Alajärven kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa hyvitetään kaikki ennalta ilmoitetut poissaolopäivät ajalla 18.3.–13.4.

Alajärvi huojentaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja

Alajärven sivistyslautakunta päätti kokouksessaan, että Alajärven kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa hyvitetään kaikki ennalta ilmoitetut poissaolopäivät ajalla 18.3.–13.4.

Kaupungin järjestämän koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esioppilaiden aamu- ja iltapäiväkerhon maksut peritään käytettyjen päivien mukaan ajalla 1.3.–30.4.

Mikäli oppilas opiskelee lähiopetuksessa ja käyttää aamu- ja iltapäivätoimintaa tai esioppilaiden kerhotoimintaa, peritään maksu sivistyslautakunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti.