-7.3 C
Alajärvi
sunnuntai 21.4.2024
MAINOS

Joulukuusissa on 1,5 miljoonaa kiloa hiiltä – SeAMKin asiantuntijat laskivat jouluperinteen hiilitaseen

Suomalainen joulukuusiperinne merkitsee vuosittain noin 1,5 miljoonaa kiloa hiiltä pois metsästä ja joulupuuviljelmiltä, laskevat Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kiertotalouden parissa työskentelevät erityisasiantuntija Risto Lauhanen ja projektipäällikkö Kari Laasasenaho.

Jos kuivuneet joulukuuset aikanaan poltetaan, muodostuu siitä Lauhasen ja Laasasenahon laskelmien mukaan noin 5500 tonnia hiilidioksidia.

MAINOS

Luku vastaa yli 1700 henkilöauton vuosittaista hiilidioksidipäästöä. Laskelmat eivät sisällä kuusten hankintalogistiikan päästöjä.

Asiantuntijat ovat hyödyntäneet laskelmissa Luonnonvarakeskuksen
biomassalaskuria. Jos taimikosta hankittu joulukuusi on runsaat kaksi metriä korkea ja kuusen läpimitta henkilön rinnankorkeudella on noin kaksi senttiä, on kuusen tilavuus oksineen päivineen noin neljä litraa.

Esimerkkijoulukuusen massa on siten 3,4 kiloa, josta puun kuiva-aineosuus on 1,7 kiloa. Näin ollen tavanomainen kotikuusi sisältää Lauhasen ja Laasasenahon mukaan hiiltä noin kilon.

Joulupuuseuran mukaan suomalaisista kotitalouksista noin puolet hankkii joulupuun. Näin ollen kynttilät tai valot syttyvät arviolta noin 1,5 miljoonaan joulupuuhun.

Yli miljoona joulupuuta ostetaan kotimaisilta viljelmiltä ja noin 300000 hankitaan omista tai sukulaisten metsistä. Joulupuumarkkinoiden arvo on Suomessa ollut noin 30 miljoonaa euroa bruttona vuosittain.

Viime aikoina on keskusteltu metsien hiilensidonnasta ja Suomen metsien kestävästä vuotuisesta hakkuumäärästä. Taustalla on kysymys Suomen kansantalouden hiilivelasta osana globaalin ilmastonmuutoksen torjuntaa.

– Suomalainen joulupuuviljely on ekologisesti kestävää. Kuusikaupassa ei ole kysymys vanhojen luonnontilaisten metsien hävittämisestä.

– Vielä 1850-luvulla Suomen metsien pelättiin loppuvan voimaperäisen tervantuotannon, kaskeamisen ja laiduntamisen takia.

– Tällä hetkellä kukaan ei väitä joulukuusiperinteen vaarantavan metsien kestävää kehitystä eikä heikentävän metsäluonnon monimuotoisuutta, koska on kyse saavutetuista eduista ja juhlakauden etuoikeudesta.

– Jos joulukuusiperinnettä rajoitettaisiin ilmastosyistä, nousisi asiassa suuri meteli, Risto Lauhanen ja Kari Laasasenaho näkevät.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät