2.3 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten suhdanneodotus palasi plussalle

Kaksi kertaa vuodessa tehtävä pk-barometri antaa vuoden tauon jälkeen Etelä-Pohjanmaalle myös positiivisia uutisia. Pk-yritysten suhdanneodotusten muutosta kuvaava saldoluku nousi takaisin plussan puolelle.

Etelä-Pohjanmaa oli tuon seuratuimman lukeman osalta koko maan pahnanpohjimmainen sekä viime vuoden kevään että syksyn barometreissa.

MAINOS

Tuoreessa kevään 2020 barometrissa eteläpohjalaisista pk-yrittäjistä 19% uskoo suhdanteiden paranevan ja 63% arvelee niiden pysyvän ennallaan. Tämän seurauksena saldoluku nousi viidellä pykälällä ja päätyi taas plussan puolelle.

Barometri kertoo myönteisestä suunnasta myös alueen yritysten kannattavuusodotusten ja kasvuhakuisuuden osalta.

– Kaivattuja tuloksia kaikki, mutta ei kannata vielä ruveta juhlia järjestämään, toppuuttelee Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Heikki Risikko.

Talouskasvun hidastuminen ja yritysten epävarmuus tulevasta heikentävät odotuksia henkilökunnan määrän kehityksestä. Myös pk-yritysten usko liikevaihdon kasvuun on heikentynyt. Samaa viestii sekin, että 14% kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa esimerkiksi lomautusten avulla.

– Tämä on huolestuttavaa, sillä juuri pk-kenttä on vastannut viime vuosina avoimen sektorin työpaikkojen lisääntymisestä, Risikko toteaa.

Risikon mukaan tilanne vaikuttaa yrityksiin eri tavalla.

– Yli 60% alueemme vastaajista sanoo osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksen kasvua jossain määrin. 14% kertoo, että se on yrityksen kasvun merkittävä este. Siksi yli puolet alueen yrityksistä panostaa nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja lähes kolmannes harkitsee koulutussopimusten tai oppisopimusten käytön lisäämistä, Risikko sanoo.

Omistajanvaihdosten tarve kasvaa yhä

Pk-barometri kertoo, että seuraavan viiden vuoden aikana omistajanvaihdostilanteeseen on tulossa 30% eteläpohjalaisista yrityksistä.

Se on valtava määrä, reippaasti yli 3 000 yritystä. Jokainen toteutumatta jäänyt omistajanvaihdos vaikuttaa negatiivisesti sekä yritysten että alueemme työpaikkojen määrään. Onneksi eteläpohjalaisten kuntien ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien yhteinen omistajanvaihdospalvelu lisää myös barometrin mukaan suosiotaan, Risikko sanoo.

Myös yritysten ostajien määrä on kasvussa, sillä 13% vastaajista suunnittelee yrityksen tai liiketoiminnan ostamista seuraavan kahden vuoden kuluessa.

– Tämä on hyvä suunta, sillä toimivan yrityksen tai liiketoiminnan ostaja voi saada oikein toimien myös merkittävän osan asiakaskunnasta mukaan, Risikko sanoo.

Pankkien lisääntynyt sääntely vaikuttaa yritysrahoitukseen

Finnvera Oyj:n aluepäällikkö Kari Hytönen sanoo, että pk-yritysten rahoituksen saatavuus Suomessa on euromaiden parasta tasoa ja Etelä-Pohjanmaalla se näyttää olevan vähän valtakunnan tasoa parempaakin.

Hänen mukaansa pitkän aikavälin trendi kuitenkin kertoo, että yrityksissä on aikaisempaa vähemmän lainarahaa ja yhä harvempi yritys aikoo ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana.

– Investointien määrä on ollut laskeva finanssikriisin jälkeisenä vuosikymmenenä eikä yritysten kasvuhalukkuuskaan ole voimistunut. Vaikka Euroopan keskuspankki elvyttää rahamarkkinoita voimakkaasti, johtaa pankkien lisääntyvä sääntely valikoivampaan yritysrahoitukseen.

Hytönen kysyykin, olisiko nyt keveämmän sääntelyn, pk-yritysten kasvu- ja investointihalukkuutta kannustavien ja samalla tuottavuutta kohottavien konkreettisten toimien aika?

– Pk-yrityksethän ovat merkittävä työllistäjä ja maamme kaipaa työllistäviä toimia, Hytönen muistuttaa.

Kasvu ja kansainvälistyminen maakunnan avainhaasteita

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Mika Soininen sanoo, että taloustilanteen epävarmuustekijät näkyvät yritysten odotuksissa varovaisuutena.

Hänen mukaansa maakunnan väestökehityksen valossa on toivottavaa, että osaavasta työvoimasta pidetään yrityksissä tiukasti kiinni ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan.

– Myönteistä on, että barometrin mukaan yritysrahoituksen kysyntä on ollut maakunnassa maan keskimääräistä parempaa ja yritysten kasvuhakuisuus on hienoisessa kasvussa. Kasvu ja kansainvälistyminen ovat maakunnan avainhaasteita jatkossakin.

Soininen pitää huomionarvoisena muutostrendinä vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymistä, jonka merkitys korostuu myös tulevalla rakennerahasto-ohjelmakaudella.

– Ilmastovastuullisuus, energia- ja materiaalitehokkuus, kierrätys ja digitalisaatio ovat kehittämisteemoja, jotka on kyettävä hyödyntämään liiketoiminnassa entistä tehokkaammin, Soininen painottaa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät