MAINOS

Sateet ovat heikentäneet viljan laatua

Elokuun lopun hyvät puintikelit siivittivät viljan puinteja. Syyskuu on ollut sateiden sävyttämä ja puinteja on päästy tekemään sateiden välissä.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan mukaan puinnit ovat kesken, mutta kuitenkin suurin osa viljasta on saatu korjattua. Puinneista on tehty noin 80 prosenttia alueellamme. Öljykasvien puinnit ovat vasta alussa.

MAINOS

Luke Ylistaron mittausten mukaan 13.9. mennessä lämpösummaa on kertynyt 1261 astetta. Normaalivuotena lämpösummaa kertyy 1120 astetta.

Vettä on satanut syyskuussa jo 40,1 millimetriä. Normaalisti koko syyskuussa sataa 50,1 millimetriä. Syyskuu on siis ollut sateinen. Sateista johtuen viljan laatu on heikentynyt. Muun muassa viljan hehtolitrapainot ovat alkaneet laskea.

Sadot ovat olleet hyvällä tasolla koko Suomessa, myös Etelä-Pohjanmaalla. Tämä on näkynyt hinnoissa selkeällä laskulla. Hinnan muutos on ollut iso viime satokauteen verrattuna.

Tilanteeseen toivotaan korjausta, koska edelliset satokaudet ovat olleet viljelijöille haastavia. Tämä vuosi osoittaa, että kiinnittämällä hinta etukäteen sopimuksin, on päästy parempaan hintaan.

Erityisesti sopimukset ovat olleet rukiin kohdalla tärkeitä, koska ilman sopimusta rukiin hinta on hyvin alhainen ja sen saaminen eteenpäin jalostavalle teollisuudelle ei ole kaikilta osin onnistunut.

Tulevina vuosina olisikin syytä miettiä hinnan kiinnittämisestä etukäteen. Markkinariskeiltä suojautumiseksi sopimusten tekemistä ja hinnan kiinnittämistä kannattaa harkita vakavasti.

Viljat

Syysviljojen satotaso on ollut hyvä. Osalla tiloista, erityisesti rukiista, on otettu erinomaisia satoja. Ruista kylvetään tänä vuonna vähemmän kuin viime vuonna, mutta syysvehnää todennäköisesti lähes sama määrä kuin viime vuonna.

Satotasoissa on tilakohtaista vaihtelua ja kokonaisuudessaan satotasot ovat keskimääräisiä. Rukiin laatu on ollut pääosin hyvää. Torajyvää on löytynyt hieman. Uutta ruista ovat kylväneet pääosin ne tilat, jotka ovat kiinnittäneet hinnan etukäteen.

Kevätviljoista on puitu noin 80 prosenttia. Eniten on puimatta kevätvehnää, kauraa ja hieman ohraa. Ohran sato on ollut keskimääräistä paremmalla tasolla.

Ohran hehtolitrapainot ovat olleet myös hyviä. Hallan kurittamilla pelloilla painot ovat jääneet kevyiksi. Osa kauroista on jäänyt kevyeksi johtuen kesän kuivuudesta.

Myös halla on aiheuttanut laatuongelmia. Hallaa on esiintynyt pitkin maakuntaa ja aiheuttanut sen, että paikoin vilja on ollut kevyttä.

Öljykasveja ei ole vielä puitu kuin muutamalla tilalla. Kevätöljykasveille vuosi on ollut haastava ja ensi vuoden kylvösuunnitelmissa öljykasvien viljelyinto on laskenut haasteista johtuen.

Nurmi

Nurmi on nyt hyvässä kasvussa. Vettä ja lämpöä on riittänyt hyvään kasvuun. Toinen sato vaihteli suuresti tilojen ja lohkojen välillä. Joillakin alueilla saattaa tulla rehusta pulaa, mikäli kolmatta satoa ei päästä tekemään.

Kolmatta tehdään alueellamme tarpeen mukaan. Jos rehua on jo riittävästi, kasvuston voi murskata peltoon, ettei haittaa talvehtimista ja kevään kasvuun lähtöä. Sadonkorjuu ja murskauksen ajankohtaan syytä kiinnittää huomiota, jotta kasvusto ehtii valmistautua talveen.

Peruna

Ruoka- ja ruokateollisuusperunasta on nostettu hieman yli kolmasosa, ja sato on jäämässä 10-20 prosenttia pienemmäksi keskimääräisestä.

Osalla pahoja hallatuhoja kärsineistä pelloista peruna on alkanut kasvattaa lehtiä uudelleen, ja niiden nostoa pyritään myöhästyttämään jotta sato vielä kasvaisi.

Tärkkelysperunasta on nostettu alle kolmasosa. Kaikki tärkkelysperunanviljelijät eivät ole vielä aloittaneet nostoja. Odotettavissa on kohtalainen sato.

Tähän mennessä tärkkelyspitoisuus on ollut vähän yli 19 prosenttia eli suunnilleen edellisvuosien kaltainen. Perunasatoa leimaa tänä vuonna suuret vaihtelut kesän kuivuudesta ja paikallisista hallatuhoista johtuen.

Laatu on ollut toistaiseksi hyvää. Tähän mennessä alkusyksyn sateet eivät ole keskeyttäneet nostoja pitemmäksi aikaa liian märkyyden takia.

MAINOS
Exit mobile version