-5.5 C
Alajärvi
lauantai 25.3.2023
spot_img
spot_img

Kolme kymmenestä ajaa stop-merkin ohi pysähtymättä

Stop-merkki osoittaa väistämisvelvollisuutta, mutta velvoittaa yksiselitteisesti myös pysäyttämään. Silti Liikenneturvan seurantojen mukaan kolme kymmenestä kuljettajasta ajaa merkin ohi pysäyttämättä.

Stop-merkki velvoittaa pysäyttämään ja väistämään risteyksen muuta, etuajo-oikeutetusta suunnasta tulevaa liikennettä. Osassa stop-merkillisistä risteyksistä on pysähtymisen paikka merkitty pysäytysviivalla.

Jos pysäytysviivaa ei ole, on tärkeää, että kuljettaja pysähtyy paikkaan, josta on mahdollisimman hyvä näkyvyys kaikkiin olennaisiin suuntiin.

– Stop-merkkiä käytetään usein risteyksissä, joissa on syytä olla tarkempana. Syynä voi olla huono näkemä, vilkas liikenne tai eri tekijöiden yhdistelmä.

– Risteyksessä tai liittymässä on voinut sattua myös paljon onnettomuuksia tai vaaratilanteita, joita merkin velvoittamalla pysähtymisellä pyritään ehkäisemään.

– Merkillä pyritään siis syystä varmistamaan, että kuljettaja pysäyttää ajoneuvonsa ennen risteystä. Sen noudattaminen ei ole valintakysymys, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

Piittaamattomuus liikennesääntöjä kohtaan aiheuttaa vaaratilanteita
Vaikka stop-merkin toimintakehote on selvä, Liikenneturvan viime vuonna tekemissä tarkkailuissa stop-merkin ohitti pysäyttämättä 29 prosenttia kuljettajista.

Yli kolmasosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kuljettajista kertoo myös joutuneensa vaaratilanteeseen, kun toinen kuljettaja on ajanut stop-merkin takaa pysähtymättä.

– Syy stop-merkin noudattamatta jättämiseen löytyy ratin takaa. Jos kuljettaja keskittyy liikenteen sijasta vaikkapa kännykkäänsä, stop-merkki voi jäädä huomaamatta.

– Reitin tuttuus tai oma nopeus voivat joillain hillitä pysäyttämisintoa. Jos oma nopeus on merkille tultaessa 30 km/h sijasta 40 km/h, voidaan pysäyttämisen sijasta risteyksessä vain hieman hidastaa vauhtia, Heiskanen pohtii.

Liikennemerkki on kuitenkin niin tunnistettava ja toimintakehotteeltaan selvä, että Heiskanen epäilee pysähtymisvelvoitteen sivuuttamisen takana olevan todennäköisimmin silkkaa piittaamattomuutta liikennesääntöjä kohtaan.

– Moni liikenteen vaaratilanteista kehittyy risteysalueilla, joissa merkkien ja väistämisvelvoitteiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää sekä oman että muiden turvallisuuden takia, Heiskanen painottaa.

Kertaus: Stop-merkki edessä, mitä teen?

Pysähdy pysäytysviivalle tai sen puuttuessa paikkaan, josta on mahdollisimman hyvä näkyvyys kaikkiin olennaisiin suuntiin. Stop-merkit ovat hyvästä syystä siellä, missä ne ovat.

Muista, että jokaisen ajoneuvon on erikseen pysähdyttävä stop-merkin velvoittamassa kohdassa. Ei siis riitä, että pysähtyy jonossa edellä olevan kanssa samaan aikaan.

Tee havainnot huolellisesti myös jalankulku- ja pyöräväylien suuntiin.

Jos risteysalue on liukas tai sen talvihoito puutteellinen ilmoita Tienkäyttäjän linjalle p. 0200 2100 (24 h/vrk). Pysähdy silti stop-merkille – liukkaus ei anna erillislupaa olla noudattamatta liikennesääntöjä.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät