-22.3 C
Alajärvi
torstai 07.12.2023
MAINOS
MAINOS

Ähtärinjärven kunnostussuunnitelmasta konkreettiset toimintaohjeet

Yhteinen Ähtärinjärvi ry:n teettämä Ähtärinjärven kunnostussuunnitelma on nyt valmis ja sen myötä järven lähialueelta kartoitettiin 232 paikkaa, joihin olisi alustavan arvion mukaan olla teknisesti mahdollista rakentaa vesiensuojelurakenteita.

Pääosa rakenteista olisi kosteikkoja ja lisäksi on esitetty toimenpiteinä pintavalutuskenttiä ja muita rakenteita.

MAINOS

Toimenpiteiden yhteenlaskettu valuma-alue on noin 25,7 neliökilometriä ja arvioitu fosforin poistuma on yhteensä noin 420 kiloa vuodessa. Lisäksi toimenpiteiden vaikutuksesta järveen päätyvä typpi-, kiintoaine- ja humuskuormitus pienenee, mutta näiden määrää ei laskettu.

Toimenpiteille määritettiin alustavat kustannusarviot, jolloin kaikkien toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannus olisi 1,4 miljoonaa euroa ja keskimääräinen poistettavan fosforikilon hinta olisi 6200 euroa.

Kohteet on luokiteltu kustannustehokkuuden mukaan, jolloin parhaiden kohteiden valinta on paremmin mahdollista.

Lisäksi kartoitettiin 109 mahdollista suojavyöhykkeen paikkaa.

Suunnitelmassa esitettyjen kaikkien kohteiden toteutusaikaa on mahdoton tässä vaiheessa arvioida. Yhdistyksen jäsenmaksutuloilla pystytään toteuttamaan vain yhden kosteikon rakentaminen vuodessa.

Näin ollen ulkopuolisen rahoituksen saaminen ja sen määrä ovat erittäin ratkaisevaa Ähtärinjärven saamiseksi taas entiseen loistoonsa.

Jos tilanne ei ole rahoituksesta kiinni, niin yhdistys pystyy toteuttamaan neljästä kuuteen kohdetta vuoden aikana.

Yhdistyksen on käytävä neuvottelut maanomistajien kanssa, hankittava tarkemmat suunnitelmat kohteiden toteuttamiseksi, hoidettava avustushakemukset, pyydettävä urakkatarjoukset ja valvottava itse rakennustyö.

Suunnitelmassa on esitetty noin 90 kohdetta, jotka ovat fosforin eliminoinnin osalta tehokkaita ja lisäksi edullisia toteuttaa. Rakentaminen pyritään aloittamaan näistä kohteista, jos maanomistajat suostuvat ja antavat maapohjan korvauksetta käyttöön.

Yhdistys lähtee siitä, että aina on oltava maanomistajan vapaaehtoinen suostumus hankkeen toteuttamiselle. Viiden kosteikon rakentamisvauhdilla vuodessa kestäisi 18 vuotta ennen kuin 90 kohdetta olisi saatu valmiiksi.

Suunnitelmassa on esitetty kohteet, joihin on teknisesti mahdollista rakentaa vesiensuojelurakenteita. Suunnitelmat on laadittu ensisijaisesti peltovaltaisille valuma-alueille, sillä Metsäkeskus rakentaa vastaavia vesiensuojelurakenteita metsävaltaisille valuma-alueille.

Maanomistajiin ei suunnitelmaa laadittaessa ole oltu yhteydessä, vaan suunnitelmat on laadittu karttatarkastelun ja maastokäyntien perusteella riippumatta maanomistusoloista.

Jos joku maanomistajista näkee jo tässä vaiheessa, että hänen omistamalleen maalle voidaan toteuttaa selvityksessä todettu vesiensuojelutoimenpide, niin häntä pyydetään olemaan yhteydessä yhdistyksemme hallituksen jäseniin.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Seppo Sulku ja varapuheenjohtajana Rauni Lanamäki.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät