13.8 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Isot liikuntainvestoinnit takana – Alajärvi kehittää nyt toimintaa

Alajärven kaupungin talousarvion laadinta vuodelle 2020 on ollut haastavaa palvelutuotannon toimintamenojen kasvun vuoksi.

Hallintokunnille annettiin talousarvion valmisteluun tiukat määräraharaamit, joita tullaan tarkastelemaan heti vuoden 2020 alusta.

MAINOS

Voimakkaiden investointivuosien jälkeen katseet siirtyvät vapaa-ajan palvelutarjonnan laajentamiseen ja kehittämiseen.

Budjetti niukasti miinukselle

Alajärven kaupunginhallituksen esityksen mukaan kaupungin talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2022 on tarkan taloudenpidon aikaa.

Käyttötaloudessa toimintakate on 62,9 miljoonaa euroa ja se kasvaa 0,7 miljoonaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Verotulot kasvavat arvioiden mukaan ainoastaan 94000 euroa, eli 0,3 prosenttia. Valtionosuudet kasvavat merkittävästi, eli viisi prosenttia, mikä tekee peräti 1,7 miljoonaa euroa. Lisäys tulee valtionosuusjärjestelmään kohdistuneitten muutosten vuoksi.

Toimintatuotot kasvavat noin 600000 euroa, kuten myöskin toimintakulut 1,3 miljoonaa. Tilikauden tulos vuodelle 2020 on arvioitu 313000 euroa alijäämäiseksi.

Paloasema suurin investointi

Vuonna 2020 käynnistyy uutena investointikohteena paloasema. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4,9 miljoonaa ja sen toteutus on kaksivuotinen.

Vuoden 2020 kustannusten arvioidaan olevan 4,1 miljoonaa ja vuodelle 2021 jää kustannuksista 400000 euroa.

Kiinteistöjen peruskorjausmenoihin varaudutaan 800000 eurolla ja yleisten alueiden nettomenot ovat yhteensä n. 770000 euroa. Vesihuoltolaitoksen nettomenot ovat noin 425000 euroa.

Kaupungin lainakanta nousee tämän vuoden aikana 27,9 miljoonaan euroon, mutta ensi vuoden investointien myötä se kipuaa 30,7 miljoonan euron tasolle.

Talousjohtaja Tapani Kotanen sanoo, että tällöin lainakanta on noin 3167 euroa asukasta kohden. Vuonna 2021 lainakannaksi arvioidaan 31,1 miljoonaa, mikä on 3243 euroa asukas. Nämä luvut eivät edelleenkään ole huolestuttavia valtakunnan tasoon nähden.

Huomio sisältöihin

Ensi vuoden talousarviota esitellyt kaupunginjohtaja Vesa Koivunen toteaa, että Alajärven mittava isojen investointien sarja saadaan päätökseen paloaseman rakentamisella.

– Tämän jälkeen investointien tasossa päästään normaalille tasolle.

Mittavista investoinneista huolimatta Alajärven lainamäärät per asukas ovat alle valtakunnan keskiarvon. – Suurten investointien jälkeen Alajärven palvelurakenneverkko on kunnossa, eikä isompia investointeja pitäisi olla tulossa.

– Alajärven kaupungin vahva päämäärä on olla itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimainen elinkeino- ja koulutustoiminnan, kulttuurin ja lähipalveluiden kaupunkikeskus.

– Näiden investointien jälkeen Alajärven kaupungin palvelurakenteet ovat Suomen kärkeä verrattuna vastaavankokoisiin ja osin isompiinkin kaupunkeihin.

– Alajärvellä on hyvä positiivinen meininki, joka näkyy myös useissa alueen yrityksissä.

– Investointien jälkeen pääsemme kehittämään palvelutuotantoa ja toiminta-tapoja tehokkaammiksi ja paremmin kaupunkilaisia palveleviksi. Vuodesta 2020 tuleekin aktiivisuuden vuosi.

Koivusen mukaan keinoja aktivoida alajärveläisiä etsitään mm. Liikunta-Aalto hankkeella. Tavoitteena on saada yhteiseen aktiivisuuden aaltoon mukaan kaikki kaupungin eri hallintokunnat ja kolmas sektori. Alajärvi on mukana myös Elixir -ohjelmassa, jolta osaltaan odotetaan liikunnallista nostetta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki kiittää budjettiesitystä, joka kaupunginhallituksesta lähtee yksimielisesti valtuuston käsiteltäväksi 9.12.

– Budjetissa on tiedostettu talouskasvun hidastuminen, mutta se säilyttää palvelutason ja suuntaa huomion laadullisiin tekijöihin.

Valtuuston puheenjohtaja Antti Joensuu luottaa niin ikään, että tulossa on toiminnan ja touhun vuosi 2020. – Olemme pyrkineet investoinneilla siihen, että saisimme Alajärvelle uusia asukkaita töihin ja harrastamaan.

– Näemme tärkeäksi , että yritysten työntekijöillä on muitakin syitä tulla tänne, kuin pelkästään työpaikka, Joensuu kiteyttää vapaa-aikaan tehtyjen satsausten mahdollista vaikutusta uusien lapsiperheiden houkuttelemiseen alueelle.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät