-3.4 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Alajärvellä ja Kuortaneella on valmistunut

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Alajärvellä ja Kuortaneella on nyt valmistunut.

Rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja syys-lokakuulla. Em. kuulemisajan jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

MAINOS

Alajärvellä on 13 kappaletta vedenhankintaa varten tärkeää 1-luokan, seitsemän vedenhankintaan soveltuvaa 2-luokan ja kaksi tässä luokituksessa poistettua pohjavesialuetta.

Rajausmuutoksia tehtiin kymmenelle alueelle, joista suurin osa pieniä muodostumisalueiden rajaustarkistuksia.

Aluerajauksia muutettiin laajemmin Saukonkylän ja Kortekankaan alueilla vuonna 2015 tehdyn rakenneselvityksen perusteella sekä alueiden yhdistämisen myötä Kamppila-Langhed pohjavesialueella.

Alajärven alueella sijaitsee kolme harjujaksoa, joihin kuuluu 12 Alajärven alueen pohjavesialueista.

Pohjois-etelä -suuntaiset harjujaksot sijoittuvat länsi, keski- ja itäosaan kaupunkia. Loput alueista ovat pienialaisia rantakerrostumia ja moreenimuodostumia.

Kuortaneella on kolme vedenhankintaa varten tärkeää 1-luokan pohjavesialuetta sekä yksi vedenhankintaan soveltuva 2-luokan ja yksi tässä luokituksessa poistettu pohjavesialue.

Pieniä rajaustarkistuksia tehtiin kolmelle alueelle. Hietalankangas, Lahdenkangas ja Lappakangas ovat hiekka- ja soramuodostumia, jotka kuuluvat samaan etelä-pohjoissuuntaiseen harjujaksoon, joka kulkee kunnan keskiosassa. Kylmäkonto on moreenimuodostuma.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Alajärven kaupungin ja Kuortaneen kunnan pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään / pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen kesäkuussa 2020.

Alajärven ja Kuortaneen pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa 11.12.2019 alkaen.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen.

Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä.

Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät