13.8 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Alajärvellä harjoiteltiin kriisitilanteen teorioita käytännössä

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen valmiusharjoitus Pisara 2019 on järjestetty tänään SPR Länsi-Suomen piirin ja yhteistyökumppanien kanssa Alajärven lukiolla.

Lukiolaiset Tuomas Sippola ja Heikki Lehtelä pitivät mielenkiintoisena tätä testiä, jossa konkreettisesti näki miten hyvin käsien desinfioinnissa oli onnistunut.

Harjoituksen aiheena oli veden jakeluun liittyvät häiriöt ja siitä muodostuva tilanne. Harjoituksessa lukiolaiset kuulivat niin luentoja kuin osallistuivat rastipistetyöskentelyyn.

MAINOS

Harjoituksessa mallinnettiin valmiuskeskuksen toimintaa johtamisen, vastaanoton, perustamistoimien, palautteen vastaanottamisen ja viestinnän osalta.

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivuinen kertoo, että kaupungin valmiussuunnitelmaa häiriö- ja poikkeusolojen varalle päivitetään parhaillaan ja se saadaan valmiiksi vielä tämän vuoden aikana.

Tässä yhteydessä on tarkasteltu laajalti yhteistyön toimintamuotoja kaupungin, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen, seurakunnan, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun sekä Suomen Punaisen Ristin kesken.

Esille on noussut valmiuskeskuksen organisointi eri toimijoiden kanssa. Valmiuskeskuksen ideana on vastata nopeasti häiriötilanteisiin ja toteuttaa kunnan määrittelemiä tehtäviä, jotka pohjautuvat kunnan valmiussuunnitteluun, elintärkeiden palvelujen tuottamiseen sekä yhteiskunnan ja viranomaisten tarpeisiin.

– Tavoitteena on kirjata selkeästi ne henkilöt ja eri organisaatiot, jotka kulloinkin toimivat.

Nyt toteutettu valmiusharjoitus antoi kaupungin kannalta hyvää tietoa siitä, miten oma organisaatio tilanteessa toimii.

Työ varautumisen suhteen ei kuitenkaan jää pelkästään yhteen harjoitukseen, vaan esimerkiksi poistumisharjoituksia eri toimipisteissä tehdään vuosittain.

Lukiolla järjestetyssä harjoituksessa pohdittiin konkreettisesti sitä, mitä seurauksia vedenjakelun keskeytymisellä olisi. Tällä teemalla päivän ruokailuhetkikin lähti ajatuksesta, miltä ruokailu näyttää ilman vettä.

Sininen valo paljasti armottomasti, oliko käsidesiä käytetty oikein vai ei.

Harjoitusta seuraamassa ollut eversti Asko Valta Porin Prikaatista on mies, joka toimisi poikkeusoloissa komentajana Länsi-Suomen alueella. Häiriötilanteiden ulkopuolella hänen tehtäviinsä kuuluu yhteistyön koordinointi ja alueen kriisinsietokyvyn arviointi.

Eversti Valta käy seuraamassa alueella suoritettavia harjoituksia, koska hän tapaa niissä alueen ihmisiä ja harjoituksista vastaavia henkilöitä ja näkee, millaisella mallilla kyseisessä kunnassa on kriiseihin varauduttu. – Jos on hyviä ideoita, vien niitä mennessäni muillekin paikkakunnille, Valta sanoo.

Toiminnan taustalla on aina kunnan valmiussuunnitelma ja Valta näkee, että harjoitukset palvelevat koko mukana olevaa organisaatiota. – Menettelytapa toimijoilla on hyvin samanlainen huolimatta siitä, millainen uhka on kyseessä.

– Toimintamekanismi on samanlainen, menettely ja yhteistyö vapaaehtoisten, viranomaisten ja kunnan välillä toimii kriisitilanteessa aina suunnilleen samalla tavalla.

Erilainen koulupäivä

Lukiolaisille Pisara-harjoitus tarjosi Alajärvellä tavallisuudesta poikkeavan koulupäivän, jonka anti nähtiin positiivisena.

Aamupäivällä nuoret kuulivat mm. varautumisen merkityksestä ja saivat tietoa oman kunnan toiminnasta kriisitilanteessa.

Luento-osuuden jälkeen opiskelijat ja opettajat jaettiin valmiuskeskuksessa ryhmiin, jotka lähtivät kiertämään rasteja.

Rasteilla opittiin kriisien vaikutuksista ja henkisestä tuesta, 72 tunnin varautumisesta, tulen käsittelystä ja lämmittämisestä, ensiavusta ja hygieniasta.

Lukion ensimmäistä luokkaa käyvät alajärveläiset Heikki Lehtelä ja Tuomas Sippola totesivat päivän olleen mielenkiintoinen ja todella erilainen. Saatu informaatio herätti entistä enemmän ajattelemaan sitä, mitä erilaiset häiriöt veden, sähkön tai vaikkapa tietoliikenteen kohdalla tarkoittaisivat.

– Jos sellainen kriisitilanne tulisi jossa meitä tarvittaisiin, niin varmasti voisimme lähteä mukaan auttamaan jos vain tiedämme, mitä pitää tehdä, Heikki ja Tuomas pohtivat.

Päivän mielenkiintoisimmaksi kohteeksi molemmat nuoret miehet nimesivät epäröimättä SPR:n paikalle järjestämän pisteen, jossa opittiin konkreettisesti käsien desinfiointia.

Nuoret saivat aluksi ohjeet käsiensä desinfiointiin käsidesillä ja oltuaan valmiita, he pääsivät testaamaan ultraviolettilaitteessa sitä, miten onnistuivat. Armoton sininen valonsäde osoitti, että käsien desinfiointi on syytä tehdä huolellisesti.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät