-6.8 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

Kemera-tukea maksettiin Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille lähes 5,6 miljoonaa euroa

Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2019 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille 5,3 miljoonaa euroa kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon. Kummassakin maakunnassa käyttö väheni hieman.

Puuntuotannon lisäksi tukea maksettiin alueen luonnonhoitohankkeille ja ympäristötukena yhteensä 298000 euroa. Valtakunnallisesti Kemera-tukea maksettiin kaikkiaan yli 50 miljoonaa euroa.

MAINOS

Puutuotannon Kemera-tuen kokonaiskäyttö oli Etelä-Pohjanmaalla 4,2 miljoonaa ja Keski-Pohjanmaalla 1,1 miljoonaa euroa. Valtaosa Kemera-tuesta käytettiin nuorten metsien hoitoon, Etelä-Pohjanmaalla luku oli 3,1 miljoonaa ja Keski-Pohjanmaalla 857000 euroa.

Nuoren metsän hoidon ja taimikonhoidon hankkeiden määrät pysyivät Etelä-Pohjanmaalla edellisten vuosien tasolla ja Keski-Pohjanmaalla pienivät hieman. Etelä-Pohjanmaalla hankkeita toteutettiin 11100 hehtaaria ja Keski-Pohjanmaalla 3300 hehtaaria.

– Taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon työmäärät ovat Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla kohtalaisen hyvällä tasolla. Metsänohjelman tavoitteeseen, joka on vajaa 20 000 hehtaaria, on kuitenkin vielä matkaa. Työmaita siis on, mutta alueella joudutaan yhä enemmän miettimään sitä, mistä työmaille tekijät, kertoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola Suomen metsäkeskuksesta.

Suometsien hoitohankkeet suosiossa

Länsi-Suomen maakuntien metsien ero näkyy erityisen selvästi suometsien hoitohankkeiden määrissä. Etelä-Pohjanmaalla tukea suometsien hoitohankkeille maksettiin 534000 euroa, kun naapurimaakunta Pirkanmaalla tukea maksettiin 24000 euroa.

Keski-Pohjanmaalla tukisumma oli 211000 euroa. Keski-Pohjanmaalla Kemera-varojen käyttö vähenikin kaikissa muissa työlajeissa paitsi suometsien hoitohankkeissa.

Teiden perusparannushankkeita ei Keski-Pohjanmaalla ole parin viime vuoden aikana juurikaan tehty. Kun Etelä-Pohjanmaalle maksettiin teiden perusparannushankkeisiin tukea viime vuonna 450000 euroa, niin Keski-Pohjanmaalle tukea maksettiin vastaavasti vain 12000 euroa.

– Työmääränä Keski-Pohjanmaan tulos ei ole kuin pari kilometriä. Suurin syy hiljaiseloon lienee se, että alueella ei ole tekijöitä, jotka käynnistäisivät ja toteuttaisivat tiehankkeita, kommentoi Nikkola.

Ympäristötukisopimuksiin käytetään Etelä-ja Keski-Pohjanmaalla tukea varsin vähän verrattuna eteläisimpään Suomeen. Etelä-Pohjanmaalla ympäristötukea maksettiin 134000 euroa ja Keski-Pohjanmaalla 68000 euroa.

-Osin tähän vaikuttaa myös se, että kohteet ovat vähäpuustoisempia ja tuki hehtaaria kohden siten pienempi, kuvaa Nikkola.

Kemera-tuki vauhdittaa metsänhoitotöitä

Kemera-tukea saa vuosittain valtakunnallisesti noin 45000 metsänomistajaa. He ovat omatoimisimpia pienten ja isojen taimikoiden hoitotöissä. Suometsä-, tie-, ja lannoitushankkeet ovat taas pääsääntöisesti metsäammattilaisten organisoimia töitä.

Metsänomistajat ja heidän valtuuttamansa metsäalan toimijat voivat hakea Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon helpoiten Metsään.fi-palvelussa. Muihin metsänhoitotöihin voi tukea hakea Metsäkeskuksen verkkosivuilta löytyvillä Kemera-lomakkeilla.

– Kemera-tukea on tänäkin vuonna hyvin tarjolla, ja metsätyöt odottavat tekijäänsä, hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen Metsäkeskuksesta sanoo.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät