2.6 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Geolukio aloitti Lappajärvellä, luonnontieteen kurssi käynnistyi

Lappajärven lukion nimi muuttui vuodenvaihteessa Geolukio Lappajärveksi. Lukion luonnontieteellisen linjan ensimmäinen syventävä kurssi starttasi uuden lukukauden alkaessa.

Kurssille osallistuu yhdeksän opiskelijaa. Maamme ainoan geolukion perustamisella Lappajärvi hakee erikoistumista ja luonnontieteiden opetuksen vahvistamista. Geolukion mottona on Valmiina elämäsi seikkaluun!

MAINOS
Geolukio Lappajärvellä on oma, uusi logo ja tulossa myös some-kampanja.

Luonnontieteen kursseja tarjotaan sekä alkajille, jatkajille että abiturienteille.

Kevätlukukauden aloitti Sukellus geologiaan-kurssi. Myöhemmin keväällä on luvassa Avaruuskurssi. Nyt alkanut ja sitä seuraavat kurssit valottavat luonnontieteitä erityisesti geologian, mutta myös muiden luonnontieteiden näkökulmasta.

Tämä sopii hyvin Lappajärvelle, jossa eletään Euroopan suurimman kraatterijärven rannalla. Kraatteri ja sen reuna tarjoavat ainutlaatuisen oppimisympäristön, jota halutaan hyödyntää entistä enemmän. Tieteenalana geologia kokoaa yhteen luonnontieteen eri alat.

Uutta opiskeluun

Sukellus geologiaan -kurssi kestää muiden lukiokurssien tapaan kuusi viikkoa. Luonnontieteen syventävien kurssien opettajina toimivat lukion maantiedon ja biologian opettajat Annaleena Rauma ja Markus Mäenpää sekä geologi, filosofian tohtori Heikki Mäkipää.

Sukellus geologiaan -kurssin sisältö on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen: johdatus geologiaan, maapallon rakenne, kallioperä, maaperä, vesi ja kasvit ja eläimet.

Kuhunkin osa-alueeseen perehdytään viikon verran. Kurssilla nuoret oppivat myös esimerkiksi luonnontieteellisen tutkimuksen periaatteita.

Annaleena Rauma muistutti opiskelijoille, että opiskelijat saavat sisällyttää opintoihin omaa erikoisalaansa – oli se sitten fysiikan tai biologian näkökulmaa.

– Omat tavoitteet ovat tärkeitä.

Annaleena Rauma, Markus Mäenpää ja Heikki Mäkipää sekä opettavat Geolukio Lappajärven luonnontieteiden syventävillä kursseilla. Opiskelijat pääsevät tekemään käytännön tehtäviä ja kuulemaan eri asiantuntijoiden luentoja.

Tiistaina alkaneen kurssin opiskelu poikkeaa monesta muusta lukuaineesta. Oppikirjoja ei käytetä, eikä kokeita järjestetä.

Arvosana määräytyy annettujen tehtävien ja työskentelyn perusteella. Työtapoina ovat muiden muassa yksilö- ja paritehtävät, käytännön tehtävät ja tiedonhaku.

Ensimmäisen kurssin aikana on luvassa kaivosvierailu ja esimerkiksi vesinäytteiden hakemista ja näytteiden analysointia. Oppitunneilla vierailee myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Opiskelijat pääsevät hyödyntämään myös englannin kielen taitojaan, sillä Geolukio Lappajärvellä on japanilainen yhteistyölukio, Hokkaido University High School.

Jos Lappajärvi ja sen ympäristökunnat saavat UNESCO:n myöntämän Geopark-statuksen, tulee Geolukio Lappajärvi hakemaan Geopark-oppilaitokseksi.

Ainoa laatuaan Suomessa

Tulevassa yhteishaussa toisen asteen jatko-opiskelupaikkaa miettivä nuori voi hakea joko Geolukio Lappajärven yleislinjalle tai luonnontieteelliselle linjalle, joka antaa valmiudet pyrkiä opiskelemaan lääketieteellisiä aloja, biologiaa, matemaattisia tieteitä tai esimerkiksi farmasiaa.

Rehtori Tarja Puro toivoo luonnontieteellisen linjan kiinnostavan myös muualla asuvia nuoria ja sitä kautta nostavan lukion oppilasmäärää.

Geolukio Lappajärvestä on tulossa lähiaikoina some-kampanja, jossa kerrotaan lukiosta ja sen tarjoamista kursseista. Tällä hetkellä lukiossa on 59 opiskelijaa.

Markus Mäenpää koki, että Sukellus geologiaan -kurssille osallistuvat opiskelijat ovat positiivisella mielellä. Opiskelijat vastasivat toisella oppitunnilla alkukyselyyn ja heiltä myös keskusteltiin tuntemuksista ja siitä, mitä on vielä luvassa.

– He vaikuttivat kiinnostuneilta ja oli myös hyvä vastaanotto opiskelijoiden puolelta.

Lukion alkajiin kuuluva Saana Rannisto kertoo valinneensa luonnontieteiden syventäviä opintoja, koska hän on kiinnostunut niistä.

– Tykkään luonnontieteistä ja opin niitä tosi helposti. Biologia on kiinnostavaa, ja fysiikka ja matematiikka jonkin verran. Suoritan ainakin kuusi syventävää kurssia ja todennäköisesti lisäkurssejakin.

Opintojen sisältö vaikuttaa 16-vuotiaan Ranniston mielestä monipuoliselta ja lupaavalta.

– Erilaisia opiskelumenetelmiä ja käytännön hommia on suunnitelman mukaan aika paljon. On mukavaa, että asioita tehdään monipuolisesti.

Saana Rannisto ei ole vielä päättänyt, että mitä hän aikoo opiskella lukion jälkeen.

Luonnontieteen syventävistä opinnoista on kuitenkin hyötyä myös siinä, että suoritetuista opinnoista saa erillisen merkinnän päättötodistukseen.

Hän suunnitteli ensin suuntaavansa peruskoulun jälkeen Kaustisen musiikkilukioon, mutta valitsi kotikunnan lukion luonnontieteen kurssien, ilmaisen läppärin sekä ilmaisten ensimmäisen ja toisen vuoden oppikirjojen takia.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät