-16.6 C
Alajärvi
tiistai 05.12.2023
MAINOS
MAINOS

Maatilojen investointituet tarjosivat monipuolisia mahdollisuuksia maatilojen kehittämiseen

Eteläpohjalaiset maatilat osoittivat hakuaktiivisuudellaan halunsa kehittää toimintaansa maatalouden jokaisella tuotantosektorilla.

Investointitukien avulla tilat kykenevät parantamaan kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä lisäämään tuotantoeläinten ja työntekijöiden hyvinvointia.

MAINOS

Investoinneilla saavutetaan energiasäästöjä, huomioidaan ilmasto- ja ympäristöasiat.

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta myönteisen päätöksen sai 327 tilaa. Avustuksen osuus oli 20,9 miljoonaa euroa ja korkotukilainan 28,6, yhteensä noin 50 miljoonaa.

Kappalemääräisesti eniten päätöksiä myönnettiin salaojitukseen (69 kappaletta, tuki 750000 euroa) ja tilojen energiainvestointeihin (50 kappaletta, tuki 2,1 miljoonaa).

Energiainvestoinneista eniten tuettiin tilojen aurinkoenergiajärjestelmien hankintaa, mutta mukaan mahtui myös stokerijärjestelmiä- ja biokaasulaitoksia.

Lypsykarjatalouden investoinnit olivat euromääräisesti suurimpia. Avustusta ja korkotukilainaa myönnettiin yhteensä 22,6 miljoona euroa. Päätöksiä annettiin 32 kappaletta, mikä oli viisi vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Lähes puolet investoinneista koski uudisrakentamista, missä tuotannon lisäys on merkittävää. Muilla tiloilla investoinnin kohteena olivat esimerkiksi lypsyjärjestelmän muutokset, sekä vasikoiden ja umpilehmätilojen rakentaminen.

Nautakarjainvestoinnit vähenivät edellisestä vuodesta kahdeksalla kappaleella. Tänä vuonna tukea myönnettiin kymmenelle nautatilalle yhteensä noin 2,4 miljoonaa. Puolet päätöksistä koskivat emolehmäkasvattamoja ja toinen puoli koostui nauta- ja vasikkakasvattamoista.

Lihasiipikarjatalouden investointien määrä nousi huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Myönteisiä päätöksiä annettiin 13 (viisi vuonna 2018). Tuen osuus oli 9,3 miljoonaa (3,6 vuonna 2018). Uusien kasvattamojen lisäksi rahoitettiin emobroileri- ja munittamoinvestointeja.

Sikatalousinvestointeja oli yhtensä kymmenen ja tuen osuus n. 5,4 miljoonaa. Lähes kaikki hakemukset koskivat sikalan peruskorjausta. Muutama hakemus sisälsi lihasika- ja emakkopaikkojen lisäyksen.

Yksittäisinä tukikohteina on viime vuonna tuettu myös lammas- ja mehiläistaloutta.

Kuivaamoinvestointeja alueella tuettiin 11 yhteensä miljoona euroa sekä 31 tuotantovaraston rakentamiseen 3,7 miljoonaa.

Työympäristöä ja ympäristön tilaa parantaviin investointikohteisiin tehtiin 44 päätöstä ja avustusta niihin myönnettiin 671000 euroa. Kohteina ovat olleet esim. apevaunut, ruokintatrukit, kuivikkeiden jakolaitteet, lantalat, lietelannan multainlaitteet, lannan separointilaitteet ja pesurobotit.

Tuotantohygieniaa ja eläinten hyvinvointia edistäviin kohteisiin avustusta myönnettiin 46 kohteeseen 731000 euroa. Kohteina ovat olleet esim. parsimatot ja -pedit, karjaharjat, ilmastointi- ja ruokintajärjestelmien remontit, tilojen tuotantopihojen asfaltoinnit sekä erilaiset eläinten seurantajärjestelmät.

Nuoren viljelijän aloitustukia myönnettiin 31 tilalle vuonna 2019 yhteensä 5,1 miljoonaa, josta avustuksien osuus noin miljoona euroa. Tiloista 24:llä oli kotieläintuotantoa joista isoimpana ryhmänä kahdeksan lypsylehmätilaa.

Vuoden 2020 aloitustukihakemuksia käsitellään edellisvuosien tapaan. Hakuajat päättyvät 31.1., 30.4., 31.7. ja 31.10.2020.

Kunnittain katsottuna eniten päätöksiä annettiin Kurikan ja Seinäjoen sekä Kauhavan ja Ilmajoen alueella sijaitseville tiloille yhteensä 188 kappaletta.

Vaikka lisää kansallista rahoitusta (MAKERA) saatiin vielä aivan vuoden lopussa, ei se riittänyt kaikkiin valintamenettelyssä hyväksyttyihin hakemuksiin. Rahoitettavat kohteet jouduttiin priorisoimaan ja lähes 50 hakijaa jäi ilman tukea.

Kuluva vuosi 2020 on nykyisen rahoituskauden viimeinen virallinen vuosi. Siirtymäkausia tulee ainakin yksi, eli vuosi 2021. Vuoden ensimmäinen hakujakso päättyi 15.1. Hakemuksia tuli 189 ja haettu tukimäärä oli yli 26 miljoonaa.

Avoinna oleva hakujakso päättyy 15.3. ja seuraavat 15.8. ja 15.10.2020.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät