven kaupungin alueella sijaitsevia pohjavesialueita koskevat aineistot ovat nähtävillä Alajärven kaupunginvirastossa 31.10. saakka ja Kuortaneen kunnan alueella sijaitsevia pohjavesialueita koskevat aineistot Kuortaneen kunnantalolla.

Nämä kuulutukset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä myös sähköisesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sivulla.

Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskus kokoaa lausunnoista ja yleisöltä saadun palautteen ja antaa palautteisiin vastineet.

Kuulemispalautteessa esitetyn uuden hydrogeologisen tiedon perusteella voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin. Tämän jälkeen uuden luokituksen mukaisista rajauksista ja luokista annetaan ilmoitus, mistä lähtien uudet luokitukset ja rajaukset ovat voimassa.

MAINOS
Edellinen artikkeliPäiväkotien ja koulujen alku aloittaa flunssakauden
Seuraava artikkeliIntervalli puhutti Vimpelissä