Airi Luomaa, Pirjo Soidinmäkeä, Eeva-Liisa Kilposta, Tuula Etelämäkeä, Päivi Vehmasta, Kaarina Kangastupaa, Jussi Väärämäkeä, Osmo Paanasta ja Mirja Vehkamäkeä muistettiin Alajärven lomatoimessa.

Alajärven lomatoimessa juhlittiin

Alajärven kaupungin lomatoimi järjesti yhteisen juhlan lomittajille jossa muistettiin neljää 50 vuotta täyttänyttä, kuutta 30 vuotta palvellutta, yhtä 20 vuotta palvellutta ja kahta eläkkeelle jäävää lomittajaa.

Juhlan kohteina olivat Airi Luoma 30 palvelusvuodesta, Pirjo Soidinmäki 20 palvelusvuodesta, 50 -vuotisjuhlista Eeva-Liisa Kilponen, Tuula Etelämäki sekä Päivi Vehmanen, jolle täyteen tuli lisäksi 30 palvelusvuotta, Kaarina Kangastupa 30 palvelusvuotta, Jussi Väärämäki 30 palvelusvuotta, Osmo Paananen eläkkeelle jäännistä sekä Mirja Vehkamäki 30 palvelusvuodesta ja eläkkeelle jäännistä.