-5.2 C
Alajärvi
perjantai 24.3.2023
spot_img
spot_img

Uusikylän koulun ovet pysyvät kiinni

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti maanantai-illan kokouksessaan, että Uusikylän koulun korjaukseen ei varata määrärahaa ja koulu lakkautetaan 1.1.2020 alkaen. Vakinaisessa työ- ja virkasuhteessa oleva henkilöstö on sijoitettu olemassa oleviin yksiköihin.

Uusikylän koulun koostuu kolmesta eri rakennuksesta. Varsinainen koulurakennus ja asuntorakennus on rakennettu 1952 ja liikuntahalli vuonna 2006. Asuntorakennus on myöhemmin muutettu opetuskäyttöön.

Rakennusten kuntoa on seurattu säännöllisesti. Kerhorakennukseen on tehty sisäilmatutkimukset vuonna 2017 ja tuloksissa on ollut merkittäviä vaihteluja. Uudet sisäilmatutkimukset on tehty vuonna 2018.

Saatujen vastauksen perusteella sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ja mikrobipitoisuudet olivat koholla.

Varsinaisen koulurakennukseen tänä vuonna tehtyjen sisäilmatutkimusten jälkeen kaupungin sisäilmatyöryhmä huhtikuussa, että koulurakennukseen tulee tehdä lisätutkimukset vaurioiden laajuudesta ja laatia kustannusarvio korjauksista.

Sisäilmatyöryhmä on käsitellyt toukokuussa päivätyn kuntotutkimuksen ja päättänyt, että mikäli koulutyötä Uusikylän koulussa aiotaan jatkaa, tulee kaikki vaurioituneet rakenteet korjata ja varmistaa tutkimuksin sisäilman laatu remontin jälkeen. Tämän jälkeen tehtiin päätökset esi- ja perusopetuksen siirtämisestä Paalijärvelle.

Uusikylän koulun korjauksen arvioidut kustannukset olisivat 125600. Valtuuston kokouksessa Keijo Pesu esitti, että koulun korjaukseen varataan määräraha eikä koulua lakkauteta. Muun muassa Olli Ketola ja Annika Pitkänen kannattivat esitystä.

Tässä vaiheessa Jukka Kangastie esitti neuvottelutaukoa. Kokous keskeytettiin ryhmäkokouksia varten.

Tämän jälkeen suoritettiin äänestys, jossa 15 valtuutettua oli koulun korjaamisen kannalla ja 20 valtuutettua ei kannattanut määrärahavarausta.

Menkijärven kunnostus -hankkeelle hyväksyttiin 4920 euron lisämääräraha, joka on Alajärven kaupungin osuus vuoden 2019 aikana syntyneistä yhteensä 50000 euron kustannuksista.

Hyväksyttiin Seinäjoen koulutuskuntayhtymän uusi perussopimus Alajärven osalta.

Päätettiin myydä CLT Finland Oy:lle lämmityskattila ja piipun kiinteistöstä irrotettavana irtaimena omaisuutena 85000 eurolla, johon lisätään arvonlisävero 24 prosenttia. Kauppahinnasta puolet kohdistetaan sopimusvelkaan ylimääräisenä lyhennyksenä.

Valtuusto hyväksyi uuden Alajärven kaupungin hankintaohjeen sekä hankintatoimivaltoihin liittyvät muutokset hallintosääntöön. Kokoomuksen ryhmän esityksestä hankintaohjeen hankintarajojen ylärajat yhdenmukaistettiin kansallisten kynnysarvojen mukaiseksi.

Päätettiin ostaa noin 4,9 hehtaarin suuruisen määräalan Ainola-tilasta 73190 euron kauppahinnalla.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät