0.5 C
Alajärvi
maanantai 04.3.2024
MAINOS

Päiväraha vastaa jatkossa entistä paremmin aiempaa tulotasoa

Vuoden 2020 alusta voimaan tuleva lakimuutos yksinkertaistaa sairausvakuutuslain mukaisten maksettavien päivärahojen määräytymisperusteita.

Vuoden 2020 alusta vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat, luovutuspäiväraha, erityishoitoraha ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella.

MAINOS

Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet työkyvyttömyyden tai etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Esimerkiksi maaliskuussa alkavaan etuuteen huomioidaan tulot ajalta 1.2.–31.1. Poikkeus ovat kuitenkin tammikuussa 2020 alkavat päivärahat. Niissä huomioidaan tulot ajalta 1.1.–31.12.2019.

Muutoksen taustalla ovat tulorekisteristä saatavat entistä ajantasaisemmat tulotiedot ja päivärahojen määräytymisperusteiden yksinkertaistaminen.
Vuositulon myötä päiväraha vastaa nykyistä tarkemmin asiakkaan todellista tulotasoa etuuden alkaessa.

Vuositulon laskemisessa otetaan huomioon palkkatulot, vakuutuspalkka, yrittäjän eläkelain (YEL) ja maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen työtulo sekä tietyt etuudet. Vuositulosta ei vähennetä tulonhankkimismenoja tai muita ansionmenetyskorvauksia.

Yrittäjän vuositulon laskennan pohjana käytetään YEL- tai MYEL-työtuloa. Jos YEL- tai MYEL- työtulon määrä on muuttunut tarkasteltavan 12 kuukauden aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.

Kun yrittäjän eläkevakuutus on otettu oikean suuruisena, myös päiväraha korvaa ansionmenetystä todellisen tulotason mukaan.

Hakeminen helpottuu

Jatkossa päivärahojen ja kuntoutusrahan hakeminen on aiempaa helpompaa, koska asiakkaan ei enää tarvitse toimittaa hakemuksen liitteeksi palkkalaskelmia tai muita selvityksiä tuloistaan.

Kela saa hakemusten ratkaisemista varten tarvittavat palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Kela saa suoraan tietojärjestelmistä myös YEL ja MYEL-työtulot sekä tiedot etuuksista ja ansionmenetyskorvauksista.

Päätöksiä ensi vuoden päivärahoista voidaan antaa aikaisintaan tammikuussa
Kela voi antaa päätökset vuoden 2020 ensimmäisistä päivärahoista aikaisintaan tammikuussa, kun tiedot vuoden 2019 tuloista ovat saatavilla tulorekisteristä.

Asiakas voi tarkistaa tulorekisteristä, mitä palkkatietoja hänestä on ilmoitettu tulorekisteriin.

Jos palkansaaja huomaa palkkatiedoissaan virheen, hänen pitää ottaa yhteyttä työnantajaan tietojen korjaamiseksi tulorekisteriin.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät