-15.4 C
Alajärvi
torstai 30.11.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Yhä useampi saa takuueläkettä

Takuueläkettä saavien nuorten määrä on kasvanut kymmenysosalla. Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa takuueläkettä maksetaan eniten suhteessa asukasmäärään.

Vuodesta 2015 takuueläkettä saavien miesten osuus on kasvanut noin kymmenen prosenttia, kun naisten osuus on jopa hieman vähentynyt (0,4 %).

Takuueläkkeen saajien määrä kasvoi eniten 65–74-vuotiaiden joukossa (23 %) ja erityisesti ikäryhmän miesten osalta (44 %). Myös nuorten osuus takuueläkkeen saajista on lisääntynyt noin kymmenen prosenttia miesten että naisten ryhmissä.

MAINOS

Takuueläkettä sai lokakuussa 2019 yhteensä 104600 henkilöä. Kela selvitti syksyllä rekisteritietojensa perusteella pienituloisten eläkeläisten oikeutta takuueläkkeeseen, joka vaikutti eläkkeensaajien määrään.

Takuueläkkeen saajia oli syyskuussa 1100 vähemmän kuin lokakuussa. Lokakuussa uusia takuueläkkeiden myöntöratkaisuja tehtiin yhteensä 2600. Tätä ennen tammikuusta syyskuuhun myönnettiin keskimäärin 630 uutta takuueläkettä kuukaudessa.

Takuueläkeläinen on useimmiten alle 65-vuotias

Takuueläkeläisistä naisia oli 56 prosenttia ja heistä puolet alle 65-vuotiaita.

Miehistä alle 65-vuotiaita oli peräti 75 prosenttia. Enemmistö takuueläkkeen saajista oli lokakuussa alle 65-vuotiaita (61 %) ja neljännes oli alle 40-vuotiaita (26 %).

Yksittäisistä ikäryhmistä suurin oli 65–74-vuotiaat (23 %).

Takuueläkettä maksettiin lokakuussa suhteellisesti eniten Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan. Vähiten eläkkeensaajia oli Ahvenanmaalla, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Kaikissa maakunnissa työkyvyttömyyseläkettä saavat takuueläkeläiset olivat enemmistönä. Vuoteen 2015 verrattuna takuueläkkeen saajien määrä on lisääntynyt alueellisesti eniten Uudellamaalla (10 %), Pirkanmaalla (6 %) ja Päijät-Hämeessä (6 %).

Takuueläkemenot ovat kasvaneet vuodesta 2015 kolmanneksen

Takuueläkkeen saajien määrä on noussut vuodesta 2015 alkaen. Vuoden 2015 lopussa takuueläkettä sai 100900 eläkeläistä, mikä on 3,5 prosenttia nykyistä vähemmän.

Kehityssuuntaan ovat vaikuttaneet myös vuosina 2016, 2018 ja 2019 takuueläkkeen määrään tehdyt tasokorotukset, joiden vuoksi hieman aiempaa suuremmilla eläketuloilla on saanut oikeuden takuueläkkeeseen.

Takuueläkkeitä maksettiin viime vuonna yhteensä 214 miljoonaa euroa. Takuueläkemenot kasvoivat edellisvuodesta kymmenen prosenttia. Vuoteen 2015 verrattuna menot ovat kasvaneet 29 prosenttia.

Tasokorotukset ovat vaikuttaneet takuueläkemenojen kasvuun. Tänä vuonna takuueläkeitä on maksettu lokakuun loppuun mennessä 191 miljoonaa euroa, mikä on kuusi prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Mikä on takuueläke?

Takuueläkettä voi saada vain Suomessa asuva eläkeläinen.

Täysi takuueläke on noin 785 euroa kuukaudessa. Täyden takuueläkkeen saa, jos ei saa mitään muuta eläkettä.

Kela alkoi maksaa takuueläkkeitä maaliskuussa 2011.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät