-2.1 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Elämyskeskus vaatii Soinin kunnalta ostoja ja vahingonkorvauksia

Soinin kunnanhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen Erämaan Elämyskeskuksen toimintaan liittyviä asioita.

Aikaisemmin kunnanhallitus on hyväksynyt kaksi Vuorenmaata koskevaa sopimusta Erämaan Elämyskeskuksen kanssa.

MAINOS

Kesäkuussa tehetiin sopimus, joka koskee rinnetoimintaa ja osin asuntovaunualuetta ja on aika pitkälle entisten rinnetoimintaa koskevien sopimusten mukainen.

Toinen sopimus on hyväksytty kunnanhallituksessa marraskuussa ja koskee Sirpa Aholalta ostettua Keskitalo tilaa. Rinnetoiminta käynnistyi joulukuun alkupuolella.

Lisäksi talousarvioissa 2019 ja 2020 on varattu määrärahoja investointeihin ja käyttöpuolelle.

Nyt Erämaan Elämyskeskus on 18.12. jättänyt kirjelmän yhteistyöstä ja lisäksi 5.1. sähköpostilla lisäreklamaation.

Yhteydenottojen sisältö on, että Keskitalo -tilan vuokra saisi olla vain 150 euroa kuukaudessa, eikä sopimuksessa mainittu 560 euroa.

Elämyskeskus on myös ilmoittanut, että tilityksiä lipputuloista/välinevuokrista ei tulla tekemään, koska kunta ei ole hoitanut osuuttaan. Ensimmäinen tilitys olisi tullut tehdä 15.1.

Yrittäjän mielestä kunnalta tulisi saada lisätyövoimaa rinteen pyörittämiseen ja kunnan tulisi ostaa erilaisia palveluja 40000 eurolla vuodessa.

Kunnalle onkin toimitettu 40000 euron ostopalvelulasku ja lisäksi yhteensä 35300 euron laskut vahingonkorvauksena niiltä päiviltä, kun rinne ei yrityksen mukaan ole voinut olla toiminnassa kunnan puutteista johtuen.

Kunnan toimista on tehty myös tutkintapyyntö.

Varsinaisen toiminnan aikana on tullut lähes päivittäin sähköposteja yrityksen ilmoittamista puutteista.

Kunta on kuitenkin mielestään hoitanut sopimuksen mukaisesti rinteen koneet ja laitteet toimintakuntoon ja opastanut toiminnan käynnistämisessä.

Toiminnan aloitusvaiheessa tehtiin ns. käyttöönottokatselmus ja kunnan henkilöstön työpanosta on nyt alkuvaiheessa käytetty lähes päivittäin opastukseen ja erilaisiin toimenpiteisiin.

Kunnan toiminnasta johtuen rinne jouduttiin pitämään suljettuna 18.12.
Kunnanjohtajan esitys onkin, että tilanne merkitään tiedoksi ja Erämaan Elämyskeskukselle ilmoitetaan, että kunnanhallitus ei hyväksy vuokrasopimuksen muutosta vuokran alennuksineen ja muistutetaan, että Jorma Leppäniemi on saanut Keskitalon tilan avaimet 15.11. sillä perusteella, että vie sinne pakastimia.

Tilan käytöstä ei ole sopimusta. Asumiskäytöstä tehdään vuokrasopimus, joka perustuu kunnan yleiseen vuokratasoon, kunnes muusta toiminnasta sovitaan.

Kunta on myös tarjonnut opastusta toimintaan sopimuksen mukaisen määrän ja opastuksen lisäksi on kunta järjestänyt arkipäivisin työväkeä lumetukseen.

Yrityksen haluamaa lisähenkilöä aina rinteen aukioloajaksi ei ole sopimuksissa luvattu.

Yritys on keväällä 2019 tehnyt sähköpostilla esityksen 40000 euroa kautta vuosi ostopalveluista, mutta esitystä ei ole hyväksytty.

Ainoa hyväksytty ostopalvelu olisi 4.11. hyväksytyssä sopimuksessa kohta, jossa kahden kuukauden vuokra voidaan neuvotella esim. oppilaiden laskettelulippuihin. Siten lähetetty 40000 euron ostopalvelulasku on aiheeton.

Kunnanhallitukselle esitetään edelleen, että se päättää vahingonkorvauslaskujen olevan aiheettomia, lukuun ottamatta 18.12. tilannetta.

Sen päivän korvaus lasketaan sen perusteella, mitä yritys on ilmoittanut joulukuun tuloiksi jaettuna rinteen aukiolopäivillä.

Sopimuksen mukaan kunnalla ei ole korvausvelvollisuutta kone-, laite ym. rikkoutumista johtuneista tulonmenetyksistä. Kunta on hoitanut perusasiat kuntoon niin, että rinne/kahvilatoiminnan pyörittäminen oli mahdollista.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät