Vimpelin kunnan tiedotus koronavirusepidemian torjumiseksi

Mainos[adrotate banner="3"]

Vimpelin kunta peruuttaa kaikki kunnan tiloissa järjestettävät tapahtumat 13.4. asti. Lisäksi Vimpelin kunta peruuttaa kaikki kunnan järjestämät yleisötilaisuudet 13.4. asti. Kaikki yli 10 hengen julkiset kokoontumiset on kielletty koko maassa.

Henkilöstöä on tiedotettu erillisellä henkilöstölle suunnatulla ohjeella. Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

MAINOS

Kunnanviraston ovet on suljettu 16.3. alkaen toistaiseksi. Asiointi asianomaisiin viranhaltijoihin ja työntekijöihin puhelimitse ja sähköpostitse, jolloin voit kiireellisissä tapauksissa sopia myös henkilökohtaisesta asiakaskäynnistä kunnanvirastolle.

Hallinto

Tarkastuslautakunnan kokous 17.3. siirretty myöhemmin sovittavaan ajankohtaan.

Tekninen lautakunta 18.3. pidetään suunnitellusti.

Kunnanhallituksen kokous 23.3. perutaan ja asiat käsitellään 30.3.2020 pidettävässä kokouksessa.
Kunnanvaltuuston iltakoulu, kiinteistöstrategia 31.3. perutaan ja siirretään myöhemmin pidettäväksi.

Muut muutokset ilmoitetaan myöhemmin.

Riskiryhmiin kuuluvia pyydetään huomioimaan heille määrätyt tai annetut erillisohjeet ja tarvittaessa kutsumaan varahenkilö sijaansa kokouksiin.

Liikunta – ja nuorisotoimi

Liikuntahalli, kuntosali ja kaikki muutkin liikunta- ja nuorisotilat ovat suljettuina.
Nuorisotalo on suljettu. Vieresniemen sauna on suljettu.

Etsivä nuorisotyö, Ohjaamotoiminta ja Pajat ovat suljettuina 18.3.-13.4.2020 välisenä aikana. Niiden asiakkaita palvellaan puhelimen ja muiden etäyhteyksien avulla.

Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopisto

Musiikkiopiston tilat suljetaan 18.3. – 13.4 valtioneuvoston poikkeustilaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Tänä aikana ei järjestetä lähiopetusta, eikä- konsertti- ym. tapahtumia.

Etäopetukseen siirtymisen järjestelyistä informoidaan myöhemmin.

Sivistystoimi: Alajärven kaupungin tiedotteesta

Huoltajat saavat ajantasaisimmat tiedot kaikista järjestelyistä Wilman välityksellä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta järjestetään Toimelassa olevassa Metsätarhan päiväkodissa normaalisti. Mikäli huoltajilla on mahdollisuus hoitaa lapsia muualla, pyydetään kyseisiä huoltajia olemaan sähköpostilla yhteydessä varhaiskasvatuksen esimiehiin / päiväkodin johtajaan.

Esi- ja perusopetus

Aapiskujan koululla järjestetään opetusta seuraavasti: esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Suomen hallitus täsmentää näitä kriteereitä 17.3.2020 päivän aikana ja sivistystoimi tiedottaa näistä huoltajia. Näiden lasten mahdollinen yö- ja viikonloppuhoito järjestetään varhaiskasvatuksen yhteydessä. Ne huoltajat, joiden lapset kuuluvat edellä mainittuun ryhmään ovat sähköpostilla yhteydessä oman koulunsa rehtoriin viimeistään 17.3.2020 aikana.

Esi- ja perusopetuksen rehtoreille on jaettu etäopetusohjeet ja ne toimitetaan huoltajille. Ensisijaisena tiedotusvälineenä koulun ja kodin välillä käytetään WILMAA. Mikäli sinulla ei ole WILMA-tunnuksia tai tarvitse apua WILMAN käytössä, ota yhteys numeroon 040 1833 422. Etäopetuksen aikana opetushenkilökunta voi työskennellä oman yksikkönsä tiloissa tai kotona.

Yhteiskoulussa ei järjestetä lähiopetusta (WILMAsta tarkemmat tiedot ja ohjeet huoltajille)
Rehtorit ja koulusihteerit työskentelevät omissa yksiköissään ja avustavat tarvittaessa koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Opettajat voivat tarvittaessa tulla omaan yksikköönsä valmistelemaan ja antamaan etäopetusta.

Koulunkäynninohjaajat sijoitetaan tarpeen mukaan joko sivistystoimen omaan toimintaan (varhaiskasvatus, aamu- ja iltapäivätoiminta) tai muiden hallintokuntien palvelukseen.

Sivistystoimen oppilashuollon henkilöstö (kuraattorit, perhetyöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja) tukee kotona opiskelevien oppilaiden henkistä hyvinvointia ja tarjoaa mm. keskusteluapua sekä välineitä mahdollisten pelkojen ja epävarmuuksien käsittelyyn.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimisen ja koulunkäynnin tuesta huolehditaan myös etäopiskelun aikana.

Lukio-opetus

YO-kirjoitukset viedään loppuun Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistuksen mukaan. Muu opetus tapahtuu etäopetuksena 18.3.2020 alkaen. Perusopetuksen kanssa yhteiset opettajat hoitavat edelleen molempia tehtäviä. Lukioiden kansliat ovat toiminnassa. Opettajat voivat tarvittaessa tulla omaan yksikköönsä valmistelemaan ja antamaan etäopetusta.

Lukio siirtyy etäopetukseen 17.3.2020 lukien.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston kaikki kurssit keskeytetään 18.3.2020 – 13.4.2020 väliseksi ajaksi. Kansalaisopiston toimisto palvelee kuntalaisia koko ajan ja etäkursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan Kansalaisopisto tiedottaa toiminnastaan omilla verkkosivuillaan.

Kirjasto

Kirjasto suljetaan myös omatoimikirjaston 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi.
Mahdollinen asiakasneuvonta hoidetaan puhelimitse.

Perusturva

Perusturva seuraa päivittäin EPSHP:n tiedotuksia ja ohjeistuksia ja tiedottaa niistä henkilökuntaa ja eri hallintokuntia. Terveyskeskus on varautunut pandemian laajenemiseen eri tavoin mm. perustamalla pandemiapoliklinikan ja varautumalla tarvittaessa lisähoitopaikkoihin ja eristyshuoneeseen.

Äitiys- ja lastenneuvolat toimivat entiseen tapaan. Osa työntekijöistä siirtyy tekemään etätyötä ja hoitaa asiakaskontaktit etäyhteyksin ja puhelimitse. Jos sinulla on flunssaoireita, vältä kaikkia henkilökohtaisia kontakteja.

Kiireettömät lääkärien ja hoitajien vastaanottoajat siirretään ja uudet ajat sovitaan poikkeustilan päättymisen jälkeen.

Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Kaupassa ja apteekissa voi kuitenkin käydä normaalista.

Kotihoito kartoittaa kotona asuvien ikäihmisten, joilla ei ole tukiverkostoa tai jotka muuten kokevat tarvitsevansa apua asiointiin, ruokakuljetusten määrän ja tekee ruokatilaukset kaupoille.

Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla.
Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.
Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

Yleisiä ohjeita poikkeusoloihin liittyen

Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta.

Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Mikäli henkilö epäilee koronavirustartuntaa, tulee henkilön pysyä kotona ja ottaa ensin yhteyttä puhelimitse Epshp:n päivystysapunumeroon 116117. Puhelimitse annetaan ohjeet hoitoon hakeutumisesta.

Tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaiset kartoittavat henkilön kontaktit altistuneisiin.
Muissa yleisissä koronaviruskysymyksissä voi soittaa valtakunnalliseen numeroon 029 553 5535.

Vimpelin kunnan johtoryhmä ja Alajärven kaupungin pandemia-ryhmä, jossa Vimpelin kunnanjohtaja on edustettuna, seuraavat viranomaisten (mm. THL ja sairaanhoitopiiri) tiedottamista tilanteesta ja muuttuneessa tilanteessa nopeatkin muutokset ovat mahdollisia.

Perusturvan ja sivistystoimen osalta kuntalaisia kehotetaan seuraamaan Alajärven kaupungin tiedotteita.

MAINOS
Edellinen artikkeliLappajärven kunta tiedottaa toimistaan
Seuraava artikkeliKuortaneen kunta tiedottaa