0.1 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Kyyjärven vanhusneuvosto ei hyväksy terveysaseman palvelujen supistamista

Saarikan yhtymävaltuusto on 28.11.2019 päättänyt vuoden 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä supistaa Kyyjärven terveysaseman aukioloaikoja neljästä päivästä kahteen päivään vuonna 2020. Muutokset tulivat voimaan 1.2.2020 lukien.

Aikaisemmin lääkärin vastaanotto ja laboratorion näytteenotto olivat kolmena ja sairaanhoitaja oli tavattavissa neljänä päivänä viikossa. Vuonna 2020 lääkärin vastaanotolle pääsee vain ajanvarauksella, päivystysvastaanotto on Karstulassa.

MAINOS

Kyyjärven vanhusneuvosto on ottanut kantaa asiaan ja se pitää huonona ratkaisuna Kyyjärven terveysaseman aukioloaikojen supistamista neljästä päivästä kahteen päivään sekä päivystysvastaanoton lopettamista ja siirtämistä Karstulaan lääkäripäivinä.

Ratkaisu vaikuttaa vanhusneuvoston mukaan erityisesti ikäihmisten terveyspalveluiden saatavuuteen.

Sen mukaan ikäihmisten turvallisuuden tunne vähenee, kun palvelua on saatavilla vain kahtena päivänä viikossa Kyyjärvellä, päivystykseen hakeutuminen vaikeutuu kulkemisjärjestelyiden ja kustannusten vuoksi ja hoitoon hakeutuminen viivästyy ja sairastavuus lisääntyy.

Lisäksi vanhusneuvosto katsoo, että päätöksen myötä menetetään tutun hoitohenkilöstön tuoma turva ja potilastuntemus, päivystys ruuhkautuu entisestään, kuntalaisten peruspalveluiden saatavuus heikkenee ja säästyvät kustannukset siirtyvät kuntalaisille, joista monet ikäihmiset ovat pienituloisia.

Vanhusneuvosto haluaisikin tietää, kuinka paljon tehdyt palveluiden supistukset tuovat säästöä? Palvelumuutoksista ei ole vanhusneuvoston mielestä tiedotettu ajoissa ja avoimesti, vaan tiedotus tapahtui vain muutama päivä ennen muutosta. Lisäksi vanhusneuvoston mielestä terveyttä edistävään ja sairauksia ennaltaehkäisevään toimintaan tulisi panostaa nykyistä enemmän.

Asiasta toivotaan kuntalaisten kuulemista ja vuorovaikutusta päättäjien kanssa, info- ja keskustelutilaisuuksia.

Nyt luvassa onkin avoin kunnan ja Saarikan järjestämä sote -palveluiden kuntalaisilta ensi viikon maanantaina 2.3. kello 18 Kivirannan salissa.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät