-3.9 C
Alajärvi
tiistai 16.4.2024
MAINOS

Kalastuksen yhtenäisluvat kiinnostavat vapaa-ajankalastajia

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) selvitti kyselytutkimuksella vapaa-ajankalastajien yhteisnäislupien tarvetta.

Tulokset kertovat lupien olevan kiinnostavia ja niiden kehittämisen tärkeää. Kalastajat toivovat laajoja ja yhtenäisiä lupa-alueita sekä helppoutta lupien ostamiseen.

MAINOS

Viime vuonna perustettujen kalatalousalueiden on kalastuslain (36 §) mukaan laadittava alueelleen uudet käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joiden pitää sisältää ehdotus yhtenäislupa-alueiden perustamiseksi.

Yhtenäisluvilla tarkoitetaan kahden tai useamman kalastusoikeuden haltijan muodostamaa lupa-aluetta.

Kalastuksen yhtenäislupien tarvetta selvitettiin SVK:n teettämässä kyselytutkimuksessa viime vuonna. Vastauspyyntö lähetettiin sähköpostitse noin 125000 kalastajalle ja vastauksia kyselyyn saatiin 7700 kappaletta.

Yhtenäislupien kehittäminen sai suuren kannatuksen, sillä niistä kiinnostuneita oli 71 prosenttia vastaajista ja lupien kehittämistä tärkeänä tai melko tärkeänä piti 82 prosenttia. Vastanneista 38 prosenttia ilmoitti ostaneensa yhtenäislupia aiemmin.

Kalastajat toivovat mahdollisimman laajoja ja yhtenäisiä lupa-alueita kalastukseen. Tärkeää on myös luvan hankkimisen helppous. Luvat halutaan ostaa kalastonhoitomaksun yhteydessä tai muulla sähköisellä sovelluksella.

Kyselytutkimuksen tulosten perus­teella on suositeltavaa luoda uusia tai kehittää olemassa olevista yhtenäisluvista lupamuotoja, joissa ei eritellä erikseen vapakalastusmuotoja. Tällöin samalla luvalla voisi käyttää niin montaa vapaa tai lisäkoukkua kuin lupaan kuuluu.

Yhtenäisluvilla ratkaisu vapaa-ajankalatalouden rahoitukseen

Heikot tai puuttuvat lupajärjestelmät rajoittavat tällä hetkellä vapaa-ajankalastusta kalastusmuodoissa, joissa käytetään useampaa vapaa tai viehettä.

Kyselytutkimus osoittaa, että luville on olemassa maksuhalukkaita asiakkaita. Kalatalousalueiden perustamat yhtenäislupa-alueet voisivat tuoda kaivatun avun kalatalousalueiden rahoituspuutteeseen.

Lisäksi houkuttelevat kalavedet laajoine lupa-alueineen lisäävät myös kalastonhoitomaksun maksaneiden määrää.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät