24.3 C
Alajärvi
tiistai 28.5.2024
MAINOS
MAINOS

Tukkitielle ja Koskenmäen sillalle varattiin rahat Alajärvellä

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti varata kuluvan vuoden talousarvioon 125000 euron lisämäärärahan tukkitien rakentamiseen.

Keitele Group Oy:n tukkilinjan tuleva investointi tarkoittaa tukinkäsittelykapasiteetin kolminkertaistumista ja sitä kautta alueen tulevan ja lähtevän raskaan liikenteen merkittävää kasvua.

MAINOS

Uuden tien rakentaminen on kaupungin näkökulmasta perusteltua Höykkylän kylän ja erityisesti siellä sijaitsevan Alakylän alakoulun liikenneyhteyksien turvallisuuden parantamiseksi.

Uuden tien rakentamisen johdosta raskas liikenne ohjautuu enemmän uuden tien kautta tehdasalueelle ja vähentää Höykkylän kylän risteysalueen raskasta liikennettä.

Valtuusto päätti myöntää 20000 euron lisämäärärahan Koskenmäen sillan peruskorjaukseen.

Lisärahaa tarvitaan, koska korjaukseen oli varattuna talousarviossa 200000 euron määräraha.

Valtionapua kohteelle saatiin hieman ennakoitua vähemmän 117075 euroa ja peruskorjauksen halvin tarjous oli vähän ennakoitua enemmän, 215900euroa, eli kaupungin kustannuksiksi jää avustuksen jälkeen 98825 euroa odotetun 80000 euron sijaan.

Päätettiin ostaa Pirkkala-niminen tila Alajärven kylässä 9783,25 euron kauppahinnalla.

Tilan omistajan edustaja ja kaupungin edustajat ovat neuvotelleet usean vuoden ajan Juurikaskydön alueella sijaitsevan Pirkkala-tilan kaupasta. Tilan kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on reilu hehtaari.

Tilan sijainti on keskeinen kaupungin sisääntulotien välittömässä läheisyydessä.

Valtuusto on kesäkuussa valinnut tarkastuslautakunnan jäsenen Annika Pitkäsen kaupunginhallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Näin ollen Annika Pitkänen on menettänyt vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakuntaan.

Jukka Joensuu esitti, että valtuusto valitsee tilalle Arja Keisalan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Annettiin lausunto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta.

Lausunnossaan Alajärven kaupunki toteaa, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista on valmisteltu liian kovalla kiireellä ja valmistelussa ei ole noudatettu hyvän hallinnon periaatteita.

Perussopimuksen muuttaminen vaikuttaa rakenteellisesti moniin asioihin nykytilanteeseen verrattuna. Tässä vaiheessa on syytä pohtia, kannattaako perussopimusta ylipäänsä uusia vai järjestetäänkö omistajaohjaus muulla tavoin.

Alajärven kaupunki korostaa, ettei Alajärvi hyväksy luonnoksessa esitettyä muutosta äänileikkuriin, eikä se hyväksy ehdotettua merkittävää muutosta Investointien pääomarahoitukseen ja vieraan pääoman lyhennysten rahoitus -kohtaan, vaan edellyttää, että säilytetään nykyisen perussopimuksen pykälä sellaisenaan.

Lisäksi Alajärven kaupunki korostaa, että nyt tehty muutosehdotus muuttaa merkittävästi nykyistä sopimusta, jossa tilikauden ylijäämä jaetaan jäsenkunnille tilikauden palvelumaksujen suhteessa.

Alajärven kaupunki ehdottaa, aivan kuten muutkin sairaanhoitopiirin jäsenkunnat, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kuntien edustajat kokoontuvat ensin ratkaisemaan, muutetaanko tässä vaiheessa perussopimusta vai järjestetäänkö omistajaohjaus muulla tavoin.

Jos päädytään perussopimuksen päivittämiseen, tehdään valmistelu yhteisessä foorumissa, johon kaikki jäsenkuntien valmistelevat viranhaltijat voivat halutessaan osallistua.

Aloitteita

Kaupunginvaltuusto merkitsi kokouksensa lopussa tiedokseen valtuustoaloitteita.

Valtuutetut Jaakko Aho ja Pentti Joensuu esittivät, että Alajärven kaupunki varaa vuoden 2020 talousarvioon 10000 euron määrärahan automaattioveen, jolla saadaan Alajärven terveyskeskuksen pääsisäänkäynnin ulko-ovi sähköisesti avautuvaksi automaattioveksi.

Valtuutettu Pentti Joensuu ja 23 muuta valtuutettua tekivät aloitteen Alajärven kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja toimintakeskuksissa perittävien ateriamaksujen palauttamiseksi 1.6.2019 edeltävälle tasolle.

Valtuutetut esittävät, että Alajärven kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja toimintakeskuksissa perittävät ateriamaksut palautetaan 1.6.2019 edeltävälle tasolle ja että asia huomioidaan vuoden 2020 talousarviossa.

Valtuutettujen mukaan ateriamaksujen korotus ei ole perusteltua huomioiden väestönosa, jolla on vaikeuksia selvitä maksuistaan.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät