1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Omaishoitajien ääni kuuluviin kyselyn avulla

Viiden kunnan alueella toimiva Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. toteutti viime lokakuussa omaishoitajien arkea selvittäneen kyselyn.

Kyselyssä nousivat esille omaishoidon kentällä jatkuvasti puheenaiheena olevat asiat: omaishoitajan vapaiden aikaiset sijaishoidon järjestelyt, omaishoitajuutta tukevat palvelut ja intervallipaikkojen sopivuus.

MAINOS

Vastausten perustella huomattiin, etteivät omaishoitajan lakisääteiset ja maksuttomat terveystarkastukset ole tuttu asia läheskään kaikille järviseutulaisille omaishoitajille.

Kysely toteutettiin yhdessä Järvi-Pohjanmaan perusturvan, Kuusiolinna Terveyden ja Kaksineuvoisen kanssa. Kyselylomake postitettiin kaikille Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimialueella asuville, omaishoidon tuen piiriin kuuluville henkilöille kuntien palveluohjaajien kautta.

Kyselylomakkeita lähetettiin 289 ja niitä palautettiin 109 eli vastausprosentiksi muodostui 37. Lomakkeessa oli 30 kysymystä, joista osaan sai antaa avoimen vastauksen.

Tarpeisiin vastataan

Omaistoiminnanohjaaja Tiina Silvonen kertoo, että kyselyn kohteeksi valittiin omaishoidontuen saajat, jotka ovat tehneet työtä suhteellisen pitkään, koska ovat päässeet tuen piiriin.

– Kyselyn tarkoituksena oli kuulla omaishoitajien ääntä. Lisäksi hanketyössämme meidän pitäisi saada kentältä eli omaishoitajilta tarve asioille, että pystyisimme kohdistamaan toimintaa omaishoitajille tarpeellisiin asioihin.

Omaishoidontuen piiriin kuuluville järviseutulaisille kohdennetulla kyselyllä haluttiin tietää, mitä omaishoitajille kuuluu. Vastausprosentti lähenteli neljääkymmentä.

Silvosen mukaan kyselyn avulla saatiin tietoa siitä, miten tyytyväisiä alajärveläiset, evijärveläiset, lappajärveläiset, soinilaiset ja vimpeliläiset omaishoitajat ovat palveluihin, miten jaksetaan ja millaista tukea halutaan omaan omaishoitajuuteen.

Saatujen vastausten perustella omaishoitajat haluavat lisätietoa toimintakyvyn ylläpitämisestä, ravitsemukseen ja uneen liittyvistä asioista sekä omaishoitoa tukevista palveluista.

– Alamme tuoda näistä asioista tietoa OmaisOiva-toiminnassamme, jota järjestetään eri paikkakunnilla. Esimerkiksi Vimpeliin on tulossa uneen liittyvä tilaisuus, joka järjestetään yhdessä apteekin kanssa, valottaa Silvonen.

Terveystarkastuksista
vähän tietoa

Omaishoitajien maksuton terveystarkastus on saanut monet omaishoitajat tarttumaan puhelimeen kyselyn toteuttamisen jälkeen. Tiina Silvonen kertoo maksuttoman terveystarkastuksen olevan lakisääteinen asia. Kunnan tulee järjestää omaishoitajille maksuttomat terveystarkastukset.

– Kunnat järjestävätkin näitä tarkastuksia, mutta niistä on jaettu tietoa hieman heikommin. Tarkastukset järjestetään joka kunnassa eri tavalla, eikä meillä ole antaa yhtä yhtenäistä ohjetta tässä asiassa. Olemme antaneet ohjeeksi ottaa yhteyttä omaishoidosta vastaavaan henkilöön.

Kyselyn vastauksia on jo ehditty käydä läpi yhdessä eri perusturvien edustajien kanssa. Tiina Silvosen mukaan intervallijaksot puhuttavat jatkuvasti omaishoitajia.

– Kun intervallijaksot on keskitetty yhdelle paikkakunnalle, omaishoitajat kokevat matkojen olevan pitkät. Omaishoitajat kokevat myös, ettei intervalliosastolla ole viriketoimintaa. Kyselyn perusteella huomattiin, että aika harva omaishoitaja käyttää säännöllistä intervallijaksoa.

Lomat puhuttavat

Omaishoidontuen saajilla on lain mukaan kolme vapaapäivää kuukaudessa. Vapaita jätettiin pitämättä, koska tuensaaja katsoo, että intervallipaikka ei ole sopiva – tai hoidettava on vastahakoinen lähtemään intervallijaksolle.

– Aika paljon käytetään sukulaisten tai läheisten apua. Omaishoitajat toivoivat osastojaksoille vaihtoehtoja. Esimerkiksi Vimpelissä on alkanut tänä vuonna perhehoito.

Vastauksista ilmenee, että vapaapäivät kuitenkin virkistivät omaishoitajia. Vapaapäivinään omaishoitajat ehtivät tavata ystäviään ja levätä. Moni omaishoitaja kertoi lähtevänsä virkistäytymään myös hoidettavan kanssa. Joskus joillekin ilmeni ongelmia hoidettavasta irrottautumisesta ja arjen huolista.

Joskus pitkäaikainen unenpuute, velvollisuudet ja kiire painoivat omaishoitajaa vielä lomajaksollakin, eikä lomapäivien aikana ehditty virkistäytyä.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät