0.7 C
Alajärvi
tiistai 23.4.2024
MAINOS

Valtuusto täsmensi Elämänlaaturahaston säännöt Alajärvellä

Alajärven kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan Elämänlaaturahaston sääntöjen muuttamista peräti kolmen äänestyksen siivittämänä.

Elämänlaaturahaston käytäntöjä täsmennettiin alkuperäisen lahjoittajan tahtotilan mukaisiksi siten, että avustusta myönnetään alajärveläisille kehitysvammaisille yhdistysten, järjestöjen ja yhteisöjen kautta kehitysvammaisten yhteiseen toimintaan sekä yksittäisille kehitysvammaisille, jos hakijan opinnot, vapaa-ajan harrastukset, virkistys- ja vapaa-ajantoiminta aiheuttaa erityis-/tai lisäkustannuksia elämänlaadun parantamiseksi.

MAINOS

Elämänlaaturahaston hakuajaksi esitettiin kaksi kertaa vuodessa jaoteltuna kevät- ja syyskauteen ja rahastosta annettavat avustukset tuodaan perusturvalautakunnan päätettäväksi asiamiehen valmistelusta.

Kun asian käsittely alkoi, Jukka Joensuu esitti kokoomuksen ja kristillisdemokraattien yhteisenä ryhmäesityksenä asian palauttamista takaisin valmisteluun.

Raimo Vistbacka ja Jukka-Pekka Matintupa kannattivat esitystä ja Olli Ketola sekä Sari Palmu vastustivat sitä.

Esityksestä suoritetussa äänestyksessä äänet menivät tasan 17-17 ja asia ratkesi puheenjohtajan äänellä. Näin ollen asian käsittelyä jatkettiin ja esitys asian palauttamisesta käsittelyyn hylättiin.

Kun asian käsittelyä jatkettiin, niin Pentti Joensuu esitti kokoomuksen ryhmäesityksenä sääntöjen muuttamista perusturvalautakunnan 17.4.2018 päätöksen mukaiseksi. Olli Ketola kannatti esitystä.

Terho Mäkelä puolestaan teki keskustan ryhmäesityksenä esityksen, jonka mukaan kohtaan ”Avustuksen myöntäminen” muutetaan kahdessa kohdassa sana ”vaatii” sanaksi ”aiheuttaa” ja sen lisäksi poistetaan lause ”ei tavanomaiseen opiskeluun tai vapaa-ajan harrastus- tai virkistystoimintaan”.

Koska oli tehty kaksi kaupunginhallituksen pohjaesityksestä poikkeavaa esitystä, äänesti valtuusto ensin niiden välillä. Äänestyksessä Keskustan esitystä kannatti 19 ja Kokoomuksen esitystä 16 valtuutettua. Näin valtuusto hyväksyi keskustan valtuustoryhmän esityksen.

Tämän jälkeen äänestettiin kaupunginhallituksen pohjaesityksen ja siitä poikkeavan Terho Mäkelän tekemän keskustan valtuustoryhmän esityksen välillä, keskustan valtuustoryhmän esityksen voittaessa äänin 7-23 viiden valtuutetun äänestäessä tyhjää.

Järviseudun jätelautakunnan viranhaltija päätettiin siirtää viranhaltijaorganisaatiossa teknisen toimen alaisuuteen.

Valtuusto täydensi viime keväänä tekemäänsä päätöstä TT Botnia Oy:n osakepääoman maksamisesta ja osakaslainan antamisesta siten, että Alajärven kaupunki maksaa osakkeiden hinnan, 12555 euroa, osin rahana ja osin apporttina TT Botnia Oy:n siirrettävällä työterveyshuoltotoiminnalla ja päätti antaa TT Botnia Oy:lle osakaslainaa 25110 euroa.

Päätöksentekoa edelsi äänestys, sillä Olli Ketola esitti vasemmistoliiton ryhmäesityksenä, että valtuuston aikaisempi päätös kumotaan ja Alajärven kaupunki luopuu TT Botnia Oy:n osakkuudesta.

Pentti Joensuu ilmoitti, että kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa Ketolan esitystä. Myös Terho Mäkelä kannatti esitystä.

Äänestyksessä esitys hävisi äänin 9-26. Olli Ketola ja Pentti Joensuu jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Tuula Jokiaho

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät